Paweł Pudłowski

Od: Aleksandra Mrozek 
Do: <biuro@icppc.pl>
Data: 8 sierpnia 2017, 13:30:35
Temat: FW: ankieta
 
Witam i przesyła ankietę wypełnioną przez Posła Pawła Pudłowskiego
  
PYTANIA:
1. Czy popiera Pan stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?
TAK dlaczego?/NIE dlaczego?Nie  uważam, że można odpowiedzieć TAK albo NIE. To bardzo ważna sprawa i wieloaspektowa. Dziś świat nie mógłby  wyżywić ponad 7 miliardów ludzi tylko  i wyłącznie w oparciu o uprawy konwencjonalne i ekologiczne. Z umiarem, rozsądkiem  najlepszą i najnowszą wiedzą , osiągnięciami nauki trzeba zmierzyć się z tym tematem. W granicach zdrowego rozsądku opartego nie na zysku a zaspokojeniu potrzeb żywnościowych pochylić się nad tematem bez szkodliwych emocji i uporze przy swoim. Na pytanie czy chcę jeść żywność bez GMO odpowiadam tak  ale zadaję pytanie czy wszystkich dziś stać będzie na ekologiczną żywnośći czy jej starczy. Zadaję też pytanie czy Pani wie jak kształtują się ceny zdrowej żywnośći?. Czy Polska jako kraj eksportujący  żywność  będzie skutecznie konkurowała na rynku europejskim oferując produkty  po bardzo wysokiej cenie?
 
2. Czy popiera Pan ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO? W Polsce obowiązuje prawny zakaz uprawy roślin modyfikowanych genetycznie.  Były plany zmiany ustawodastwa i dostosowania do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, która dopuszcza uprawę np. kukurydzy MON 810. Domagała się tego Komisja Europejska. Konflikt skierował obie strony na drogę sądową. Polska wygrała proces przed Sądem Unii w Luksemburgu i zachowała  prawo zakazu uprawy GMO w kraju. Ostatecznie Komisja Europejska uznała, że najlepiej będzie jeśli kraje członkowskie same będą mogły określać przepisy dotyczące uprawy GMO na ich terenie. Polscy rolnicy nie mogą więc legalnie uprawiać roślin modyfikowanych genetycznie, ale na polskim rynku dostępne są takie artykuły spożywcze. Co oznacza, że niestety konsumujemy i w to sposób masowy żywnośc modyfikowaną. Produkty, które wydają nam się najbardziej atrakcyjne, często wyglądają tak dlatego, że zostały genetycznie zmodyfikowane.Musimy pamiętać, że nie może być jednostronna ocena  modyfikowania żywności bo  wiele wskazuje na to, że są też i pozytywne aspekty np.: zwiększenie odporności roślin na środki chwastobójcze, zwiększenie odporności roślin na szkodniki, zwiększenie tolerancji roślin na zmiany klimatyczne przedłużenie świeżości owoców i warzyw zwiększenie rozmiarów warzyw i owoców, regulowanie zawartości fitoestrogenów – to związki chemiczne znajdujące się w roślinach, podobne do estrogenów i mogące zmniejszać ryzyko miażdżycy, osteoporozy, raka piersi i łagodzić objawy menopauzy,usunięcie z roślin niektórych substancji (np. kawa, która zawiera o 70% mniej kofeiny),polepszenie smaku, zapachu, wyglądu rośliny
TAK dlaczego?/NIE dlaczego?
3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis:
„…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…” 
Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pan głosował za tą ustawą czy przeciwko ?- zagłosuje na tak, świadomy tego, że edukacja w temacie żywności  pochodzącej z upraw GMO musi być przekazywana rzetelnie, pokazująca skutki negatywne i i aspekty gospodarcze takiej działalności a przede wszystkim konieczność działania zgodnie ze wskazaniami nauki i największą starannością i ostrożnością
Jeśli odpowiedź jest: „głosuje za ustawą”, to prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania: 
a) Czy zna Pan przykłady udanego współistnienia upraw GMO z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi? Jak Pani wie nie da się odizolować upraw ekologicznych od upraw GMO. Owady, wiatr i naturalny proces zapylania to fakt.
b) Czy jest Pan gotowy wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie GMO do środowiska? – odpowiedzialność za środowisko ponosimy wszyscy tak jak i za ograniczenie stref głodu i zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka to jest dostarczenie żywności, funkcjonowanie na rynku produktów spożywczych itd.


