List otwarty - dotyczy propozycji zmiany ustawy o paszach

Twoje dane:

Imię i Nazwisko / Nazwa Organizacji:
Zawód/Stanowisko
E-mail:
Adres zamieszkania:
Podaj sumę liczb: 2 i 2 
 

Odbiorca otrzyma petycję o następującej treści:

Rada Ministrów

Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki, e-mail: BPI@mg.gov.pl
Grzegorz Schetyna, wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, e-mail: minister@mswia.gov.pl
Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, e-mail: sekretariatebienkowskiej@mrr.gov.pl
Zbigniew Ćwiąkalski, Minister Sprawiedliwości, e-mail: bm@ms.gov.pl
Mirosław Drzewiecki, Minister Sportu i Turystyki, e-mail: krasucki@msport.gov.pl
Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, e-mail: info@mpips.gov.pl
Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury, e-mail: info@mt.gov.pl
Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa, e-mail: minister@msp.gov.pl
Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, e-mail:informacja@men.gov.pl
Bogdan Klich, Minister Obrony Narodowej, e-mail: dpimon@wp.mil.pl
Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sekretariat.minister@nauka.gov.pl
Ewa Kopacz, Minister Zdrowia, e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
Maciej Nowicki, Minister Środowiska, e-mail: minister.srodowiska@mos.gov.pl
Jan Vincent-Rostowski, Minister Finansów, e-mail: kancelaria@mofnet.gov.pl
Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych, e-mail: sm@msz.gov.pl
Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, e-mail: minister@mkidn.gov.pl

List otwarty - dotyczy propozycji zmiany ustawy o paszach

Szanowna Pani Minister/ Szanowny Panie Ministrze

Z wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy do wiadomości informację o propozycji zmiany ustawy o paszach, która mówi o przesunięciu aż do roku 2012 terminu wycofania pasz GMO. Propozycja została przedstawiona przez Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa.

Tymczasem zdecydowana większość Polaków, podobnie jak i obywateli z innych krajów UE żąda zaprzestania intensywnych metod hodowli zwierząt z jej absolutnym uzależnieniem od ponadnarodowych korporacji, w tym również od pasz opartych na mieszance soi i kukurydzy modyfikowanych genetycznie.

Na całym świecie pojawiają się przypadki zachorowań, a nawet śmierci zwierząt z powodu zaburzeń metabolicznych wynikających ze spożycia genetycznie modyfikowanej żywności.

Produkty pochodzące ze zwierząt karmionych genetycznie modyfikowaną paszą zawierają pozostałości GMO. Mogą to być małe ilości, ale regularne spożywanie takiej żywności może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych u ludzi. Dopóki nie zostanie udowodnione, że pasze te są całkowicie bezpieczne, powinno zostać zakazane ich używanie w interesie społeczeństwa i zdrowia zwierząt. Jest to klasyczny przypadek wprowadzenia w życie "zasady ostrożności" gwarantowanej w europejskim prawie.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DOMAGAMY SIĘ OD PANI/PANA:

Odrzucenia wyżej wspomnianej propozycji zmiany ustawy o paszach oraz podjęcia wszelkich działań w ramach Pani/Pana resortu, które doprowadzą do

  1. Natychmiastowego powołania zespołu niezależnych specjalistów, w tym przedstawicieli KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO (www.polska-wolna-od-gmo.org), do opracowania programu wycofywania pasz z GMO i zastępowania ich paszami bez GMO.
  2. Wprowadzenia zakazu stosowania pasz GMO w tym roku.
  3. Pilnego wydania przepisów wykonawczych dla służb państwowych gwarantujących egzekwowanie wyżej wspomnianego zakazu.
  4. Zabezpieczenia środków finansowych dla wspierania przyjaznego zwierzętom, wolnego od GMO systemu hodowli, którego efektem są dobrej jakości, smaczne i bezpieczne produkty.
  5. Prowadzenia konsekwentnej polityki w zakresie promowania produkcji tradycyjnych roślin paszowych w zrównoważonych gospodarstwach rodzinnych oraz wspierania finansowego producentów pasz bez GMO.
  6. Szerokiej promocji w Polsce i za granicą wysokiej jakości żywności opartej na paszach bez GMO. Wykorzystania tego elementu jako podstawowego atutu przy tworzeniu PR dla eksportu polskiej żywności.

Tradycyjni i ekologiczni hodowcy świń i drobiu, którzy odrzucają genetycznie modyfikowaną paszę dla zwierząt lub Ci, którzy czują się zmuszeni do stosowania takiej paszy ze względu na brak innej możliwej alternatywy, potrzebują wsparcia. Na ich barkach spoczywa reputacja Polski jako producenta wysokiej jakości żywności!

W systemie przemysłowego chowu świń i drobiu tysiące zwierząt upchniętych jest pod jednym dachem na betonowej podłodze. W budynkach takich stosuje się sztuczne oświetlenie, a na taśmie dostarcza się zwierzętom paszę zrobioną z genetycznie modyfikowanej soi pochodzącej z rozległych monokultur, w których jałowe gleby całkowicie uzależnione są od środków chemicznych. Dieta ta uzupełniana jest profilaktycznie antybiotykami oraz preparatami hormonalnymi przyspieszającymi wzrost. Jest to nieludzki sposób produkowania żywności, sprowadzający się do czegoś w rodzaju licencjonowanych obozów koncentracyjnych dla zwierząt, którego nie możemy akceptować.

Nie wolno doprowadzić do uzależnienia tradycyjnych polskich rolników od olbrzymich zagranicznych korporacji, które ryzykują zdrowie ludzi i zwierząt wyłącznie po to, aby zwiększyć swoje i tak już duże zyski. Chodzi bowiem o kluczowe dla nas wszystkich sprawy: niezależność żywieniową, nasze zdrowie, stan środowiska naturalnego. Jeśli natychmiast nie podejmiemy zdecydowanych działań to w nadchodzących latach triumf odniosą ponadnarodowe korporacje. Zaleją one nasze rynki niechcianą, szkodliwą dla zdrowia i środowiska żywnością modyfikowaną genetycznie (GMO) i wkrótce możemy być pozbawieni możliwości wyboru.

Wzywamy Panią/Pana do uszanowania głosu obywateli, podjęcia natychmiast koniecznych działań.
Prosimy o informacje na temat podjętych przez Panią/Pana działań.

Twoje imię i nazwisko oraz adres