Podkomisja nadzwyczajna w sprawie ustawy o GMO

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW posiedzeń w sprawie ustawy o GMO…znowu w ostatniej chwili:(

Witajcie,
dzisiaj dostaliśmy wiadomość o zmianie terminów posiedzeń podkomisji i komisji podczas ostatniego posiedzenia Sejmu przed przerwą wakacyjną.
A więc przeczytajcie uważnie i zmieńcie plany i zgłoszenia.

Posiedzenie nadzwyczajnej PODKOMISJI w sprawie ustawy o GMO(*), która otwiera Polskę na uprawy GMO odbędzie się 18 lipca (wtorek) o godz. 10.30 w sali Kolumnowej.

UWAGA! nie ma na razie terminu posiedzenia KOMISJI łączonych środowiska i rolnictwa w sprawie powyższej ustawy…ale być może zostanie on ogłoszony w ostatniej chwili. Musimy być przygotowani na „wszelkie chwyty”. Read more

PROTEST PRZECIWKO NOWEJ USTAWIE O ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH

W Sejmie trwają przyspieszone prace nad zatwierdzeniem projektu zmian do ustawy o GMO przedłożonego przez Rząd na początku czerwca b.r. bez konsultacji społecznych (!) .

Wprowadzone zmiany podążają za intencjami korporacji biotechnologicznych i skorumpowanych naukowców, którzy za nic mają interes polskich rolników i konsumentów. Przedłożona nowelizacja ustawy o GMO otwiera Polskę na uprawy roślin GMO, jest sprzeczna z Konstytucją RP i Ramowym Stanowiskiem Polski w sprawie GMO z 2008 r., w którym rząd Donalda Tuska cynicznie oznajmił, że Polska dąży do tego aby być krajem wolnym od GMO.

Wszystko wskazuje na to, że podobnie jak w ubiegłych latach , w przypadku przepychania fatalnych nowelizacji ustawy nasiennej i paszowej, Marszałek Sejmu Ewa Kopacz wyznaczy termin głosowania nad niekorzystnymi zmianami do prawa o GMO na najbliższe posiedzenie Sejmu w dniach 22-25 lipca , a więc w okresie kumulacji prac żniwnych. W ten sposób koalicja PO PSL, zamierza uniknąć protestów rolników i konsumentów.

Read more

Alarm pełna mobilizacja – posiedzenie podkomisji – uprawy GMO w Polsce – skandal


8 czerwca o godz. 12:00 jest posiedzenie podkomisji w sprawie ustawy o GMO, która otwiera Polskę na uprawy GMO. Sytuacja nie wygląda dobrze bo PiS upiera się przy konieczności utrzymania zapisu o możliwości tworzenia strefach UPRAW GMO. SKANDAL!
A więc poprawki strony społecznej nie zostały wzięte pod uwagę!
Musimy więc być na tej komisji aby je wymusić!
Kto może niech zgłosi swój udział do:
Poseł Jan Duda, przewodniczący Podkomisji, Jan.Duda@sejm.pl oraz Sekretariat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi” <krrw@sejm.gov.pl> .
I jeszcze kontakt do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa: Jarosław Sachajko, 609 858 811, jsachajko@gmail.com
SZCZEGÓŁY:
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C)
Cel: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp#row2
UWAGA 1! WAŻNE INFORMACJE:
Nasze – strony społecznej – stanowisko i uzasadnienie naszych prawników (skrót) tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/stanowiskokancelarii.pdf
Projekt nowelizalcji do ustawy o GMO z naniesionymi propozycjami poprawek: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/projektnowelizacjii.pdf
UWAGA 2!
Czyli zamiast proponowanych przez stronę rządową zapisów:
„Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej strefą prowadzenia uprawy GMO, po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 3. Uprawę GMO prowadzi się zgodnie z określonymi w tym zezwoleniu warunkami, sposobem i terminem.
MY JAKO STRONA SPOŁECZNA, WYBORCY, OBYWATELE RP – DOMAGAMY SIĘ ZAPISU:
Art. 49a. 1. W Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się całkowity i bezwarunkowy zakaz uwalniania GMO do środowiska (w celach komercyjnych i eksperymentalnych).
UWAGA 3! DODATKOWE propozycje naszych poprawek z uzasadnieniem tutaj:
http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/poprawki.pdf
Dodatkowe informacje:
http://www.petycje.pl/petycja/12423/zakaz_uwalniania_gmo_do_zrodowiska.html
LINK do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych
innych ustaw http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf

