WSZYSTKIE WYSTĄPIENIA z konferencji 1 września nt. GMO, pt.: GMO zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego kraju

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#1853537DD458D038C125800C0027FA8A