REFA w programie duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2008/2009

Nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce wydany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski zachęca do szerszego wprowadzenia w działania katechetyczne, kaznodziejskie, rekolekcyjne i każde inne duszpasterstwo szeroko rozumianej troski o życie.
„Otoczmy troską życie” – to hasło naszego programu – wyjaśnia przewodniczący komisji abp Stanisław Gądecki: „Z pewnością nie chodzi tu o wąsko rozumianą obronę życia nienarodzonych ani o zagrożenia życia ludzkiego, chociaż nie można oczywiście tych problemów pominąć. Chodzi raczej o troskę o szeroko rozumiane wszystkie formy życia, które wyszły z rąk Stwórcy”. Read more

ORGANIZMY GENETYCZNIE MODYFIKOWANE – GMO SZANSĄ CZY ZAGROŻENIEM W UNII EUROPEJSKIEJ?

ORGANIZMY GENETYCZNIE MODYFIKOWANE – GMO SZANSĄ CZY ZAGROŻENIEM W UNII EUROPEJSKIEJ?

Termin: sobota, 4 października 2008, godz. 10.00 – 14.00;

Miejsce: Kraków, aula Papieskiej Akademii Teologicznej, ul. ks. Pawlickiego 1 – ok. 220os.;
Patronat: ks. kard. Stanisław Dziwisz,
wiceprzewodn. PE Adam Bielan;Rektor PAT ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch;Organizator: Biuro wiceprzewodniczącego PE Adama Bielana,
Współorg.: Papieska Akademia Teologiczna, Koalicja – Polska wolna od GMO

Uczestnicy: Konferencja otwarta, poprzedzona informacjami w mediach lokalnych; Read more

Podziękowanie za zaproszenie – bp Dydycz

Drohiczyn, 06. 05. 2008 r.

Szanowni Państwo,

bardzo dziękuję za nadesłane zaproszenie i to do… Belwederu.

Gratuluję jakże bardzo potrzebnej inicjatywy. Należy robić wszystko,aby stać na straży natury, a zwłaszcza w tym, co dotyczy ochrony życia i jego podtrzymywania.
Żywienie zawiera się właśnie w podejściu, jak najbardziej. Niestety, przybyć nie mogę. Zapewniam wszakże o modlitewnej pamięci i życzę Bożego błogosławieństwa w czasie obrad, w podejmowaniu wniosków, dobrych wniosków i w ich wprowadzaniu w życie.

Szczęść, Boże!

+ Antoni P. Dydycz
Biskup
Drohiczyński

List otwarty do Abp Józefa Życińskiego

5.12.2007

Jego Ekscelencja
Arcybiskup Józef Życiński

Jego Ekscelencjo.

Z informacji internetowej i komunikatu PAP z dnia 4.12.2007 pt. „Nie bójmy się modyfikowanej żywności” dowiedziałem się o stanowisku Jego Ekscelencji, które nie widzi zagrożeń zdrowotnych wskutek spożywania tzw. „żywności modyfikowanej genetycznie”, czy raczej „żywności pochodzącej od organizmów (np. roślin) modyfikowanych genetycznie”.

Obawy przed spożywaniem takiej żywności są powszechne nie tylko w polskim społeczeństwie ale także wśród wielu społeczeństw świata. Według mojej wiedzy istnieją przykłady, dobrze udokumentowane świadczące o ujemnych skutkach zdrowotnych takiej żywności. Jakkolwiek nie zanotowano masowych zachorowań, to jednak w roślinach genetycznie modyfikowanych (rośliny GM), np. w ziarnach używanych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta znajdują się alergeny, toksyny i środki chemiczne używane przy uprawach roślin GM szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Poważne czasopisma naukowe i agencje (np. Department of Energy, USA; artykuły w naukowym czasopiśmie Science) zalecają zachować daleko idącą przezorność, bo doświadczenie ludzkości w tym obszarze gospodarki są zbyt krótkie, aby wydawać ostateczne osądy. Read more

Stanowisko Arcybiskupa Józefa Życińskiego

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży w odpowiedzi na informację o stanowisku Arcybiskupa Józefa Życińskiego dotyczącego „żywności modyfikowanej genetycznie” napisał do JEgo Ekscelencji list w którym czytamy:

Jego Ekscelencjo. Polska gospodarka rolna oparta o tradycyjne metody upraw roślin produkuje żywność naturalną o wysokich walorach odżywczych uznanych nawet zagranicą. Nie ma merytorycznie uzasadnionej potrzeby promować w Polsce upraw polowych zbóż GM ani rozważać czy żywność pochodząca z takich roślin zaszkodzi czy nie zdrowiu Polaków. Polska jest pod wielką presją polityczną i gospodarczą wywieraną przez różne ośrodki gospodarcze, finansowe i polityczne. Myślę, że należy przeciwstawiać się tej presji i utrzymać wieloletnie moratorium na uprawy polowe roślin GM. Tego wymaga przezorność i odpowiedzialność. cały artykuł»

1 2