Z pozdrowieniami,
Jolanta Dal, Gospodarstwo Rolne Ekoturystyczne OHANADAL, radna, podkarpackie
Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/Zachodniopomorski, prezes, gospodarstwo ekologiczne BIOEDEN, Solidarność RI o/zachodniopomorski
Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Jadwiga Łopata, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel),
Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, prezes, mazowieckie
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, doradca ICPPC
KONTAKTY:
Jolanta Dal, tel. 503 559 506 , jodal_76@o2.pl
Lena Huppert, 502 085 840, lenahuppert@wp.pl
Edyta Jaroszewska-Nowak, 609 645 386, edytaj66@tlen.pl
Jadwiga Łopata, 33 8797114, biuro@icppc.pl
Jacek Nowak, 887 027 862, jacek.nowak3@wp.pl

Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny http://icppc.pl/index.php/pl/wesprzyj-nas.html

 


…To skandal. Taka odpowiedź wobec naukowców, niezależnych specjalistów, którzy od lat uczestniczą z merytorycznym głosem, nie dla politycznych rozgrywek, nie dla kariery, w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, pilnując istotnych interesów społeczeństwa polskiego…
8 czerwca o godz. 12:00 jest posiedzenie podkomisji w sprawie ustawy o GMO, która otwiera Polskę na uprawy GMO (*). Sytuacja nie wygląda dobrze bo PiS upiera się przy konieczności utrzymania zapisu o możliwości tworzenia strefach UPRAW GMO. SKANDAL!
A więc poprawki strony społecznej nie zostały wzięte pod uwagę!
Co więcej przewodniczący podkomisji poseł Jan Duda (nowosądecki okręg wyborczy) ogranicza poważnie udział strony społecznej w wyżej wspomnianym posiedzeniu.
Pisze o tym Dr Jacek Nowak, em. prof. SW, doradca ICPPC:
” Próbowałem zgłosić prof. Jana Narkiewicza-Jodko i siebie na posiedzenie 8 maja tej podkomisji ds. zmiany ustawy o GMO, ale otrzymałem poniższą odpowiedź.

6 Czerwca 2017 14:55 Sekretariat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi <krrw@sejm.gov.pl> napisał(a)
Szanowny Panie,
zgodnie z zaleceniem Przewodniczącego Podkomisji proszę o wydelegowanie na podkomisję jednej osoby z organizacji.
Z poważaniem
Dariusz Rzepnikowski
Sekretariat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kancelaria Sejmu
Biuro Komisji Sejmowych
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
T.: (22) 694 – 10 – 08
(22) 694 – 14 – 12

…To skandal. Taka odpowiedź wobec naukowców, niezależnych specjalistów, którzy od lat uczestniczą z merytorycznym głosem, nie dla politycznych rozgrywek, nie dla kariery, w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, pilnując istotnych interesów społeczeństwa polskiego.
To skandal. Bo taka odpowiedź pewnie będzie tym bardziej wobec innych osób, a właściwie wszystkich obywateli polskich, potencjalnych uczestników jawnych posiedzeń komisji lub podkomisji sejmowych, tj. organów władzy ustawodawczej przez siebie-suwerena wybranej. Obywateli chcących skorzystać z przysługującego im prawa….– podkreśla Dr Jacek Nowak, em. prof. SW, doradca ICPPC

(*)SZCZEGÓŁY:
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C)
Cel: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp#row2
UWAGA 1! WAŻNE INFORMACJE :
Nasze – strony społecznej – stanowisko i uzasadnienie naszych prawników (skrót) tutaj:
http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/stanowiskokancelarii.pdf
Projekt nowelizacji do ustawy o GMO z naniesionymi propozycjami poprawek: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/projektnowelizacjii.pdf
UWAGA 2!
Czyli zamiast proponowanych przez stronę rządową zapisów:
„Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej strefą prowadzenia uprawy GMO, po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 3. Uprawę GMO prowadzi się zgodnie z określonymi w tym zezwoleniu warunkami, sposobem i terminem.

