GMO zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Prezentacja: autor Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC)