Ks. Notariusz Kurii Diecezjalnej Elbląskiej

W odpowiedzi na zaproszenie na konferncję na Jasnej Górze, 24 kwietnia dostalismy poniższy list od Krajowego Duszpasterza Rolników, Bp Jana Styrna

Szanowna Pani Sekretarz
Jadwiga Łopata

W dniu 5 kwietnia dotarło do mnie drogą elektroniczną pismo Szanownej Pani z zaproszenie na Jasną Górę na dzień 24 kwietnia i programem Konferencji oraz wspólnej modlitwy. Ponieważ nie mogę zmienić moich zaplanowanych wcześniej zajęć, proszę przyjąć wyrazy mojej łączności w modlitwie, solidarności w podejmowaniu tak ważnej tematyki i serdeczne życzenia błogosławionych owoców spotkania modlitewno-konferencyjnego na Jasnej Górze.

Ze swojej strony widzę wielką potrzebę:

 • prowadzenia solidnych badań naukowych rozpoznających w możliwie szerokim zakresie rzeczywiste skutki produkcji dopuszczającej GMO;
 • na obecnym etapie wiedzy, wskazującej na możliwość różnorakich zagrożeń, i to trudnych do odwrócenia, jest nieetyczna akceptacja produkcji dopuszczającej GMO;
 • utrzymywanie przez państwo polskie zdecydowanej bariery prawnej, co do dopuszczenia produkcji z GMO;
 • rozwiązanie i wspieranie takiej produkcji rolnej w Polsce, zwłaszcza w dziedzinie pasz, aby polskie rolnictwo mogło osiągnąć należyte zyski i nie ulegało presji finansowej potężnych koncernów zagranicznych i pozaeuropejskich produkujących masowo organizmy genetycznie modyfikowane i czerpiących z tego ogromne korzyści.

Wszystkim Uczestnikom Spotkania i rolnictwu polskiemu oraz całej naszej Ojczyźnie życzę opieki Maryi Królowej Polski i łączę się w modlitwie.

Krajowy Duszpasterz Rolników
Bp Jan Styrna
___________________________
Szanowna Pani Sekretarz
Jadwiga ŁOPATA
34-146 STRYSZÓW 156

Fundacja „Zwierzęta i my”

Fundacja „Zwierzęta i my” nie popiera przedlużenia vacatio  legis do 2012 roku zakazu skarmiania zwierząt gospodarskich paszami roślin  genetycznie modyfikowanymi

Do Fundacji „Zwierzęta i my” wysłano do zaopiniowania propozycję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedłużenie obowiązującego vacatio legis zakazu skarmiania zwierząt gospodarskich paszami roślin genetycznie modyfikowanymi,w ustawie o paszach. Proponowana zmiana.
Read more

List otwarty w sprawie propozycji zmiany ustawy o paszach.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wspieranie naszych działań mających na celu ochronę Polski przed zalewem GMO. W 2006 wspólnie wywalczyliśmy wprowadzenie w ustawie o paszach zapisu dotyczącego zakazu użycia pasz z genetycznie modyfikowanymi składnikami od sierpnia tego roku. Niestety obecne Ministerstwo Rolnictwa uległo naciskom zwolenników GMO i domaga się zmiany wyżej wspomnianej ustawy i PRZESUNIĘCIA TERMINU WPROWADZENIA ZAKAZU AŻ do 2012 roku.
Read more

Listy Janusza Wojciechowskiego -dotyczące GMO w Polsce

Listy Janusza Wojciechowskiego – Posła Parlamentu Europejskiego dotyczące GMO w Polsce

 1. GMO nie szkodzi? Azbest też nie szkodził!.
 2. List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją o zamiarze wycofania się Rządu z zakazu importu pasz GMO. (17 stycznia 2008)
 3. List do Ministra Środowiska w sprawie nielegalnej upraw GMO na terenie RP (9 stycznia.2008)
 4. List do Premiera RP Donalda Tuska w sprawie ferm wielkoprzemysłowego chowu trzody chlewnej (3 stycznia 2008)
 5. List do Pani Jadwigi Łopaty w sprawie popracie koalicji „Polska wolna od GMO”
 6. List do Profesora Macieja Nowickiego – Ministra Środowiska w sprawie plantacji kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej (27 listopada 2007)
  • odpowiedź Ministra Środowiska (8 stycznia 2008) [*pdf]
 7. List do Jacka Jezierskiego Prezesa Najwyższej Izby Kontrol z prośbą o przeprowadzenie kontroli dotyczącej realizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Read more

Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji “POLSKA WOLNA OD GMO”

Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji “POLSKA WOLNA OD GMO” w swoim artykule pisze „Zapowiedź kapitulacji rządu polskiego, który głosem ministra Sawickiego podczas targów Grüne Woche w Berline poinformował o planowanej zmianie ustawy paszowej poprzez cofnięcie zakazu stosowania w żywieniu zwierząt organizmów genetycznie modyfikowanych budzi poważne zaniepokojenie. Odbiła się ona głębokim echem w środowiskach przeciwników GMO oraz ruchów konsumenckich w Polsce i na terenie całej Europy.” cały artykuł»

Ocena potencjalnych korzyści i zagrożeń

Mieczysław Chorąży

Zwięzła ocena potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia i upraw polowych roślin genetycznie modyfikowanych (GM)

Potencjalne korzyści

Podniesienie wydajności roślin GM z hektara upraw, co ma oszczędzać ziemię uprawną. Sprawa wysoce kontrowersyjna. Nie ma obiektywnych danych, wiele danych jest kontrowersyjnych. Nie ma żadnych badań polowych, kontrolowanych podtrzymujących tę tezę (por. np. artykuł w Science (vol. 290, str.2088-2092). Read more

1 13 14 15 16 17