MY JAKO STRONA SPOŁECZNA, WYBORCY, OBYWATELE RP – DOMAGAMY SIĘ ZAPISU:
Art. 49a. 1. W Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się całkowity i bezwarunkowy zakaz uwalniania GMO do środowiska (w celach komercyjnych i eksperymentalnych).
UWAGA 3! DODATKOWE propozycje naszych poprawek z uzasadnieniem tutaj:
http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/poprawki.pdf
Dodatkowe informacje:
http://www.petycje.pl/petycja/12423/zakaz_uwalniania_gmo_do_zrodowiska.html
LINK do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf

Z poważaniem,
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, doradca ICPPC
Jolanta Dal, Gospodarstwo Rolne Ekoturystyczne OHANADAL, radna, podkarpackie
Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/Zachodniopomorski, prezes, gospodarstwo ekologiczne BIOEDEN, Solidarność RI o/zachodniopomorski
Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Jadwiga Łopata, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel),
Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, prezes, mazowieckie

KONTAKTY:
Jolanta Dal, tel. 503 559 506 , jodal_76@o2.pl
Lena Huppert, 502 085 840, lenahuppert@wp.pl
Edyta Jaroszewska-Nowak, 609 645 386, edytaj66@tlen.pl
Jadwiga Łopata, 33 8797114, biuro@icppc.pl
Jacek Nowak, 887 027 862, jacek.nowak3@wp.pl

Glifosat przedżniwnie w rzepaku

W ostatnim czasie w etykietach produktów zawierających glifosat uwzględnione zostały zapisy i ograniczenia w stosowaniu tej substancji czynnej wynikające z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej glifosat (Dz. UE  L 208 str. 1 z 2.8.2016). 

(…)

„Roundupowanie przed żniwami” stało się w Polsce standardowym zabiegiem wykonywanym na zachwaszczonych czy nierówno dojrzewających plantacjach. Jest to najefektywniejszy sposób na zwalczenie chwastów wieloletnich (perz, ostrożeń, powój), a dosuszenie całych nierównomiernie dojrzewających roślin rzepaku pozwala na płynny zbiór i brak przestojów w trakcie żniw.

 

Źródło: https://agri24.pl/glifosat-przedzniwnie-rzepaku/ 17 maja 2017

UE/ KE chce przedłużyć o 10 lat zgodę na stosowanie glifosatu

Komisja Europejska rozpocznie rozmowy z państwami członkowskimi UE o odnowieniu na okres 10 lat licencji na stosowanie potencjalnie szkodliwego dla zdrowia chwastobójczego glifosatu. Dotychczasowa autoryzacja na wykorzystywanie tej substancji w UE wygasa z końcem tego roku. (…) „Na wniosek komisarza UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa komisarze wyrazili zgodę na to, żeby Komisja Europejska podjęła na nowo rozmowy z krajami członkowskimi o możliwym przedłużeniu zgody na stosowanie w UE glifosatu na następne 10 lat” – powiedziała podczas spotkania z dziennikarzami rzeczniczka KE Anca Paduraru.

Dotychczasowe negocjacje w tej sprawie zostały tymczasowo zawieszone, kiedy w ubiegłym roku wybuchł spór o szkodliwość substancji.

Źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/rolnictwo/artykuly/1043618,ue-ke-chce-przedluzyc-o-10-lat-zgode-na-stosowanie-glifosatu.html 17 maja 2017

PILNA BARDZO ważna informacja dla wszystkich Polaków

Aktualizacja 16-05-2017

UWAGA! Apelujemy do Was o wyrażenie stanowczego NIE DLA GMO poprzez
1. pilną wysyłkę listu i wykonanie telefonu do Ministra Środowiska

prof. dr hab. Jan Szyszko – Minister Środowiska
tel. (+48 22) 36-92-400, 36-92-222
info@mos.gov.pl
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

2. wysyłkę listu i wykonanie telefonu do Waszych posłów

 

Apelujemy do wszystkich Posłów Rzeczpospolitej Polskiej aby podjęli zdecydowany sprzeciw wobec rządowego projektu ustawy o organizmach i mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424) i poparli propozycje strony społecznej o całkowitym zakazie upraw GMO.

