Czy pszczoły w lesie wygrają z GMO?

Bartnictwo[1] w Polsce rozwijało się od najdawniejszych czasów.  Bartnictwo posiadało własne cechy, sądownictwo i tradycje. Na barcie najlepiej nadawały się dęby i sosny, wykorzystywano też buki, graby, lipy i wiązy, liczące po kilkaset lat. Wraz z rabunkową gospodarką leśną zaborców Polski, rozwojem rolnictwa, kłusownictwem i pożarami lasów bartnictwo zanikło w XIX wieku. Po II wojnie światowej  odbudowie bartnictwa nie sprzyjały nowe elity leśne, nie mające świadomości, jak dalece może się zmienić las pod monokulturami, niekiedy nawożony chemicznie, czy ściekami i opryskiwany insektycydami, przeciw szkodnikom. Szkoła leśników i drzewiarzy „więcej, lepiej, taniej” prowadziła do wyrębu olbrzymich powierzchni jednocześnie, erozji gleby – ostoi owadów, ponownych nasadzeń wielkich monokultur sosny z brzozą na obrzeżach itd. itp. Szkodniki były zwalczane chemicznie. Nikt o zdrowych zmysłach do takiego „lasu” nie wstawiłby pasieki.
Read more

Co nowego słychać o wpływie GMO na pszczoły i glebę

(część 10 i 11)

Odnośnie wpływu GMO na pszczoły

W lipcu 2008 w Niemczech Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności umieścił w internecie interaktywną mapę  upraw GMO z zaznaczonymi uprawami roślin oraz polami doświadczalnymi opartą na bazie danych gromadzonej w urzędowym rejestrze od 2005 roku.  Na tej mapie można skontrolować obecności upraw GMO w dowolnym regionie poprzez wprowadzenie kodu pocztowego. Pszczelarze powinni domagać się dostępu do mapy upraw GMO w Polsce i w rejonie przygranicznym. Read more

Pszczelarstwo a GMO – Wacław Święcicki

  1. Co wiadomo o chorobie pszczół CCD
  2. Fałszowanie miodu – problem nie tylko konsumentów
  3. Co nowego słychać o wpływie roślin genetycznie zmodyfikowanych na środowisko i pszczoły?
  4. Co nowego słychać o wpływie roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) na pszczoły? (2)
  5. Co nowego słychać o wpływie roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) na środowisko i pszczoły? (3)

Read more

1 2 3