List otwarty do Posłów i Senatorów RP

Dotyczy: projekt ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

Zwracamy się do Państwa z pilnym apelem o odrzucenie nowej propozycji ustawy o genetycznie modyfikowanych organizmach, która została przyjęta przez Radę Ministrów oraz Premiera RP dnia 13 lutego br. Ma ona wkrótce zostać przedłożona pod obrady Sejmu i Senatu. Ustawa ta zezwala na uprawę w Polsce genetycznie modyfikowanych roślin na skalę przemysłową.

Nowa propozycja ustawy świadczy o bezpodstawnym wycofaniu się z wcześniejszych ustaleń – według których Polska pozostać miała krajem wolnym od GMO. Posunięcie to jest tym bardziej niezrozumiałe, że nastąpiło ono w niespełna rok od uchwalenia ustawy o nasiennictwie, która została wprowadzona specjalnie dla uchronienia Polski przed GMO. Posłowie i Senatorowie podjęli wtedy odważną decyzję, odrzucając GMO, będącą odzwierciedleniem woli zdecydowanej większości Polaków i innych obywateli UE.

Społeczeństwo ma wszelkie podstawy, by zająć stanowisko sprzeciwiające się GMO. Coraz więcej niezależnych naukowców ostrzega przed realnymi zagrożeniami dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego, jakie płyną z wprowadzenia GMO. (Więcej informacji można znaleźć np. www.gmo.icppc.pl, film ‚Życie wymyka się spod kontroli’, książka ‚Nasiona kłamstwa’.)
Doświadczenia przeprowadzone w warunkach naturalnych, jak i testy laboratoryjne, pokazały, że myszy, świnie i krowy mają poważne problemy zdrowotne z powodu spożywania pasz modyfikowanych genetycznie. Za niepodważalny fakt musimy uznać również to, że nic nie jest w stanie powstrzymać przenoszenia przez wiatr czy owady genetycznie modyfikowanego pyłku kwiatowego na rośliny oddalone o wiele kilometrów od genetycznie modyfikowanych upraw.

Jak podaje Institute of Science in Society w Londynie:
„Obecnie ilość dowodów świadczących o tym, że produkty modyfikowane genetycznie nie są bezpieczne jest już tak znaczna, iż ustawodawcy powinni odpowiadać za karygodne zaniedbania z racji nieprzerwania kampanii zaprzeczania i wprowadzania społeczeństwa w błąd…”

Zasada Ostrożności, uznana za podstawę polityki Unii Europejskiej, szczególnie podkreśla, że produkty stanowiące potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego powinny zostać wycofane z rynku dopóki nie udowodni się, że są one bezpieczne.

Nowa ustawa musi zostać odrzucona, zanim będzie za późno. Obecny status Polski jako kraju wolnego od GMO jest nieocenioną wartością dla nas i przyszłych pokoleń!

Apelujemy do Państwa o odrzucenie projektu ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.