10 maja 2017 roku o godzinie 11.00 w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie z organizacjami i osobami zainteresowanymi projektem ustawy o organizmach i mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424). Oczywiście na spotkaniu nie zabrakło również paru zaciekłych zwolenników GMO, mimo, że nie byli wymienieni w rozdzielniku/zaproszeniu. Zgodnie z zaleceniami w zaproszeniu Ministra Środowiska z dnia 25.04.2017 na to spotkanie, strona społeczna przygotowała na piśmie i złożyła propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem do ww projektu ustawy (opracowane (pro publico bono) przez Kancelarię Prawną Kaszyński Lewandowski i profesora Jacka Nowaka)

Powyższe spotkanie (mimo zapewnień i życzeń jakie wyrażał MŚ Jan Szyszko w dniu 21 kwietnia na posiedzeniu połączonych komisji w Sejmie) absolutnie nie było odzwierciedleniem spotkania, którego celem miałoby być ze strony urzędników ministerialnych prawdziwe i konstruktywne podejście do projektu ustawy w celu skutecznej ochrony Polski i Polaków przed śmiercionośnym w skutkach wprowadzeniem GMO.

Jesteśmy oburzeni kompletnym brakiem woli politycznej reprezentowanym na tym spotkaniu przez urzędników MŚ, którzy przez długi czas spotkania sprzeciwiali się uwzględnieniu naszej głównej propozycji poprawki (polegającej na usunięciu przepisów umożliwiających tworzenie stref upraw GMO). Powtarzali oni w kółko, że zaproponowanej przez nas/stroną społeczną/ głównej poprawki nie można wprowadzić, ponieważ byłaby niezgodna z prawem UE nie podając konkretnych przepisów UE, który by to uniemożliwiały.

Rządowy projekt ustawy pozwala na wprowadzenie stref upraw GMO w Polsce mamiąc jednocześnie wyborców, że potrójne zabezpieczenie polegające na utrudnieniach przy wydawaniu zezwoleń na uprawy GMO jest super skuteczne i spowoduje, że przepis o realnej możliwości uprawy będzie tak naprawdę martwy. Zabezpieczenia proponowane przez projekt rządowy nie są wystarczające. TRZEBA NATYCHMIAST WPROWADZIĆ CAŁKOWITY, BEZWARUNKOWY ZAKAZ UPRAW GMO (co wielokrotnie obiecywali politycy PiS przed wyborami).

Jeszcze gorzej nas – stronę społeczną – potraktowano 11 maja 2017. W tym dniu o godzinie 10.00 dowiedzieliśmy się, że posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu o organizmach i mikroorganizmach genetycznie modyfikowanych ( druk 1424), które miało się odbyć o godzinie 14.30 zostało odwołane. W rozmowie telefonicznej z przewodniczącym podkomisji posłem Janem Dudą dowiedzieliśmy się, że powodem odwołania posiedzenia jest zmiana porządku posiedzenia Sejmu oraz potrzeba zaopiniowania zaproponowanych poprawek przez Ministra Środowiska i biuro legislacyjne Rządu. Uważamy, że należało wcześniej powiadomić stronę społeczną o odwołaniu posiedzenia, a nie rano, w dniu, w którym miała się odbyć, kiedy większość osób chcących uczestniczyć w posiedzeniu podkomisji była w Warszawie. Ludzie przyjechali z odległych województw jak zachodniopomorskie, śląskie, lubelskie czy małopolskie.

W sytuacji granicznej w której znalazła się Polska gdzie stawką jest ZDROWIE I ŻYCIE Polaków i przyszłych pokoleń, bogata bioróżnorodność środowiska naturalnego i rolnictwa polskiego, suwerenność żywnościowa, suwerenność państwa, używanie argumentów „bo przepisy unijne tego wymagają ” i wprowadzenie na tej podstawie ustawy dopuszczającej tworzenie stref do upraw GMO byłoby zdradą wyborców na rzecz usługiwania wielkim, nie liczącym się z życiem ludzi, korporacjom biotechnologicznym.

