Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki – stanowisko dot. ustawy o GMO

Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki

BEST PROEKO 34-340 Jeleśnia, ul. Babiogórska 72, tel. 0/33/863-60-03, 0/602-713-551, e-mail: best_proeko@o2.pl, Nr KRS 0000123238 , REGON 072807123 , NIP 553 – 22 – 40 – 641, Rachunek bankowy: PKO S.A. IO/Bielsko-Biała nr 63 1240 1170 1111 0000 2421 4434

Warszawa, 09.02.2010 r.

KANCELARIA SEJMU GABINET MARSZAŁKA SEJMU

Dotyczy: wysłuchania publicznego w Sejmie RP w dniu 9.02.2010 sprawie Rządowego projektu stawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych ( druk nr 2547)

Na wstępie pragnę podziękować wszystkim, dzięki którym ma miejsce w Sejmie wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy o GMO, która jest zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i gospodarki. Polscy rolnicy dysponują wyjątkowym kapitałem – żywa glebą, która jeszcze nie została zniszczona przemysłowym rolnictwem, jak to się stało w wysoko rozwiniętych krajach. Polska ziemia jest jeszcze zdolna rodzić plony, z których wytwarza się zdrową i smaczną żywność. Polska żywność ma już swoją markę i jest poszukiwanym produktem na rynku europejskim i nie tylko. Dzięki temu również turystyka wiejska ma swoją markę (różnorodność krajobrazów, bioróżnorodność, tradycyjna kuchnia, zdrowa żywność, piękno kultury i folklor). Read more

Stanowisko Zachodniopomorskiego Oddziału EKOLAND w sprawie projektu ustawy o GMO

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI METODAMI EKOLOGICZNYMI EKOLAND
Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin

Świdwin 6.02.2010r

Stanowisko Zachodniopomorskiego Oddziału EKOLAND w sprawie projektu ustawy o genetycznie zmodyfikowanych organizmach zawartej w druku sejmowym nr 2547.

Jesteśmy głęboko przekonani, że tylko rolnictwo ekologiczne i tradycyjne może stanowić źródło dobrej jakości surowca do produkcji wyrobów poszukiwanych na rynkach światowych.

Polska nie ma możliwości konkurować w ilości produkcji rolnej. Nigdy nie będziemy potentatem w produkcji kukurydzy GMO, ponieważ np. Hiszpania ma lepsze warunki klimatyczne i glebowe niż Polska. Hiszpańska kukurydza GMO zawsze będzie tańsza niż jej polski odpowiednik. My, możemy być konkurencyjni tylko, jeśli chodzi, o jakość produktu. W tej chwili stoimy przed epokową decyzją: czy ścigać się w produkcji masowej żywności czy korzystając z naszego potencjału stać się europejskim liderem produkcji żywności wysokiej jakości. Część krajów Europy(Francja, Szwajcaria, Węgry, Grecja, Austria, Luksemburg, Włochy) już wybrały; w trosce o miejscowe tradycyjne produkty i swoje rynki zbytu wprowadziły zakazy upraw GMO. Bo przecież trudno sobie wyobrazić, że szynka parmeńska mogłaby być zrobiona z mięsa świni karmionej GMO. Który klient chciałby to kupić? Read more

Stanowisko ICPPC w sprawie projektu ustawyo GMO

STANOWISKO MIĘDZYNARODOWEJ KOALICJI DLA OCHRONY WSI – ICPPC w sprawie projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych

Rząd który chce zachować /utrzymać szacunek swoich obywateli powinien liczyć się z ich opinią. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej ponad 70% obywateli głośno krzyczy NIE DLA GMO! Taki mocny głos społeczeństwa oczywiście MUSI być wysłuchany. Polacy nie chcą aby środowisko naturalne i łańcuch żywnościowy zostały zanieczyszczone przez genetyczny eksperyment. Chcą aby polscy rolnicy byli niezależni od ponadnarodowych korporacji. Czy to znaczy, że są oni głupcami i powinni być zignorowani?

Wydaje się, że większość polityków pozostaje jednak głucha na opinię swoich wyborców. Nie rozumieją oni, że zachowanie dobrej jakości żywności to najważniejsze zadanie w każdym kraju. Read more

Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych”

W zwiazku projektem ustawy „ Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych”, przesłanym do konsultacji w ramach opiniowania społecznego, KOALICJA „POLSKA WOLNA OD GMO” zrzeszajaca 397 członków, w tym naukowców, rolników indywidualnych, konsumentów, samorzadowców, polityków oraz organizacji społecznych – zadeklarowanych przeciwników stosowania technologii sztucznej modyfikacji genetycznej w żywnosci i produkcji rolnej , wystosowała do Ministra Srodowiska pismo zawierajace jednoznaczny sprzeciw wobec przedłożenia przedmiotowego projektu pod obrady Parlamentu.
Nasze stanowisko zostało jednak całkowicie pominiete w sprawozdaniu z konsultacji społecznych dołaczonych do uzasadnienia projektu ustawy,stanowiacego załacznik do przedłożenia rzadowego – druk nr 2547.
W tej sytuacji pragniemy ponownie poinformować…

Czytaj całość.

