Wyjaśnienia z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kukurydzy MON10

List z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy MON810