Genetycznie Modyfikowane Organizmy

Prof. dr hab. Tadeusz Żarski, szef Katedry Biologii Środowiska Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach (SGGW). Członek Komisji przy ministrze rolnictwa ds. GMO wypowiada się nt. Genetycznie Modyfikowanych Organizmów.

Prof. dr hab. Tadeusz Żarski o GMO - 01Prof. dr hab. Tadeusz Żarski o GMO - 01
https://stopgmo.org/ Prof. dr hab. Tadeusz Żarski, szef Katedry Biologii śŒrodowiska Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach (SGGW). Członek Komisji przy ministrze rolnictwa ds. GMO wypowiada się nt Genetycznie Modyfikowanych Organizmów....

Prof. dr hab. Tadeusz Żarski o GMO - 02Prof. dr hab. Tadeusz Żarski o GMO - 02
Prof. dr hab. Tadeusz Żarski, szef Katedry Biologii śŒrodowiska Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach (SGGW). Członek Komisji przy ministrze rolnictwa ds. GMO wypowiada się nt Genetycznie Modyfikowanych Organizmów....

1 2 3