Skandal ze złotym ryżem

źródło: ISIS Press Release 18/03/09

Rozwinięcie skandalu ze złotym ryżem

Przeprowadzono drugą faza badań klinicznych na dzieciach na niezatwierdzonym ryżu GM wzbogaconym prowitaminą A, który potencjalnie może powodować wady wrodzone i anomalie rozwojowe.

Badania kliniczne na niezatwierdzonym i nieopisanym ryżu GM prowadzone na dzieciach
Read more

Splugawiona kolebka kukurydzy

MEKSYK. „Dziennik” pisze, że w tradycyjnie hodowanej meksykańskiej kukurydzy odkryto gen pochodzący z odmian genetycznie modyfikowanych.
Uczeni z Meksyku i Kalifornii zakończyli właśnie kompleksowe badania wpływu organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) na „klasyczne” uprawy. W dwudziestu z 2 tys. próbek pobranych między rokiem 2001 i 2004 zaobserwowano niepokojące zjawisko. W kukurydzy wykryto gen 35S Promotor, sztucznie wprowadzany do roślin dla wzmocnienia ich odporności na choroby i chwasty. Nie wiadomo na razie, jak doszło do genetycznego skażenia tradycyjnych upraw. Meksyk zakazał uprawy modyfikowanej genetycznie kukurydzy już w 1998 r. Read more

Technika genetyczna w ślepej uliczce

Technika genetyczna, pomimo rozwoju, utkwiła w ślepej uliczce

18 listopada 2008 w dzienniku szwajcarskim „Tages Anzeiger” zamieszczono całostronicowy artykuł pod tytułem „Technika genetyczna, pomimo rozwoju, utkwiła w ślepej uliczce (Gentechnik steckt trotz Wachstum in der Sackgasse). Artykuł odsłania wiele faktów dotyczących technologii genetycznej modyfikacji. Read more

GMO zagraża płodności ludzi oraz bezpieczeństwu żywności

Badania austriackiego rządu potwierdzają, że genetycznie zmodyfikowane uprawy zagrażają płodności ludzi oraz bezpieczeństwu żywności.

Wezwanie do natychmiastowego zakazu genetycznie modyfikowanej żywności i upraw.

(13 listopada 2008)

Długoterminowe badania zlecone przez Austriacką Agencję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, zarządzaną przez Austriackie Federalne Ministerstwo Zdrowia, Rodziny i Młodzieży, a prowadzone przez Uniwersytet Weterynaryjny we Wiedniu, potwierdza że zmodyfikowana genetycznie (GM) kukurydza  poważnie wpływa na zdrowie reprodukcyjne myszy. Przeciwnicy GMO, którzy ostrzegali o niepłodności i innych zagrożeniach dla zdrowia, domagają się prowadzania natychmiastowego zakazu dla GMO w celu ochrony zdrowia ludzi i płodności kobiet na całym świecie. Read more

GMO – PSZCZOŁY – BIORÓŻNORODNOŚĆ – GLEBA – KLIMAT

Ogólnopolska Konferencja Programowa „Polska wolna od GMO”, Warszawa, Sejm RP, 5 marca 2008 r.

Wacław Święcicki
Redakcja „Pszczelarz Polski”
domjaws@wp.pl

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

GMO – PSZCZOŁY – BIORÓŻNORODNOŚĆ – GLEBA – KLIMAT

WPROWADZENIE

Czwarty raport międzyrządowego panelu ds. zmian klimatu (IPPC) oznajmił, że emisja gazów cieplarnianych spowoduje przyspieszenie zmian klimatu w 21 wieku, wzrost temperatury na globie ziemskim od 1.1 do 6.4 ºC, nasilenie anomalii pogodowych, upałów, susz, nawalnych opadów i powodzi, huraganów i tropikalnych cyklonów, oraz wzrost poziomu mórz od 18 do 59 cm. Modele klimatyczne IPPC zakładają, że „sytuacja może wymknąć się spod kontroli, jeśli nadmierny wzrost temperatury zahamuje naturalną zdolność Ziemi do gromadzenia dwutlenku węgla w glebie, w procesie sekwestracji węgla” (IPCC, 2007).

Gleba, definiowana jako najbardziej zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej składająca się z cząstek mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów żywych, jest największym środowiskiem życia organizmów występujących w biosferze. Z uwagi na przebiegający niezmiernie powoli (setki a nawet tysiące lat) proces glebotwórczy zasoby gleb uznaje się za nieodnawialne (COM (2006)231). Read more

Szczury ze szkolnego laboratorium świrują po żywności modyfikowanej genetycznie (GMO)

Szkoły w Wisconsin pokazują dzieciom, z wykorzystaniem unikalnych eksperymentów naukowych, niebezpieczeństwa płynące z genetycznie modyfikowanego niezdrowego pożywienia (GMO). Siostra Luigi Frigo każdego roku, w drugiej klasie w miejscowości Cudahy powtarza ten eksperyment. Uczniowie karmili jedną grupę myszy nieprzetworzonym pokarmem. Druga grupa dawała myszom te same niezdrowe pożywienie, które serwowane jest w większości szkół. W kilka dni zachowania drugiej grupy myszy zmieniły się. Read more

1 3 4 5 6 7 8