Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych” z dnia 01 sierpnia 2008 r.

Warszawa 17 sierpnia 2008 r.

Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych” z dnia 01 sierpnia 2008 r.

W związku projektem ustawy „ Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych”, przesłanym do konsultacji w ramach opiniowania społecznego, niniejszym przedstawiamy stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” Read more

List Otwarty Koalicji “Polska Wolna od GMO” do Ministra Rolnictwa

Warszawa 25.02.2008

Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi

List Otwarty
Koalicji „Polska Wolna od GMO”

Szanowny Panie Ministrze,

Dziękujemy za zaproszenie przedstawicieli KOALICJI na spotkanie dnia 25 lutego 2008. KOALICJA “POLSKA WOLNA OD GMO” powstała 1 grudnia 2007 w Krakowie w związku z narastającym zagrożeniem wprowadzenia do Polski upraw GMO oraz agresywnym lobbingiem zwolenników GMO.
Na dzień dzisiejszy przystąpiło do KOALICJI 116 organizacji/instytucji/jednostek i ekspertów. Read more

Uchwała Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”

Uchwała nr 3
Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”
z dnia 2 lutego 2008 roku

§1

Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko próbom wprowadzenia na terenie Rzeczpospolitej upraw z nasion genetycznie modyfikowanych (kukurydza, rzepak, plantacje warzywne) z pominięciem obowiązujących przepisów ustawy nasiennej, paszowej, ochrony roślin, ochrony środowiska. Read more

1 2 3 4