Pani Poseł, Panie Pośle apelujemy do Was wszystkich – Posłów Rzeczpospolitej Polskiej abyście podjęli zdecydowany sprzeciw wobec rządowego projektu ustawy o organizmach i mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424) i poparli propozycje strony społecznej o całkowitym zakazie upraw GMO.
Link do propozycji strony społecznej:
http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/stanowiskokancelarii.pdf

Z pozdrowieniami,

Jolanta Dal, Gospodarstwo Rolne Ekoturystyczne OHANADAL, radna, podkarpackie
Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/Zachodniopomorski, prezes, gospodarstwo ekologiczne BIOEDEN, Solidarność RI o/zachodniopomorski
Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Jadwiga Łopata, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel),
Anna Bednarek, rolniczka, Best Proeko-CIS, prezes, śląskie
Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, prezes, mazowieckie
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, doradca ICPPC
Jarosław Kusyk, gospodarstwo ekologiczne, zachodniopomorskie, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, wiceprezes

KONTAKTY:
Jolanta Dal, tel. 503 559 506 , jodal_76@o2.pl
Lena Huppert, 502 085 840, lenahuppert@wp.pl
Edyta Jaroszewska-Nowak, 609 645 386, edytaj66@tlen.pl
Jadwiga Łopata, 33 8797114, biuro@icppc.pl
Jacek Nowak, 887 027 862, jacek.nowak3@wp.pl

Propozycje poprawek złożone stronie rządowej [*.pdf]


Szczecin i Poznań, 20 kwietnia 2017r.

Stanowisko Kancelarii

na potrzeby oświadczenia prasowego w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

W ślad za projektem ustawy z dnia 22 marca 2017r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 1424), ustawodawca polski proponuje utworzenie na terytorium RP stref prowadzenia uprawy GMO (art. 49 ust. 2 i nn projektu noweli). Wskazany projekt ustawy nowelizującej wprawdzie przewiduje szereg ograniczeń i obostrzeń w zakresie utworzenia przedmiotowej strefy prowadzenia upraw GMO, jednakże nie można wykluczyć, że niektóre podmioty spełnią nałożone przez ustawodawcę wymogi i faktycznie takie strefy powstaną w Polsce.

Ustawodawca uzasadnia konieczność wprowadzenia regulacji prawnych, umożliwiających tworzenie przedmiotowych stref, obowiązkiem wykonania przez Polskę wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 października 2014r. w sprawie C-478/13.

 Jednakże dokonana między innymi przez prawników z Kancelarii Kaszyński Lewandowski Adwokaci sp.p. ze Szczecina z filią w Poznaniu analiza uzasadnienia przywołanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz poszczególnych regulacji prawa Unii Europejskiej, w szczególności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz. Urz. WE L 106 z 17.04.2001, str. 1, z późn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 77), zwanej dalej „dyrektywą 2001/18/WE” oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/412 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium (Dz.Urz. L 68 z 13.3.2015, str. 1—8 UE), jak również ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o różnorodności biologicznej sporządzonej w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992r. wraz z załącznikami (Dz.U. z 2002r. Nr 184, poz. 1532), a także nieposiadającej wprawdzie mocy prawnej, lecz mającej znaczenie polityczne Rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD)), prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż Polska wcale nie jest obowiązana tworzyć stref upraw GMO, czy też możliwości ich kreowania. Jak wskazują adw. Rafał Kaszyński oraz r.pr. Kornelia Lewandowska, obecnie żaden przepis prawa stanowionego przez organy UE nie nakazuje ustanawiania stref, w których uprawy GMO miałyby być na potrzeby komercyjne prowadzone w danym państwie członkowskim. Wręcz przeciwnie, rozstrzygnięcie w przedmiocie zezwolenia na takie uprawy lub ich zakazie zarówno Komisja jak i Parlament z Radą pozostawiają decyzji władz i społeczeństw danego kraju członkowskiego. Takie stanowisko wypływa na przykład z porozumienia trójstronnego Parlamentu, Rady i Komisji, wypracowanego na posiedzeniu plenarnym 5/1/2015, gdzie wskazuje się, że „ W odpowiedzi na postulat kilku państw członkowskich dotyczący większej elastyczności w podejmowaniu decyzji w odniesieniu do uprawy Komisja przedstawiła w lipcu 2010 r. wniosek ustawodawczy, wprowadzający w dyrektywie 2001/18/WE nowy artykuł, który umożliwiałby państwom członkowskim ograniczanie lub zakaz uprawy wszystkich lub niektórych GMO objętych zezwoleniem na części lub całości własnego terytorium, ze względów innych niż wynikające z oceny ryzyka dla środowiska w ramach unijnego systemu zatwierdzania. Mogłoby to pomóc w przełamaniu impasu w wydawaniu zezwoleń na nowe GMO, gdyż państwa członkowskie być może chętniej udzielałyby zezwolenia, gdyby mimo wszystko mogły zakazać uprawy na własnym terytorium .” Dalej, należy wskazać, iż podobne wnioski wyprowadzić można z treści preambuły Dyrektywy Parlamentu i Rady 2015/412. Dyrektywa ta przede wszystkim wprowadza zmiany w zakresie procedury zatwierdzania danego GMO przez Komisję, poprzez nadanie państwom członkowskim uprawnienia zgłoszenia wyłączenia geograficznego, tj. terytorium owego państwa spod uprawy nowego, zatwierdzonego przez Komisję GMO, a zatem Dyrektywa ta w szczególności traktuje o postępowaniu unijnym, a nie krajowym, ale jednocześnie w poszczególnych punktach preambuły wskazuje cel i funkcję dokonanej nowelizacji, którą jest m. in. możliwość swobodniejszego wprowadzenia ograniczenia a nawet zakazu upraw GMO na terytorium danego państwa członkowskiego.

