Poprawki strony społecznej do ustawy o GMO

Zestaw uzupełniający wszystkich poprawek Komplet poprawek do zmiany ustawy o GMO