50 POWODÓW dlaczego natychmiast należy WPROWADZIĆ USTAWOWY ZAKAZ GMO

50 POWODÓW dlaczego natychmiast należy WPROWADZIĆ ZAKAZ GMO [*.pdf]

50 POWODÓW dlaczego natychmiast należy WPROWADZIĆ  ZAKAZ GMO

1. Uwzględniając fakt, że opublikowane we wrześniu 2012 wyniki wieloletnich badań prof. Seraliniego potwierdziły po raz kolejny szkodliwość dla zdrowia żywności z GMO; szczury karmione GMO jak i pojone wodą z dodatkiem Roundupu wykazywały zaburzenia hormonalne, uszkodzenia wątroby, nerek i przysadki, zwiększoną zachorowalność na nowotwory gruczołu mlekowego oraz większą śmiertelność. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637…
2. Znając niektóre z szokujących (!) ustaleń:
do 50% samców i 70% samic umarło przedwcześnie w porównaniu z 30% i 20% w grupie kontrolnej,
szczury karmione kukurydzą GMO i śladowymi ilościami Roundup doznały poważnych obrażeń w tym organiczne uszkodzenia wątroby i uszkodzenia nerek,
u obu płci wystąpiło 2-3 razy więcej nowotworów niż w grupie kontrolnej.
„Food and Chemical Toxicology”, konferencja prasowa w Londynie
3. Uwzględniając rezultaty testów przeprowadzonych przez egipskiego naukowca Hussein Kaoud, który u szczurów karmionych żywnością z 10 % dodatkiem genetycznie zmodyfikowanej żywności zauważył zmiany w różnych organach: zmniejszenie nerek, zmiany w wątrobie i śledzionie, pojawianie się zmian w tkankach, niewydolność nerek i krwotoki w jelitach. Zmiany również dotyczyły funkcji mózgu oraz umiejętności nauki i pamięci. Niektóre szczury zachorowały na raka. Kolejnym niepokojącym problemem okazał się wzrost o 35 % śmiertelności potomstwa wydanego na świat przez przez matki na zmodyfikowanej genetycznie diecie.
https://www.egyptindependent.com/news/tests-rats-suggest-genetically-modified-foods-pose-health-hazards
4. Uwzględniając rezultaty prób przeprowadzonych przez patologa roślin Mohameda Fathy z egipskiego Minufiya University, który karmił genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą kozy i owce i w związku z tą dietą zwierzęta doświadczały powiększenia wątroby oraz niewydolności nerek
https://www.egyptindependent.com/news/tests-rats-suggest-genetically-modified-foods-pose-health-hazards.
5. Uwzględniając fakt, że nie ma wystarczającej ilości badań toksykologicznych dotyczących żywności z GMO

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17987446?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=3

6. Biorąc pod uwagę że nie ma możliwości przeprowadzenia porównawczych badań epidemiologicznych w USA gdzie żywność z GMO jest najdłużej na rynku, ze względu na brak znakowania żywności
7. Uznając fakt, że do 24 miesiąca 50-80% samic karmionych paszami z GMO typu Roundup Ready rozwinęło nowotwór, z nawet trzema guzami na zwierzę. Pierwsze duże nowotwory wykrywane są w czasie od 4 do 7 miesięcy. A szczury, które piły śladowe ilości Roundup (na poziomach prawnie dozwolonych w sieci wodociągowej) rozwinęło o 200% do 300% więcej dużych guzów.
NOWE wyniki badań zespołu prof Seraliniego zostały opublikowane we wrześniu 2012 roku m. in. na łamach „Food and Chemical Toxicology” i przedstawione na konferencji prasowej w Londynie
8. Wiedząc, że w okolicach upraw GMO typu RR występują na szeroką skalę problemy neurologiczne, choroby układu oddechowego, POCZĘCIA DZIECI Z WADAMI WRODZONYMI I WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ NIEMOWLĄT.
GMO-szokujące fakty. Sofia Gatica ostrzega Polaków  https://www.youtube.com/watch?v=fewKdAI3tAo
https://www.icppc.pl/antygmo/2012/09/sofia-gatica-przyjezdza-do-polski/
9. Wiedząc, że w okolicach upraw GMO typu RR zachorowalność na raka jest 40-krotnie wyższa od średniej w skali całego kraju.
„GMO-szokujące fakty. Sofia Gatica ostrzega Polaków”  https://www.youtube.com/watch?v=fewKdAI3tAo
10. Wiedząc, że uprawy GMO pociągają za sobą dramatyczny wzrost użycia środków chemicznych, szczególnie środka chwastobójczego o nazwie Roundup, który stanowi poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i środowiska.
GMO-szokujące fakty. Sofia Gatica ostrzega Polaków https://www.youtube.com/watch?v=fewKdAI3tAo

Sofia Gatica przyjeżdża do Polski!

