Tomasz Nowak

Od: Biuro Poselskie Posła Tomasza Nowaka
Data: 12 września 2017, 12:30:35, Temat: Ankieta

Szanowni Państwo,
w imieniu posła Tomasza Nowaka w załączeniu przesyłam Państwu wypełnioną ankietę dotyczącą upraw i żywności GMO oraz dostęp do interpelacji w tej sprawie złożonej przez grupę posłów PO RP.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=12947

Pozdrawiam,
Rafał Duchniewski
Biuro Poselskie Posła Tomasza Piotra Nowaka
Ul. Spółdzielców 3/114, 62-510 Konin, Tel. 500 123 976

 

 

PYTANIA:

1. Czy popiera Pan stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO? TAK dlaczego?/NIE dlaczego?

TAK, ponieważ pomimo intensywnych badań naukowych dotyczących wpływu żywności GMO na organizm ludzki, nie jesteśmy obecnie w stanie stwierdzić, jak żywność GMO wpływa na nasze organizmy w długiej perspektywie czasu.

2. Czy popiera Pan ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO? TAK dlaczego?/NIE dlaczego?

NIE, ponieważ całkowity zakaz upraw GMO uniemożliwiłby polskim naukowcom swobodę prowadzenia badań nad tego rodzaju roślinami.

3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis: “…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO. 2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…” Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pan głosował za tą ustawą czy przeciwko ?

W mojej opinii ustawa dot. żywności modyfikowanej genetycznie powinna w sposób ścisły zabezpieczać interes polskich konsumentów. Jak już wyżej wspomniałem powinno dopuszczać się uprawę GMO w celach naukowych.