Zieloni popierają polskich rolników w sprzeciwie wobec GMO

KOMUNIKAT PRASOWY PARTII ZIELONI 2004, Warszawa, 12.02.2008
————————————————————————
*Zieloni popierają polskich rolników w sprzeciwie wobec GMO*

*Partia Zieloni 2004 przyłącza się do* *protestu rolników i przyrodników przeciw przedwczesnemu otwieraniu naszego kraju na uprawy GMO*.
Dnia 13 lutego 2008 r. o godzinie 11 w Warszawie przed Ministerstwem Rolnictwa odbędzie się *protest *rolników pod hasłem „Polska żywność ekologiczna i tradycyjna zamiast żywności GMO”.

„Tradycyjne gatunki to bogactwo, które Polska wniosła do zubożonej przyrodniczo Unii Europejskiej. Nasza żywność jest zdrowa, smaczna i cieszy się popularnością także za granicą – eksportujemy jej coraz więcej, polskie rolnictwo się rozwija. Dlaczego mamy niszczyć ten stan rzeczy, godząc się na uprawy w Polsce niebezpiecznej dla zdrowia żywności modyfikowanej genetycznie? Może ona wyprzeć uprawy tradycyjne i zniszczyć drobnych polskich rolników” — przestrzega *prof. Ludwik Tomiałojć**,* członek Rady Krajowej Zielonych 2004.
Read more

Uchwała Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”

Uchwała nr 3
Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”
z dnia 2 lutego 2008 roku

§1

Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko próbom wprowadzenia na terenie Rzeczpospolitej upraw z nasion genetycznie modyfikowanych (kukurydza, rzepak, plantacje warzywne) z pominięciem obowiązujących przepisów ustawy nasiennej, paszowej, ochrony roślin, ochrony środowiska. Read more

Stanowisko Arcybiskupa Józefa Życińskiego

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży w odpowiedzi na informację o stanowisku Arcybiskupa Józefa Życińskiego dotyczącego „żywności modyfikowanej genetycznie” napisał do JEgo Ekscelencji list w którym czytamy:

Jego Ekscelencjo. Polska gospodarka rolna oparta o tradycyjne metody upraw roślin produkuje żywność naturalną o wysokich walorach odżywczych uznanych nawet zagranicą. Nie ma merytorycznie uzasadnionej potrzeby promować w Polsce upraw polowych zbóż GM ani rozważać czy żywność pochodząca z takich roślin zaszkodzi czy nie zdrowiu Polaków. Polska jest pod wielką presją polityczną i gospodarczą wywieraną przez różne ośrodki gospodarcze, finansowe i polityczne. Myślę, że należy przeciwstawiać się tej presji i utrzymać wieloletnie moratorium na uprawy polowe roślin GM. Tego wymaga przezorność i odpowiedzialność. cały artykuł»

Alternatywny Nobel za walkę z GMO

autor: Katarzyna Lisowska

Wśród laureatów tegorocznego (2007) „alternatywnego Nobla” są Percy i Louise Schmeiser, małżeństwo kanadyjskich rolników, którzy mieli odwagę sprzeciwić się nieetycznym działaniom koncernu Monsanto, producenta nasion GMO*.

Nagroda fundacji Right Livelihood**, zwana potocznie alternatywnym Noblem, jest przyznawana „za propagowanie pokoju, bioróżnorodności i energii odnawialnej”. Co roku alternatywnego Nobla dostają cztery osoby. Do tej pory nagrodzono 128 laureatów z 56 krajów. Nagroda, w wysokości 2 mln koron szwedzkich, (ok. 310 000 USD, do podziału między laureatów) jest przeznaczona na wsparcie ich dotychczasowej działalności, a nie na użytek prywatny. Poza wsparciem finansowym, nagroda pozwala laureatom dotrzeć do międzynarodowej opinii publicznej, a nierzadko daje też ochronę przed represjami i otwiera wiele drzwi, łącznie z drzwiami więziennymi. Read more

Blaski i cienie modyfikacji genetycznych w rolnictwie

autor: Katarzyna Lisowska 2007-11-19 09:29

Rolnicy są kuszeni przez firmy agrochemiczne większymi zyskami z upraw GMO. Tymczasem rzeczywistość weryfikuje te obietnice, a opinia publiczna jest coraz bardziej zaniepokojona zagrożeniami środowiska i praktyką „patentów na życie”.

Firma agrochemiczna Monsanto jest producentem popularnego na całym świecie, także i w Polsce środka chwastobójczego pod nazwą Roundup. Środek ten zabija nie tylko chwasty, ale wszelką roślinność. Działa bardzo skutecznie, gdyż jest wchłaniany przez liście i transportowany nawet do korzeni – dzięki temu cała roślina zamiera i nie odradza się. Read more

1 13 14 15 16