Podobnie, wyrok Trybunału, podążając za przepisami UE, nakazuje jedynie utworzyć rejestr upraw GMO, a nie strefy takich upraw. Przywołane wyżej przepisy pozwalają krajom członkowskim na wybór, czy chcą one pozwolić na prowadzenie na ich terytorium upraw GMO bez dodatkowych ograniczeń, czy też uprawy takie miałyby być prowadzone w sposób ograniczony, a wreszcie, czy uprawy takie zostaną zakazane na terytorium danego państwa UE. Oczywiście mowa tutaj o uprawach komercyjnych, a nie na cele doświadczalne lub eksperymentalne, które w Polsce już są prowadzone. Powyższa kwestia nie dotyczy także obrotu produktami GMO, który również już od lat odbywa się na terenie naszego kraju.

Zakazy upraw GMO zostały już wprowadzone między innymi w Austrii na podstawie Gentechnik-Anbauverbots-Rahmengesetz, jak również prace nad takim zakazem trwają w Niemczech, który zostanie wprowadzony w drodze nowelizacji Gentechnik-Gesetz (GenTG).

Owszem, nowelizacja polskiej ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 806) jest konieczna, ponieważ wymaga uregulowania kwestii rejestru upraw GMO, gdyż tego wymaga art. 31 ust.3 lit b Dyrektywy 2001/18/WE, co zostało potwierdzone wyżej przywołanym wyrokiem TS UE, niemniej, absolutnie nie wiąże się to z obligatoryjnym wprowadzeniem możliwości tworzenia stref prowadzenia upraw GMO. Zresztą podobne stanowisko zajął rzecznik KE do spraw zdrowia i polityki konsumenckiej, Frederic Vincent, z którego wypowiedzi dla PAP w 2013r. wynika,, że skoro rejestr jest wymagany przepisami unijnymi, to ma być wprowadzony do ustawodawstwa krajowego, ale polityka w stosunku do upraw danego kraj to już sprawa tego kraju.

Wiedząc już, iż zakaz upraw GMO jest możliwy do uregulowania, nawet poprzez wprowadzenie projektowego art. 49a ust. 1 ustawy, należy poprzez zastosowanie zasad wnioskowań logiki formalnej przyjąć, iż strefy, w których jednak uprawa GMO będzie dozwolona (owszem, po spełnieniu rygorystycznych warunków, ale jednak dozwolona), nie są warunkiem sine qua non (koniecznym) do tego, by wprowadzić uregulowania dotyczące rejestru upraw GMO. W tym miejscu przedstawiciele Kancelarii Kaszyński i Lewandowski Adwokaci sp.p. wyjaśniają, iż rejestr upraw GMO nie jest tożsamy z rejestrem upraw dla celów doświadczalnych, czy eksperymentalnych. Wynika to wprost z uzasadnienia wyroku TS UE w sprawie C- 478/13. Wyrok jest prawomocny, ostateczny i wykonalny, a zatem Polska musi go wykonać i rejestr wprowadzić. Zresztą, pierwsze próby zmiany polskiej ustawy poprzez wprowadzenie rzeczonego rejestru były już przez rząd polski podejmowane pod koniec grudnia 2014r. Wówczas jednak, projekt ustawy nie zakładał wprowadzenia żadnych stref, po prostu wprowadzono rejestr i zgłoszenie upraw do rejestru.

