Splugawiona kolebka kukurydzy

MEKSYK. „Dziennik” pisze, że w tradycyjnie hodowanej meksykańskiej kukurydzy odkryto gen pochodzący z odmian genetycznie modyfikowanych.
Uczeni z Meksyku i Kalifornii zakończyli właśnie kompleksowe badania wpływu organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) na „klasyczne” uprawy. W dwudziestu z 2 tys. próbek pobranych między rokiem 2001 i 2004 zaobserwowano niepokojące zjawisko. W kukurydzy wykryto gen 35S Promotor, sztucznie wprowadzany do roślin dla wzmocnienia ich odporności na choroby i chwasty. Nie wiadomo na razie, jak doszło do genetycznego skażenia tradycyjnych upraw. Meksyk zakazał uprawy modyfikowanej genetycznie kukurydzy już w 1998 r. Read more

Co nowego słychać o wpływie GMO na pszczoły i glebę

(część 10 i 11)

Odnośnie wpływu GMO na pszczoły

W lipcu 2008 w Niemczech Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności umieścił w internecie interaktywną mapę  upraw GMO z zaznaczonymi uprawami roślin oraz polami doświadczalnymi opartą na bazie danych gromadzonej w urzędowym rejestrze od 2005 roku.  Na tej mapie można skontrolować obecności upraw GMO w dowolnym regionie poprzez wprowadzenie kodu pocztowego. Pszczelarze powinni domagać się dostępu do mapy upraw GMO w Polsce i w rejonie przygranicznym. Read more

GMO zagraża płodności ludzi oraz bezpieczeństwu żywności

Badania austriackiego rządu potwierdzają, że genetycznie zmodyfikowane uprawy zagrażają płodności ludzi oraz bezpieczeństwu żywności.

Wezwanie do natychmiastowego zakazu genetycznie modyfikowanej żywności i upraw.

(13 listopada 2008)

Długoterminowe badania zlecone przez Austriacką Agencję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, zarządzaną przez Austriackie Federalne Ministerstwo Zdrowia, Rodziny i Młodzieży, a prowadzone przez Uniwersytet Weterynaryjny we Wiedniu, potwierdza że zmodyfikowana genetycznie (GM) kukurydza  poważnie wpływa na zdrowie reprodukcyjne myszy. Przeciwnicy GMO, którzy ostrzegali o niepłodności i innych zagrożeniach dla zdrowia, domagają się prowadzania natychmiastowego zakazu dla GMO w celu ochrony zdrowia ludzi i płodności kobiet na całym świecie. Read more

Szczury ze szkolnego laboratorium świrują po żywności modyfikowanej genetycznie (GMO)

Szkoły w Wisconsin pokazują dzieciom, z wykorzystaniem unikalnych eksperymentów naukowych, niebezpieczeństwa płynące z genetycznie modyfikowanego niezdrowego pożywienia (GMO). Siostra Luigi Frigo każdego roku, w drugiej klasie w miejscowości Cudahy powtarza ten eksperyment. Uczniowie karmili jedną grupę myszy nieprzetworzonym pokarmem. Druga grupa dawała myszom te same niezdrowe pożywienie, które serwowane jest w większości szkół. W kilka dni zachowania drugiej grupy myszy zmieniły się. Read more

Genetycznie modyfikowane zwierzęta w badaniach medycznych

Aleksandra Łukaszewicz, Jakub Szyszko

relacja na podstawie raportu krytycznego, wykonanego na zlecenie Fundacji „Animal Fund”

Setki milionów zwierząt jest używanych w badaniach medycznych i genetycznych. Fundacja „Animal Aid” zleciła wykonanie raportu dotyczącego genetycznych modyfikacji zwierząt.

1.Podstawowe dane zebrane w raporcie.

Całościowa liczba eksperymentów na zwierzętach w Wielkiej Brytanii w latach 1975-85 spadła o około 40%. Zastosowanie zwierząt nie modyfikowanych nadal spadało w powolnym tempie od 85 r., podczas gdy zastosowanie zwierząt genetycznie modyfikowanych zaczęło wzrastać, odwracając panujący trend. Obecnie w Wielkiej Brytanii wzrasta liczba eksperymentów na zwierzętach, 1/3 badań są przeprowadzone na zw. modyfikowanych. Read more

Co nowego słychać o wpływie GMO na środowisko i pszczoły (część 9)

W ostatniej dekadzie obserwujemy na naszej planecie uwalnianie na niespotykaną skalę do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO1). Naukowcy ostrzegają, że to nienaturalne przenoszenie genów, cechujące brak precyzji z powodu nieznajomości specyfiki budowy DNA i przypadkowe umieszczanie genów w organizmie biorcy, powoduje łamanie barier ochronnych pomiędzy gatunkami i może wywołać niezamierzone efekty. Biolog amerykański dr Barry Commoner sądzi, że: „rośliny GMO stanowią wielki niekontrolowany eksperyment, którego nieprzewidywalne skutki mogą okazać się katastrofalne”. Read more

CO Z GMO? PRZECIW PÓŁPRAWDOM

UWAGA: Niniejszą wypowiedź, teraz trochę uzupełnioną, posłałem do „Gazety Wyborczej” 23 lutego 2008, reagując na jej zaproszenie do dyskusji. Czyli jeszcze przed obrażającym Ministra atakiem prof. P. Węgleńskiego i formalistycznie urzędową wypowiedzią prof. T. Twardowskiego. Mojego głosu i dwóch innych profesorów-ekologów GW nie raczyła zaprezentować. Tak wygląda „swoboda” wypowiedzi przyrodników. L.T.

Jako ekolog z 46 letnim stażem badacza terenowego zdecydowanie podzielam rozważne stanowisko w kwestii upraw, pasz i żywności z genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO) zaprezentowane w wypowiedzi Ministra Środowiska prof. M. Nowickiego (GW 45/5656, z dnia 22 lutego). Read more

1 2 3 4 5 6 7