Nowe badania wykazują dramatyczny wzrost zużycia pestycydów w uprawach genetycznie modyfikowanych

Genetycznie modyfikowane uprawy zostały ogłoszone przez przemysł biotechnologiczny lekarstwem na stosowanie pestycydów. Jednak najnowsze wyniki badań wskazują, że stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Nowy raport, jaki wczoraj został opublikowany przez amerykańskie organizacje rolnicze (Organic Center, Union for Concerned Scientists oraz Center for Food Safety) prezentuje dane wskazujące, że zużycie wszystkich rodzajów chemikaliów znacząco wzrasta po wprowadzeniu na pola genetycznie modyfikowanych roślin. Fakt ten, zdaniem autora raportu, dr Charles’a Benbrook’a, budzi…

Czytaj [całość].

Szkodliwość upraw GMO udowodniona

Scientific American Magazine: Używany do ochrony upraw GMO środek chwastobójczy Roundup okazał się zabójczy dla komórek ludzkich. Badania wykazały, że powszechnie używany w ogrodach, na polach uprawnych i wmiejskich parkach herbicyd koncernu Monsanto – Roundup, zawiera składniki, które powodują „duszenie się” komórek ludzkich w warunkach laboratoryjnych.
Read more

Badania krytykują testy dotyczące GMO przeprowadzone przez Brukselę

Francuska Agencja Prasowa, 8 lipca 2009

https://actu.orange.fr/articles/sciences/Une-etude-met-en-cause-les-tests-men es-par-Bruxelles-sur-les-OGM.html

AFP, Caen – We wtorek opublikowano badania przeprowadzone przez międzynarodową ekipę ośmiu badaczy kwestionujące wiarygodność testów przeprowadzanych przez European Food Safety (EFSA) i US FDA oceniających ryzyko jakie GMO i pestycydy niosą dla zdrowia.

Artykuł podpisany przez francuskich, włoskich, nowozelandzkich, brytyjskich i amerykańskich ekspertów został opublikowany na stronie International Journal of Biological Science, oraz notką prasową Research Committee of Independent Information on Genetic Engineering (CRIIGEN), przewodzonym przez byłego ministra środowiska Corinne Lepage i operującym w Caen.

Read more

Brak Plonów – raport w sprawie GMO

Failure to Yield jest pierwszym raportem, który dokładnie ocenia ogólny wpływ inżynierii genetycznej na plony z upraw w porównaniu do innych technologii rolniczych. Dokonuje przeglądu ponad dwudziestu badań uniwersyteckich dotyczących kukurydzy i soi, czyli dwóch podstawowych w Stanach Zjednoczonych roślin uprawnych, przeznaczonych na cele spożywcze i na pasze, będących przedmiotem inżynierii genetycznej. Na podstawie tych badań, raport UCS stwierdził, że modyfikowana genetycznie soja tolerująca herbicydy oraz kukurydza tolerująca herbicydy nie spowodowały zwiększenia plonów. Plony odpornej na owady kukurydzy zwiększyły się jedynie marginalnie. Zgodnie z raportem, wzrost plonów obu roślin uprawnych w ciągu ostatnich 13 lat zawdzięcza się tradycyjnej hodowli lub ulepszeniu praktyk rolniczych.
Zobacz cały artykuł.

Jak nawóz dla komórek rakowych

Niektórzy naukowcy twierdzą, że masowo przepisywany przez lekarzy analog insuliny Lantus (tzw. analogi insuliny, uzyskane na drodze inżynierii genetycznej warianty standardowej insuliny) może pobudzać wzrost komórek rakowych. Przeanalizowano dane od niemal 130 tysięcy pacjentów cierpiących na cukrzycę. Wynik: prawie 3,5 tysiąca przypadków zachorowań na raka rocznie można wytłumaczyć stosowaniem Lantusa…
Zobacz cały artykuł: https://portalwiedzy.onet.pl/4868,11122,1564529,1,czasopisma.html

GMO groźne dla zdrowia, kolejne potwierdzenie, tym razem z Włoch

Genetycznie modyfikowana kukurydza zaburza system odpornościowy młodych i starych myszy

Włoski Narodowy Instytut Badań nad Żywnością i Żywieniem opublikował właśnie raport online w Journal of Agricultural Food Chemistry dokumentujący znaczące zaburzenia w systemie immunologicznym młodych i starych myszy, które były karmione kukurydzą GM o nazwie MON810. Nastąpiło to po ogłoszeniu najświeższych wyników badań austriackiego rządu pokazujących, że genetycznie modyfikowana kukurydza obniża płodność i rozregulowuje geny myszy. Rewelacje te potwierdzają serię wcześniejszych wniosków o niekorzystnym wpływie na zdrowie żywności i pasz GM, pozostawiając nam niewiele wątpliwości, że GM jest niebezpieczne i bezużyteczne. Rzecznicy GM powinni zaprzestać wprowadzania w błąd opinii publicznej mówiąc, że genetycznie modyfikowana żywność i pasza są bezpieczne. Read more

Biała księga GMO

„Biała księga GMO” jest zbiorem opublikowanych wyników wieloletnich badań nad uprawami roślin genetycznie modyfikowanych, w szczególności kukurydzy MON 810. Zawiera również dokumenty, na podstawie których kraje członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły zakaz obrotu genetycznie modyfikowaną kukurydzą na swoich terytoriach. Greenpeace przekazał te dokumenty polskiemu rządowi (w czerwcu 2009) apelując o wprowadzenie natychmiastowego zakazu upraw i handlu MON 810 na terytorium Rzeczypospolitej. Więcej https://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/biala-ksiega-gmo

Polska śmietnikiem GMO Europy

INFORMACJA PRASOWA
Projekt polskiej ustawy o organizmach GMO, na którą właśnie zgodziła się Komisja Europejska jest strasznie obłudny.
Ministrowie z jednej strony mówią, że chcą Polski wolnej od GMO (ale TYLKO mówią) a z drugiej strony WPROWADZAJĄ przepisy, które OTWIERAJĄ Polskę na KOMERCYJNE uprawy GMO. To kompletne ignorowanie Polaków, którzy wyraźnie, podobnie jak większość mieszkańców UE, są przeciwko żywności i uprawom GMO. Read more

Lekarze wzywają do zakazu GMO

AAEM potwierdza, że „żywność genetycznie zmodyfikowana stanowi poważne ryzyko dla zdrowia” i wzywa o moratorium na GMO

Lekarze wzywają do zakazu GMO
Amerykańska Środowiskowa Akademia Medyczna (American Academy of Environmental Medicine-AAEM) wzywa o wprowadzenie natychmiastowego moratorium na genetycznie modyfikowaną żywność. Read more

1 2 3 4 5 6 8