Ustawa „prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

Szanowni Państwo,
Prosimy o mobilizację! W przyszłym tygodniu Premier RP ma podpisać nowy projekt ustawy „prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”. (
http://gmo.mos.gov.pl/akty/Ustawa_Prawo_o_GMO_24012007.pdf)
Projekt ten DOPUSZCZA prowadzenie upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Zamiast chronić rolnictwo, środowisko i zdrowie polskiego społeczeństwa sprzyja ponadnarodowym korporacjom.
Read more

GMO coraz większym zagrożeniem dla Polski

FAKTY z 2005 – 2006

!!! W Polsce można prowadzić komercyjne uprawy kukurydzy MON810.
Polska zwróciła się (w marcu 2005) do UE z prośbą o akceptację wprowadzenia zakazu stosowania materiału siewnego TYLKO 16 (z 17) genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy. Czyli tylko tych, które w naszych warunkach klimatycznych i tak nie mogłyby być uprawiane. Obecnie we Wspólnotowym Katalogu Nasion jest już 31 odmian kukurydzy MON 810 dopuszczonych do uprawy we wszystkich krajach UE!
Read more

Ustawa o paszach

22 lipca 2006 roku Sejm przyjął ustawę o paszach z poprawkami Senatu. Ustawa ta zakazuje wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Read more

Austria wprowadza zakaz dla transgenicznego rzepaku

Austiacki rząd wprowadził  (23 styczeń 2006) zakaz  importowania gentycznie modyfikowanego rzepaku korporacji Monsanto (GT73). To już 12 z kolei zakaz dla żywności i upraw gentycznie modyfikowanych w UE. Powodem wprowadzenia zakazu było ryzyko transgenicznego zanieczyszczenia regionów. Austria obawia się także nieobliczalnych skutków wydania takiego zezwolenia. Chociaż bowiem Komisja Europejska w sierpniu 2005 roku wydała zgodę na import tego produktu, to większość ministrów z krajów członkowskich Unii Europejskiej była zdecydowanie przeciwna transgenicznemu rzepakowi ze względów  ekologicznych i zdrowotnych.
Więcej: http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=6163

Grecja wprowadza zakaz dla GMO

Grecja wprowadza nowy zakaz dla GMO –  30 stycznia 2006

(…) Grecki rząd zniósł zakaz dla 17 odmian kukurydzy MON810, do czego został nakłoniony przez Komisję Europejską. Jednocześnie Grecy wprowadzili nowy zakaz dotyczący tych samych 17 odmian umieszczonych już w katalogu Unii Europejskiej we wrześniu 2004 r. oraz dodatkowych 14 nowych odmian zarejestrowanych pod koniec grudnia 2005 r. Zakaz został wprowadzony ze względu na ochronę środowiska (…)
Read more

1 14 15 16 17