11. Uznając, że 2009 r. Włoski Narodowy Instytut Badań nad Żywnością i Żywieniem opublikował raport w „Journal of Agricultural Food Chemistry”, dokumentujący znaczące zaburzenia w systemie immunologicznym młodych i starych myszy, które karmiono kukurydzą GM.

https://www.i-sis.org.uk/MON810gmMaizeMiceImmuneSystem.php

12. Wiedząc, że długoterminowe badania zlecone przez Austriacką Agencję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, zarządzaną przez Austriackie Federalne Ministerstwo Zdrowia, Rodziny i Młodzieży, a prowadzone przez Uniwersytet Weterynaryjny we Wiedniu, potwierdziły, że zmodyfikowana genetycznie kukurydza poważnie wpływa na zdrowie reprodukcyjne myszy.

https://thegoodhuman.com/2008/11/22/austrian-government-study-confirms-genetically-modified-gm-crops-threaten-human-fertility-and-health/

13. Uznając, że obecnie stosowane metody oceny ryzyka produktów GMO są niewłaściwe, przede wszystkim z powodu zbyt krótkotrwałych testów na zwierzętach. A Europejski Urząd d.s. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna mi.in. Za ocenę bezpieczeństwa i wydawanie decyzji o dopuszczeniu na rynki europejskie upraw i żywności GMO – od dłuższego czasu była podejrzewana o SPRZYJANIE wnioskom o dopuszczenie do przemysłowych upraw i sprzedaży nowych odmian GMO. W marcu 2011 roku doszło do wymuszonego ujawnienia, że CZTERECH (!) CZŁONKÓW ZARZĄDU EFSA zajmuje ważne miejsca w przemyśle genetycznie modyfikowanych nasion i żywności.

https://www.corporateeurope.org/management-board-efsa-and-mella-frewen-time-change

14. Szanując wolę większości obywateli Polski którzy wyrazili sprzeciw wobec organizmów genetycznie modyfikowanych,

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114880,5013842.html

15. Szanując wolę Sejmików Wojewódzkich (wszystkich!), które chcą aby zarządzane przez nich tereny były wolne od GMO podpisując odpowiednie uchwały / rezolucje / stanowiska. https://www.icppc.pl/antygmo/strefy-wolne-od-gmo/
16. Wiedząc, że przeciw GMO opowiedziały się: Izby Rolnicze, Konwent Marszałków, Sejmiki Wojewódzkie czy Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, będący szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju, a także zdecydowana większość Polaków, niezależnie od zawodu.

https://www.icppc.pl/antygmo/category/stanowiska/

17. Uwzględniając fakt, że współistnienie upraw genetycznie modyfikowanych z innymi uprawami jest niemożliwe.

https://www.i-sis.org.uk/ispr-summary.php

18. Uwzględniając że EFSA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności) i FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków) autoryzują odmiany GMO w oparciu o zasadę substantial equivalence – czyli jedynie w oparciu o porównanie zawartości podstawowych substancji odżywczych w produktach modyfikowanych i konwencjonalnych.
Uwzględniając, że pracownicy EFSA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności) często znajdują zatrudnienie w przemyśle „agro-bio-tech”.
https://www.europeanvoice.com/article/2012/may/efsa-chair-resigns-over-conflict-of-interest/74290.aspx .
19. Uwzględniając zdanie Emily Waltz (dziennikarka naukowa) w Nature Biotechnology z 2009 r. – nie jest tajemnicą, że przemysł zbożowy jest na tyle potężny, że potrafi kształtować informację medialną na temat GMO. To koncerny decydują kto i jak może badać GMO. https://www.emilywaltz.com/Biotech_crop_research_restrictions_Oct_2009.pdf
20. Uwzględniając fakt, że największe potęgi rolnicze UE – Niemcy i Francja wycofały się z upraw kukurydzy MON810; podobne zakazy obowiązują we Włoszech, Austrii, Grecji, Luksemburgu, na Węgrzech i w Bułgarii. Irlandia i Walia niemal w 100% objęte są strefą wolną od GMO, Anglia w 50%. Także w niezrzeszonej Szwajcarii obowiązuje całkowity zakaz upraw GMO.

