Genetycznie zmodyfikowane organizmy. Obietnice i fakty.

autor: Stanisław K. Wiąckowski

Materiały zawarte w przedstawianej książce wyjaśniają przyczyny niechęci do produktów inżynierii genetycznej na świecie, a przede wszystkim uzasadniają stanowisko Polski jako kraju chcącego być wolnym od GMO. Nie jest ono negatywne wobec wszelkiej biotechnologii jako nauki, ale wobec procederu stosowanego przez wielkie korporacje i masowej, nieuczciwej propagandy, niestety, powtarzanej też przez zwolenników inżynierii genetycznej w Polsce.

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Wiąckowski jest autorem około 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Za prowadzone prace był wielokrotnie nagradzany np. przez wydział rolnictwa USA oraz Ministra Edukacji Narodowej. W 1989 roku został wybrany do Sejmu RP, gdzie przewodniczył Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Był delegatem polskiego Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu, twórcą i przewodniczącym pierwszego w dziejach polskiego parlamentaryzmu Ekologicznego Klubu Parlamentarnego oraz doradcą Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Książka dostępna on-line na:

http://www.scribd.com/doc/7737982/Genetycznie-Modyfikowane-Organizmy-GMO-Obietnice-i-Fakty

Dodaj komentarz