Opinie prawna i merytoryczna dotyczące poprawek zgłoszonych przez Klub Poselski Kukiz’15 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Biuro Analiz Sejmowych wydało następujące opinie w sprawie poprawek zgłoszonych przez Klub Poselski Kukiz’15 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1424):

BAS – dotycząca poprawek zgłoszonych przez Klub Poselski Kukiz’15 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach

 

BAS – Opinia merytoryczna dot. poprawek zgłoszonych przez Klub Poselski Kukiz’15 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o GMO