Aleksandra Mrozek
Dyrektor Biura
Posła Pawła Pudłowskiego
Mickiewicza 3A, 65-053 Zielona Góra
REGON: 362920680
T: +48 731 777 873
e-mail: aleksandra.mrozek@nowoczesna.org

Dorota Niedziela

Od: Biuro Dorota Niedziela 
Do: biuro@icppc.pl
Data: 10 sierpnia 2017, 10:48:46
Temat: GMO

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź poseł Doroty Niedzieli.

z poważaniem
Małgorzata Kotapka
Dyrektor Biura

Joanna Fabisiak

Od: Joanna Fabisiak 
Do: Fundacja ICPPC 
Data: 9 sierpnia 2017, 12:15:24
Temat: Odp: Ankieta – organizmy genetycznie zmodyfikowane w Polsce

Szanowni Państwo,

Pani Poseł zawsze była i nadal jest przeciwna wprowadzaniu upraw GMO w Polsce.

 

Z poważaniem

Magdalena Sokólska
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Joanny Fabisiak

Paweł Szramka

Od: Pawel Szramka 
Do: „Fundacja ICPPC
Data: 11 sierpnia 2017, 10:16:27
Temat: Ankieta – organizmy genetycznie zmodyfikowane w Polsce

Na wszystkie pytania tak poza ostatnim, nie zagłosuję za tą ustawą
Pozdrawiam
Paweł Szramka

Józef Brynkus

Data: 3 lipca 2017, 17:49:25
Temat: stanowisko w sprawie GMO

PYTANIA:
1. Czy popiera Pan stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?
TAK – popieram, sprawa jest prosta – żywność bez GMO to żywność zdrowa i bezpieczna, a także brak zagrożenia dla środowiska

2. Czy popiera Pan ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO?
TAK – popieram, gdyż tylko w ten sposób możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się żywności skażonej GMO

3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis:
“…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”

Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pan głosował za tą ustawą czy przeciwko?

– będę głosował przeciw tej ustawie i tym zapisom, bo one nie gwarantują zabezpieczenia Polski przed GMO.

Jeśli odpowiedź jest: „głosuje za ustawą”, to prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania:
a) Czy zna Pan przykłady udanego współistnienia upraw GMO z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi?
b) Czy jest Pan gotowy wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie GMO do środowiska?
– tak, wezmę

Z poważaniem
Józef Brynkus

Produkty GMO prowadzą do rozwoju białaczki

Po raz kolejny naukowcy udowodnili, że deklaracje producentów o tym, że organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) nie pozostają w żywności (czyli nie są w niej magazynowane – AL), a więc nieszkodliwe dla ludzi, są fałszywe.

Dane, zaprezentowane w Journal of Hematology & Thromboembolic Diseases (Pismo dotyczące Krwi i Chorób Zakrzepowych) świadczą o tym, że GMO rzeczywiście uszkadzają strukturę ludzkich komórek krwi, a tym samym mogą doprowadzić do rozwoju śmiertelnych chorób krwi, takich jak anemia i białaczka.
Naukowcy z Departmentu of Genetics and Morphology w Instytucie of Biological Sciences przy University of Brasilia (Zakładzie Genetyki i Morfologii w Instytucie Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Brasilii) doszli do takiego wniosku po karmieniu myszy różnymi dawkami tak zwanych „Cry” białek, które są powszechnie stosowane w hodowli wielu upraw GMO. Read more

Andrzej Maciejewski

Data: 27 czerwca 2017, 14:47:16
Temat: Ankieta GMO

Szanowna Pani,
W imieniu Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, posła na Sejm RP Andrzeja Maciejewskiego w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję skan wypełnionej i podpisanej przez pana posła ankiety dotyczącej GMO.
Z poważaniem

Dorota Miładowska
Dyrektor biura poselskiego
posła na Sejm RP Andrzeja Maciejewskiego

 

GMO – stanowisko Twojego posła

Wspólnie przypomnijmy polskim parlamentarzystom, że zostali wybrani demokratycznie i powinni reprezentować swoich wyborców.

