Wiadomości – inżynieria genetyczna i glifosat

Decyzja ws. glifosatu odłożona
26 paź 2017
…Państwa członkowskie UE nie były w stanie podjąć decyzji nt. przedłużenia lub nie licencji na  stosowanie substancji chemicznej o nazwie glifosat…Wraz z końcem bieżącego roku wygasa 10-letnia
licencja na stosowanie glifosatu na terenie UE. Wciąż nie ma decyzji o przedłużeniu tej licencji…
https://www.euractiv.pl/section/rolnictwowpr/news/decyzja-ws-glifosatu-odlozona/

 

Francja za licencją czteroletnią
26 paź 2017
….Państwa członkowskie mają w związku z tym różny stosunek do stosowania glifosatu. Włochy Francja, Belgia i Holandia wprowadziły już ograniczenia w jego stosowaniu. Paryż ponadto poinformował w środę, że gotów jest poprzeć najwyżej czteroletnie przedłużenie licencji zamiast dziesięcioletniego. Parlament Europejski natomiast poparł inicjatywę, aby od 15 grudnia 2022 r. całkowicie zakazać na terenie UE używania środków zawierających glifosat…
https://www.euractiv.pl/section/rolnictwowpr/news/decyzja-ws-glifosatu-odlozona/

 

Rolnicy obawiają się politycznego wyroku w sprawie nowych technologii upraw
20 paź 2017
…28 września Komisja Europejska wznowiła debatę na temat inżynierii genetycznej podczas spotkania poświęconego nowoczesnym biotechnologiom w rolnictwie, koncentrując się na nowych technikach hodowli roślin (NPBT – New Plant Breeding Techniques). Ale stanowisko KE nadal jest niejasne.
Czym jest NPBT? Termin NPBT oznacza szereg metod naukowych, które genetycznie modyfikują rośliny w celu nasilenia cech, takich jak odporność na suszę czy szkodniki.

Oś debaty skupia się na tym, czy techniki te powinny być klasyfikowane jako genetyczna modyfikacja organizmów (GMO), a zatem czy powinny one podlegać ścisłym procesom zatwierdzania przewidzianym dla GMO…
Holandia twierdzi, że nie ma potrzeby oczekiwać na regulacje dla całej UE i chciałaby przyspieszyć rozwój NPBT…
Z drugiej strony, sceptycy kwestionują pogląd o NPBT jako o technologii naśladującej procesy naturalne, ponieważ końcowy produkt nie jest osiągalny w naturze. Ponadto twierdzą, że nie ma dostatecznych danych na temat tego, co dzieje się przy łączeniu wielu NPBT i przy powtarzaniu tego procesu przez dłuższy czas. Ich zdaniem należy stosować zasadę ostrożnościową, a NPBT powinny być regulowane zgodnie z regułami jakim podlega GMO…
UWAGA!!!!
…W 2016 r. Francja zwróciła się do ETS o wyjaśnienie, czy szereg odmian odpornego na herbicydy rzepaku uzyskanego za pośrednictwem NPBT powinno przejść proces zatwierdzania przewidziany dla GMO. Wyrok ma zapaść w pierwszej połowie 2018 r…Sprawa dotyczy jednego typu NPTB (mutagenezy) …
„Nowa technologia mutagenezy jest normalną i naturalną technologią hodowlaną. Naprawdę boję się, że sąd podejmie decyzję, iż mutageneza powinna być częścią dyrektywy GMO. Wtedy naprawdę będziemy mieć problem, ponieważ nic nie będzie można na to poradzić. To całkowicie rozbije całą branżę. Uważam, że prawnicy nie rozumieją biologii”- oświadczył Kofoed.(który kieruje zespołem ds. polityki nasiennej w organizacji rolniczej Copa-Cogeca.)…
„Musimy stworzyć nowe odmiany roślin, które będą na przykład odporne na udar cieplny i stres wodny. To byłby sposób na dostosowanie się do zmian klimatycznych, zgodnie z raportem IPCC dotyczącym zmian klimatycznych” – dodał Kofoed…
Amerykańska firma zajmująca się produkcją materiału siewnego DowDuPont wyraziła przekonanie, że UE zezwoli na stosowanie innowacj w dziedzinie NPBT: „Jesteśmy pewni, że europejscy rolnicy będą mieli dostęp do tego typu bardzo ważnych narzędzi” – powiedział Neal Gutterson z DowDuPont w rozmowie z EURACTIV…
https://www.euractiv.pl/section/rolnictwowpr/news/rolnicy-obawiaja-sie-politycznego-wyroku-sprawie-nowych-technologii-hodowli-roslin/