Zakazy na GMO w UE

21. Uwzględniając, że żaden z krajów, który wprowadził zakaz nie płacił w związku z tym żadnej kary.

https://www.januszwojciechowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1060:kto-naprawde-nie-chce-gmo-ten-go-nie-ma&catid=20:blog&Itemid=42

22. Uwzględniając ostatnie informacje ujawnione przez Wikileaks.org dotyczące lobbowania przez USA w Polsce w sprawie inżynierii genetycznej

https://gmo-w-polsce.pl/a/wikileaks-GMO.html

23. Wiedząc, że żywność jest towarem strategicznym. Kto kontroluje żywność, ten kontroluje świat!
24. Uwzględniając, że GMO są patentowane i należą do wielkich korporacji. Nigdy w przyrodzie takie organizmy nie powstają w sposób naturalny, np.: ziemniak z genem meduzy czy ryby z genami człowieka. Wiedząc, że nie będziemy mieli wyboru, jeśli dopuścimy do upraw GMO, bowiem z czasem nastąpi ZANIECZYSZCZENIE UPRAW TRADYCYJNYCH PRZEZ GMO i JEST TO PROCES NIEODWRACALNY.
25. Wiedząc, że w UE uprawy GMO stanowią tylko 0,2% wszystkich upraw a Europejczycy są w zdecydowanej większości przeciw stosowaniu GMO w rolnictwie i produkcji żywności.

https://www.infomg.ro/web/en/GMOs_in_Europe/

26. Wiedząc, że na przykład w USA zanieczyszczenie upraw tradycyjnych osiągnęło już 80% pomimo, że obiecywano rolnikom, że nie będzie większe niż 1%.
EkoConnect, 2005
Uznając, że dopuszczenie GMO w Polsce to zaproszenie dla ponadnarodowych korporacji do przejęcia kontroli nad krajowym łańcuchem pokarmowym, a tym samym do zniszczenia małych i średnich, tradycyjnych i ekologicznych, rodzinnych gospodarstw rolnych, które jako jedyne produkują pełnowartościową i naturalną żywność.

Publikacje

27. Uwzględniając informację, że główny składnik herbicydu Monsanto o nazwie Roundup, glifosat może bezpowrotnie niszczyć mikrobiologię gleb, zagrażając zdrowiu całego życia. Glifosat zmienia i niektórych przypadkach niszczy drobnoustroje, od których zależy zdrowa gleba oraz korzyści z surowej i fermentowanej żywności.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22362186

28. Uznając, że różnorodność biologiczna przyczynia się do bezpieczeństwa żywieniowego w znacznie większym stopniu niż jakakolwiek technologia genetyczna roślinna lub zwierzęca.
29. Wiedząc, że najlepszym sposobem na rozwój rolnictwa i wyżywienia ludzi na świecie/w Europie/w Polsce jest tradycyjna i proekologiczna produkcja żywności
Raport z 2008 będący rezultatem wieloletnich analiz i badań międzynarodowej grupy 400 naukowców z 80 krajów wykonany na zlecenie ONZ i BŚ (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science, and Technology for Development – known as the IAASTD)
30. Uwzględniając fakt, że stosowanie GMO w rolnictwie nie jest sposobem na rozwiązanie problemu głodu na świecie – problemem głodu wynika z nieodpowiedniej dystrybucji żywności, złej polityki żywnościowej, biedy.
Raport z 2008 będący rezultatem wieloletnich analiz i badań międzynarodowej grupy 400 naukowców z 80 krajów wykonany na zlecenie ONZ i BŚ (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science, and Technology for Development – known as the IAASTD)
31. Uwzględniając fakt, że przejście na uprawy GMO wiąże się także z rosnącymi (szybciej niż w przypadku nasion tradycyjnych) cenami zakupu nasion i co za tym idzie malejącymi zyskami ze sprzedaży produktów rolnych. W ciągu 25 lat, tj. w latach 1975-2000, cena nasion soi w USA wzrosła o około 63%. W latach 2000 – 2012, kiedy to już ok. 80% amerykańskiej soi były to rośliny modyfikowane genetycznie, ceny nasion wzrosły o kolejne 211%.

