Dwie wypowiedzi Jana Pawła II na temat GMO

Jan Paweł II

1 stycznia 1990 roku

Przesłanie z okazji Dnia Pokoju na Świecie : „„Możemy tylko z obawą spoglądać na ogromne możliwości odkrywane w dziedzinie nauk biologicznych. Nie jesteśmy jeszcze w stanie ocenić zaburzeń biologicznych, które mogą wyniknąć z nieprzemyślanych manipulacji genetycznych i rozwijania bez skrupułów nowych form życia roślinnego i zwierzęcego, nie wspominając już o zupełnie niedopuszczalnych doświadczeniach nad życiem ludzkim. Oczywiste jest, że w tak delikatnej dziedzinie, obojętność czy odrzucenie najbardziej podstawowych norm etycznych zaprowadzi ludzkość na sam próg autodestrukcji.” Read more

Watykan nie zaaprobował genetycznie modyfikowanej żywności

GM-ACADEMY Dec-1-2010 (780 words) xxxi,  http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1004910.htm

Watykan nie zaaprobował genetycznie modyfikowanej żywności, Carol Glatz Catholic News Service
robocze tłumaczenie K. L.

Watykan nie zaaprobował 11 stronicowego stanowiska, które zachęca do złagodzenia restrykcji i zezwolenia na szersze użycie genetycznie modyfikowanych upraw, w szczególności w biedniejszych społecznościach, powiedział przedstawiciel Watykanu.

Stanowisko (przedstawione przez media) nie jest stanowiskiem Papieskiej Akademii Nauk, ponieważ nie było ono, ani NIE BĘDZIE konsultowane z Akademią, czyli z jej 80 członkami.

Stanowisko, które zostało ostatnio przedstawione opinii publicznej przez prywatne holenderskie wydawnictwo naukowe “nie stanowi wykładni kościoła (w kwestii GMO)”, sprostował urzędnik watykański w dniu 1 grudnia 2010. Read more

Czerwona kartka dla GMO

24 listopada 2010 sędziowie Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe potwierdzili zgodność z konstytucją prawa dotyczącego genetycznie modyfikowanych organizmów. Niemieccy rolnicy wysiewający GMO będą zobowiązani do wypłat ogromnych kar w przypadku zanieczyszczenia niemodyfikowanych genetycznie upraw na sąsiednich polach.

Źródło: http://ekologia.re.pl/artykul/19087.html

Amflora – legalnie nielegalny ziemniak GMO

4 tego marca 2010 r. Komisja Europejska zatwierdziła ostatecznie wniosek formy BASF w sprawie dopuszczenia genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka Amflora .

Bulwa ziemniaka zawiera zmodyfikowaną skrobie, która według właściciela patentu na Amflorę może być lepiej wykorzystywana do produkcji papieru i klejów. Autoryzacja Komisji Europejskiej została wydana na uprawy oraz zastosowanie w paszach zwierzecych i żywności pod warunkiem nie przekroczenia 0,9% zawartosci Amflory . [czytaj więcej]

Zakazy na GMO w UE

Na podstawie danych z http://www.gmo-free-regions.org/

Oficjalne zakazy GMO:

  1. Austria: zakaz uprawy oraz importu MON 810, MON 863, rzepak T25 (pierwszy zakaz w czerwcu 1999, dalszy w lutym 2004)
  2. Grecja: zakaz uprawy MON 810 (od kwietnia 2005)
  3. Węgry: zakaz uprawy MON 810 (od września 2006)
  4. Włochy: zakaz uprawy roślin GM (od marca 2006)
  5. Szwajcaria: w 2005 wprowadzono moratorium, zakazujące komercyjnych upraw GM i hodowli zwierząt GM. W 2009 moratorium przedłużono do 2013.
  6. Francja: zakaz uprawy MON 810 (luty 2008)
  7. Luksemburg: zakaz uprawy MON 810 (marzec 2009)
  8. Niemcy: zakaz uprawy i sprzedaży MON 810 (kwiecień 2009)
  9. Polska: ?
  10. Bułgaria: zakaz uprawy GMO do celów naukowych oraz komercyjnych (marzec 2010)

Źródło: http://www.gmo-free-regions.org

W Bułgarii zakazano uprawy GMO

Portalspozywczy.pl 1 kwietnia podał informację, ze bułgarski Parlament zaaprobował 18 marca br. zakaz uprawy GMO do celów naukowych oraz komercyjnych na terenie kraju – podaje FAMMU/FAPA.

http://www.portalspozywczy.pl/zboza-oleiste/wiadomosci/,30334.html

INFOGM podaje, że uprawy GM nie nie będą mogły istnieć na obszarach bliższych niż  30 km od terenów chronionych,  10 km od siedlisk pszczół oraz 7 km od upraw ekologicznych.

http://www.infomg.ro/web/en/Home/News/3/737

1 3 4 5 6 7 16