Nowe badania wykazują dramatyczny wzrost zużycia pestycydów w uprawach genetycznie modyfikowanych

Genetycznie modyfikowane uprawy zostały ogłoszone przez przemysł biotechnologiczny lekarstwem na stosowanie pestycydów. Jednak najnowsze wyniki badań wskazują, że stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Nowy raport, jaki wczoraj został opublikowany przez amerykańskie organizacje rolnicze (Organic Center, Union for Concerned Scientists oraz Center for Food Safety) prezentuje dane wskazujące, że zużycie wszystkich rodzajów chemikaliów znacząco wzrasta po wprowadzeniu na pola genetycznie modyfikowanych roślin. Fakt ten, zdaniem autora raportu, dr Charles’a Benbrook’a, budzi…

Czytaj [całość].

Polska śmietnikiem GMO Europy

INFORMACJA PRASOWA
Projekt polskiej ustawy o organizmach GMO, na którą właśnie zgodziła się Komisja Europejska jest strasznie obłudny.
Ministrowie z jednej strony mówią, że chcą Polski wolnej od GMO (ale TYLKO mówią) a z drugiej strony WPROWADZAJĄ przepisy, które OTWIERAJĄ Polskę na KOMERCYJNE uprawy GMO. To kompletne ignorowanie Polaków, którzy wyraźnie, podobnie jak większość mieszkańców UE, są przeciwko żywności i uprawom GMO. Read more

Warszawska deklaracja w sprawie moratorium GMO:

Moratorium GMO: Zachowajmy przyszłość Europy

Uczestnicy 4-go Organic Marketing Forum w Warszawie – Międzynarodowego Spotkania Branżowego w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży żywności Ekologicznej i Surowców Naturalnych – nawołują do ogólnoeuropejskiego moratorium autoryzacji i komercyjnej uprawy genetycznie modyfikowanych roślin (GMO). Idąc za przykładem 6 krajów członkowskich UE, zakazujących uprawy kukurydzy MON810 oraz w obliczu szybkiego wzrostu liczby regionów europejskich wolnych od GMO, nie ma lepszego momentu niż ten na moratorium.

Read more

Realizacja „ustawy o nasiennictwie”

Warszawa  17 marca 2009  r.

Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie braku realizacji postanowień Ustawy o nasiennictwie dotyczących zakazu wprowadzania do obrotu na terytorium RP nasion genetycznie modyfikowanych oraz nielegalności upraw roślin GMO  przedstawione Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Senatu RP w dniu 17.03.2009 r.

Wysoka Komisjo,

Według  Polskiego Związku Producentów Kukurydzy uprawy kukurydzy modyfikowanej MON 810 objęły w minionym sezonie obszar 3000 ha. Informacje te zostały przekazane niezwłocznie do raportów zagranicznych instytucji monitorujących areały stosowania roślin GMO. Na skutek tych doniesień , Polska została umieszczona w rejestrze krajów,  na trenie których prowadzone jest otwarte użycie organizmów genetycznie modyfikowanych.

W tej sytuacji, w ocenie opinii społecznej, w tym olbrzymiej rzeszy przeciwników GMO działających  w organizacjach konsumenckich w Europie i na świecie – Polska straciła status kraju genetycznie czystego, wolnego od GMO. Read more

Krajowe regulacje prawne dotyczące GMO

Warszawa  17 marca 2009  r.

Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie porządkowania krajowych regulacji prawnych  dotyczących GMO do wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie współistnienia upraw roślin transgenicznych z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi przedstawione Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP w dniu 17.03.2009 r.

Wysoka Komisjo,

Jednym z naczelnych źródeł prawa międzynarodowego i krajowego stosowanego  w obszarze zagadnień ochrony środowiska jest Zasada Zrównoważonego Rozwoju, z definicji  określana jako: „oddziaływanie aktywności ludzi na globalne zasoby biofizyczne w taki sposób, aby postęp ludzkości i zachowanie równowagi biofizycznej świata osiągane były na równi.”

Read more

1 2 3 4