https://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/269062/GMO_prognozadlaeuropy_raport.pdf

32. Uwzględniając, iż prognozy wskazują, że po dopuszczeniu do upraw GMO w UE/Polsce, zużycie najpopularniejszego obecnie herbicydu – glifosatu wzrośnie nawet 15 krotnie w latach 2012 – 2025 w przypadku kukurydzy, soi i buraka cukrowego (to głównie odmiany tych roślin czekają w kolejce do autoryzacji). W przypadku kukurydzy, która jest w tej chwili najczęściej uprawianą rośliną w Europie, wzrost zużycia glifosatu może sięgnąć nawet 1000%.

https://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/269062/GMO_prognozadlaeuropy_raport.pdf

33. Uwzględniając fakt, że farmerzy amerykańscy wskazują, że uzależnienie od odmian GMO odpornych na opryski chemiczne spowodowało gwałtowne rozprzestrzenianie się w Stanach Zjednoczonych ponad dwudziestu chwastów odpornych na działanie glifosatu, co doprowadziło do wzrostu kosztów produkcji rolnej, a także spowodowało konieczność stosowania większej ilości bardziej toksycznych herbicydów, żeby zapobiec groźbie utraty jakichkolwiek zysków
z raportu „Zmodyfikowane genetycznie uprawy odporne na opryski chemiczne – prognoza dla Europy” Dr Charles Benbrook – uznany ekonomista rolnictwa i pracownik Washington State University
34. Wiedząc, że notowane w ostatnich latach zwiększone spadki rodzin pszczelich mają również związek z uprawami GMO. Wiadomo, że transgeniczne rośliny z genami bakterii Bt wytwarzają truciznę zabijającą szkodniki. Trucizna ta jest jednak szkodliwa również dla owadów pożytecznych, w tym dla pszczół. Faktem jest również to, że przy uprawach GMO np. typu RR stosuje się więcej środków chemicznych a więc zagrożenie dla pszczół jest też większe. Z całego świata pszczelarze donoszą, że pszczoły giną masowo  w pobliżu upraw GM.
Źródło: Kalendarz PSZCZELARZY 2013, badania dr R. Ramireza (Ramirez-Romero i in. 2008)
35. Znając stanowisko CPE (Europejska Koordynacja Rolnicza z siedzibą w Brukseli), które mi. mówi „Zdecydowana większość europejskich rolników, którzy jako grupa są pierwszymi zainteresowanymi w sprawie stosowania GMO, nie chce organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani na polach, ani w sklepach […] Żadna ustawa nie będzie w stanie zapobiec ciągłemu skażeniu pól, środowiska i nasion […] Rozpylanie przez wiatr, bakterie w glebie, insekty, ptaki czy też inne zwierzęta, to tylko jedne z wielu możliwych dróg rozprzestrzeniania się transgenicznych roślin. Silosy, transport, czy przemysł agrospożywczy to jedne z wielu możliwych miejsc, gdzie żywność wolna od GMO może zostać skażona. Jasno więc z tego wynika, że współistnienie rolnictwa wolnego od GMO z tym stosującym GMO jest niemożliwe. Skażenie genetyczne będzie nieuniknione i nieodwracalne. Co więcej, żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest w stanie podjąć się żadnych działań dotyczących odszkodowań z powodu takiego skażenia. Unia Europejska wprowadza opinię publiczną w błąd […] Stwarzanie pozorów regulacji ‚koegzystencji’ to tylko metoda narzucenia GMO wbrew preferencjom obywateli: kiedy współistnienie okaże się nie być możliwe, nie będzie już możliwości zmiany biegu wydarzeń i naprawienia szkód”
36. Mając na uwadze nieostrożność związaną z doświadczeniami na genetycznie zmodyfikowanych roślinach – np. zanieczyszczenie ryżu niedopuszczoną do obrotu odmianą LL601

https://newstandardnews.net/content/index.cfm/items/3575

37. Mając na uwadze fakt, że nawet producent GMO – Bayer przyznaje, że niemożliwe jest kontrolowanie skażeń przez GMO. „Nawet najlepsza praktyka nie gwarantuje perfekcji” powiedział Mark Ferguson, adwokat firmy, po ostatnim procesie sądowym.