Owszem, utworzenie wyłącznie rejestru upraw GMO, bez faktycznej możliwości prowadzenia takich upraw prowadziłoby z pozoru do pewnej niekonsekwencji, gdzie ustanawia się rejestr upraw, lecz żadnych upraw, którego do niego mogłyby być wpisane nie ma, lecz rzecznik prasowy KE w 2013r. nie dostrzegał w tym braku logiki, gdyż przyjął, że stanowisko władz danego kraju może przecież ulec zmianie i zakaz upraw, obowiązujący w danej chwili, w kolejnych latach może zostać uchylony, a wówczas stosowne regulacje dotyczące rejestr upraw GMO będą już obowiązywały.

Kaszyński Lewandowski
Adwokaci Spółka Partnerska
BIURO SZCZECIN- ul. Narutowicza 6 lokal U/1, 70-231  Szczecin
BIURO POZNAŃ- Św. Marcin 73/4b, 61-808 Poznań
e-mail kancelaria@kladwokaci.pl Tel +48 575 120 180
nr rachunku ING 24 1050 1520 1000 0092 3445 8595

 

Powyższe stanowisko w formacie [*.pdf]

 

Projekt nowelizalcji do ustawy o GMO z naniesionymi propozycjami poprawek

http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/projektnowelizacjii.pdf

Konsultacje z sprawie ustawy o GMO – 10-11 maja 2017

Dane kontaktowe posłów podkomisji do spraw GMO


Korespondencja w sprawie spotkania komisji

 

Data: 2017-05-08 o 11:03,
Od: Poseł Jan Duda

Szanowna Pani

Odpowiadając na maila uprzejmie informuje, że główne spotkanie z organizacjami zainteresowanymi projektem ustawy o organizmach i mikroorganizmach genetycznie modyfikowanych odbędzie się w Ministerstwie Środowiska w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 11:00. Na tym spotkaniu spróbujemy wspólnie wypracować propozycje poprawek do projektu ustawy. Natomiast posiedzenie podkomisji będzie 11 maja o godz. 14:30. Posiedzenie to będzie posiedzeniem poświęconym czytaniu poszczególnych zapisów ustawy i wprowadzaniem (mam nadzieję) uzgodnionych na spotkaniu w Ministerstwie poprawek. Oczywiście posiedzenie podkomisji jest posiedzeniem otwartym i mogą w nim brać udział zainteresowane organizacje. Jednakże z przyczyn obiektywnych (pojemność sali) proszę o wytypowanie jednego przedstawiciela.
Z poważaniem,
J. Duda

 

++++++++

data: 07.05.2017
Do: POSEŁ JAN DUDA

Przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych oraz niektórych innych ustaw( druk 1424)
Przewodniczący NSZZ Solidarność RI w powiecie nowosądeckim, członek Prezydium Rady Krajowej NSZZ

Poseł Jan Duda, PiS okręg wyborczy Nowy Sącz (Nowy Sącz, Nowy Targ, Gorlice, Chełmiec…) Biuro: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 29/13, małopolskie, tel. 517-436-429 lub 516-753-836 lub 18 442-36-31, e-maile: biuroposelskie.jduda@onet.pl lub Jan.Duda@sejm.pl

Szanowny Panie Pośle

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem i zaniepokojeniem obywateli polskich rozpoczęciem procedowania przez rząd polski projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych oraz niektórych innych ustaw( druk 1424) i zamieszaniem związanym z terminem rozpoczęcia prac podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy składamy oficjalne zapytanie do przewodniczącego podkomisji posła Jana Dudy: do kogo i do kiedy mają zgłaszać się obywatele i mieszkańcy Polski chcący wziąć udział w pracach podkomisji?