POLACY NIE CHCĄ GMO, podobnie jak zdecydowana większość mieszkańców innych krajów UE. Domagajmy się od posłów natychmiastowego, ustawowego zakazu na GMO.
A więc wszyscy solidarnie konsumenci i rolnicy – odwiedzamy, dzwonimy lub piszemy do swoich posłów w sprawie ich stanowiska odnośnie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) i zadajemy im poniższe i inne pytania.

Przypominamy, że od miesięcy trwają prace nad projektem ustawy o organizmach i mikroorganizmach genetycznie modyfikowanych, która otwiera Polskę na uprawy GMO.
Strona społeczna walczy o ustawowy zakaz dla GMO. Zarówno urzędnicy ministerialni jak i większość polityków, nie wykazują woli współpracy. Trzeba silnego zdecydowanego wspólnego głosu konsumentów, rolników, rodziców.

Stanowiska posłów dostępne są https://www.icppc.pl/antygmo/category/stanowiska/stanowiska-poslow/ Read more

KORPORACYJNY MODEL GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ – ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA I CZŁOWIEKA

Albo zapłacisz farmerowi, albo szpitalowi”

Wystąpienie w ramach TED

BIRKE BAEHR, młody Amerykanin, 11 lat!

Jakiemu farmerowi warto zapłacić

– tylko ekologicznemu

Kiedy ja coś kupuję, lub kiedy Ty coś kupujesz

nie płacimy za to pieniędzmi!

Płacisz godzinami swojego życia,

które poświęciłeś, by na to zarobić!”

JOSE MUJICA

Prezydent Urugwaju

KORPORACYJNY MODEL GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA I CZŁOWIEKA

(EKONOMICZNE, SPOŁECZNE, ZDROWOTNE).

PROPOZYCJE INNYCH ROZWIĄZAŃ – LOKALNYCH, REGIONALNYCH, KRAJOWYCH.

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

Politechnika Rzeszowska, Katedra Przedsiębiorczości Zarządzania i Ekoinnowacyjności

Wstęp

Współczesny model ekonomiczny i polityczny zawiódł. Nie łudźmy się fleszami, neonami, reklamami pełnymi sloganów. Zawiódł w pełni. Dalsza degradacja ekosystemów, zagrażająca naszej egzystencji, ekscesy światowych korporacji, wielu polityków, prezentują ponury i przerażający obraz globalizacji, uznawanej za jedyny możliwy kierunek rozwoju.

Co zawiodło? Najprostsza odpowiedź jest krótka – człowiek. Oczywiście, nie każdy. Są twórcy tych problemów i ich masowe ofiary. Jednak to my stworzyliśmy lub pozwoliliśmy na rozwój dominującego modelu społeczno-ekonomicznego.

Nadal pasjonujemy się neoliberalnym pojęciem gospodarki opartej na wiedzy, postępem innowacyjności, zapominając, że wszystkie innowacje, o ile tylko mają charakter nowości i gwarantują sukces rynkowy, jak i współcześnie nieprzebrane zasoby wiedzy i informacji, mogą być różnie wykorzystywane. Technologia, produkt może nam służyć, lub nas zdominować, a nawet zabić. I to nie tylko – przykładowo – energia atomowa, ale także innowacje wykorzystywane w rolnictwie (np. pestycydy), lub rezultaty dominującego modelu gospodarki żywnościowej – produkty, jakimś prawem nazywane jedzeniem. Wiedza może być wykorzystywana dla naszego dobra (np. dotycząca naturalnych mikroorganizmów w produkcji żywności i ochronie roślin, współdziałania mikro- i makroorganizmów) lub na naszą zgubę (np. genetyczne modyfikacje organizmów, wynaturzenie służące jedynie zyskom korporacji).

Nasz świat ginie, umiera na ogół milcząco. Zniszczone, wyjałowione gleby, zatrute wody, zanik bioróżnorodności – to tylko wybrane przykłady tego, co na naszych oczach i za naszym przyzwoleniem się dzieje. Read more

1 2 3 4 5 16