Cz. 3. Omówienie portalu w budowie WolniLudzie.org – II Konferencjia WolniLudzie.org – Kraków