Prosimy o dokładne podanie osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń i potwierdzającej przyjęcie zgłoszeń, telefonu, maila i dokładnego terminu.

Stoimy na stanowisku, że wymienione w rozdzielniku organizacje zaproszone do udziału w konsultacjach (znak pisma: DOP-GMO.430.5.2017 , w dniu 10.05 w Ministerstwie Środowiska) na temat wyżej wymienionego projektu ustawy absolutnie nie mogą zastąpić i zamknąć drogi innym obywatelom do udziału w tak fundamentalnej sprawie dotyczącej losów Polski i zdrowia jej mieszkańców.

OCZEKUJEMY PILNEJ ODPOWIEDZI.

Z poważaniem,

Mgr Jolanta Dal, Gospodarstwo Rolne Ekoturystyczne OHANADAL, radna, podkarpackie
Mgr Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/Zachodniopomorski, prezes, gospodarstwo ekologiczne BIOEDEN, Solidarność RI o/zachodniopomorski
Sir Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Mgr Jadwiga Łopata, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Mgr inż. Anna Bednarek, rolniczka, Best Proeko-CIS, prezes, śląskie
Józef Nowak, rolnik, zachodniopomorskie
Marcin Grządko, rolnik, zachodniopomorskie
Mgr inż. Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, prezes, mazowieckie
Mgr Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, prezes
Dorota Staszewska, lekarz medycyny, Koalicja Polska Wolna od GMO
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, doradca ICPPC
Jarosław Kusyk, gospodarstwo ekologiczne, zachodniopomorskie

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Mgr Jolanta Dal, Gospodarstwo Rolne Ekoturystyczne OHANADAL 
Tel. 503 559 506 , mail: jodal_76@o2.pl

++++++++++++++

Data: 26 kwietnia 2017, 10:31:34
temat: ustawa GMM i GMO zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Ministerstwa Środowiska, w sali 261N. Celem spotkania jest przedyskutowanie przepisów projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych w zakresie upraw roślin GMO.

Z poważaniem Joanna Rybak

tel. 0225792538, 0225792723, faks 0225792290 joanna.rybak@mos.gov.pl

Zespół ds. GMO w Ministerstwie Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa tel. 225792723, faks 0225792730 e-mail:gmo@mos.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

Ważna sprawa

W dniu 21.04.2017r w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy zawiera bardzo kontrowersyjne zapisy o możliwości tworzenia stref do upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych na terenie każdej gminy.
Liczny udział strony społecznej, zgłaszane wątpliwości i zdecydowany sprzeciw wobec takich zapisów w projekcie spowodował, że ustawa została skierowana do dalszych prac w podkomisji.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na to posiedzenie (czasem z bardzo odległych miejsc w Polsce) bowiem TYLKO SPOŁECZNY NACISK jest w stanie spowodować zmiany w stanowisku Rządu.
Minister Ochrony Środowiska prof. Jan Szyszko przyznał rację stronie społecznej i zadeklarował chęć wprowadzenia zmian do ustawy. Trudno jednak wierzyć politykom, którzy już wielokrotnie obiecywali wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO a zamiast tego dopuszczają uprawy GMO. Dlatego musimy dalej obserwować i natychmiast reagować na działania wyżej wspomnianej komisji. Read more

Kukiz ’15 ostrzega: „PiS chce wprowadzić w Polsce GMO!”

– Stop GMO! Rząd chce wprowadzić ustawę o dopuszczeniu organizmów genetycznie modyfikowanych. Nie pozwolimy, by o zdrowiu i życiu polskich obywateli decydowali amerykańscy genetycy. – partia Kukiz’15 opublikowała w internecie film, który mówi o tym, że rząd PiS chce po cichu przepchnąć przez parlament ustawę o GMO. Politycy Kukiz ’15 ostrzegają też przed zgubnymi konsekwencjami wprowadzenia w Polsce GMO.
http://www.tysol.pl/a6519-Kukiz-’15-PiS-chce-wprowadzic-w-Polsce-GMO!-Po-cichu-przepycha-ustawe-o-nowelizacji-ustawy-o-GMO

1 2 3 4 5 17