https://www.naturalnews.com/028585_GMOs_Bayer.html

38. Mając na uwadze etyczne aspekty: np. wegetarianie nie będą wiedzieli w jakich produktach są geny zwierząt; patentowanie żywności daje potężną władzę nad społeczeństwem. Wolność człowieka domaga się wolnego dostępu do żywności, nieobwarowanego umowami patentowymi.
39. Znając fakty z Indii gdzie rolnicy masowo popełniają samobójstwa – stają się niemymi ofiar globalnego monopolisty handlującego genetycznie modyfikowanymi nasionami bawełny

https://wyborcza.pl/1,115526,9596856,Cwierc_miliona_samobojcow.html

40. Mając na uwadze wnioski Profesora Don Hubera z USA, który podał informację o odkryciu nieznanego dotąd, niebezpiecznego patogenu w genetycznie modyfikowanych uprawach typu RR (Roundap Ready – odmiany odporne na herbicyd Roundup).

https://www.i-sis.org.uk/newPathogenInRoundupReadyGMCrops.php

41. Mając na uwadze fakt, że rozpowszechnianie się upraw transgenicznych spowodowało wzrost zużycia środków chwastobójczych. Rośliny GM odporne na herbicydy mogą być spryskiwane takim środkiem kilka razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. W ciągu pierwszych 9 lat upraw GM zużycie herbicydów w USA wzrosło o  79 000 ton.
Charles Benbrook, “Genetically Engineered Crops and Pesticide Use in the United States: The First Nine Years,” BioTech InfoNet, Technical Paper Number 7, October 2004.
42. Mając na uwadze fakt, ze Roundup powoduje zwiększenie inwazji grzybów pasożytniczych z rodzaju Fusarium zarówno w korzeniach jak i w ziarnie soi transgenicznej. Grzyby te z kolei wytwarzają tzw. mykotoksyny, o działaniu rakotwórczym.
Charles Benbrook, “Genetically Engineered Crops and Pesticide Use in the United States: The First Nine Years,” BioTech InfoNet, Technical Paper Number 7, October 2004.
43. Znając fakt, że herbicyd Roundup, używany w 70% wszystkich upraw GMO, powoduje deformacje twarzy i uszkodzenia systemu nerwowego płodów ludzkich
Profesor Andrés E. Carrasco, słynny argentyński embriolog z Uniwersytetu w Buenos Aires
44. Mając na uwadze trudności w prowadzeniu badań nad wpływem GMO na środowisko, co były dyskutowane na łamach prasy naukowej pod wpływem listu otwartego entomologów amerykańskich z 2009 r., „Korporacje takie jak Monsanto, Pioneer i Syngenta jawnie zabroniły użycia swoich GM nasion do jakichkolwiek niezależnych badań. Pod groźbą kary sądowej, naukowcy nie mogą testować nasion, ani porównywać warunków polowych, w jakich uprawy te udają się lub zawodzą, czy porównywać właściwości nasion różnych producentów. I co najważniejsze, nie mogą swobodnie badać, czy uprawy GM prowadzą do niezamierzonych skutków ubocznych w środowisku u zwierząt otrzymujących standardową karmę laboratoryjną.”
Zboża genetycznie modyfikowane (GM) w rolnictwie: aspekty zdrowotne, środowiskowe i społeczne, Katarzyna LISOWSKA, Mieczysław CHORĄŻY
45. Mając na uwadze niezamierzone skutki uboczne transgenezy np.  przeniesienie genu inhibitora amylazy z fasoli do grochu spowodowało silną immunogenność GM grochu
PRESCOTT V. E., CAMPBELL P. M., MOORE A.,MATTES J., ROTHENBERG M. E., FOSTER P. S., HIGGINS T. J., HOGAN S. P. 2005. Transgenic expression of bean alpha-amylase inhibitor in peas results in altered structure and immunogenicity. J. Agric. Food Chem. 53(23): 9023–9030
46. Mając na uwadze badania zespołu Manueli Malatesty z Uniwersytetu w Urbino we Włoszech nad wpływem GM soi opornej na glifosat, które wykazały zmiany w ultrastrukturze komórek i metabolizmie komórkowym oraz zmiany funkcjonalne w różnych narządach myszy, m.in. zahamowanie syntezy i obróbki proenzymów trzustkowych (Malatesta et al. 2003), zmiany ultrastruktury i stężenia niektórych białek w komórkach Sertoliego w jądrach (Vecchio et al. 2004), zaburzenia wydajności transkrypcji i składania mRNA (splicingu) w kilkukomórkowych zarodkach (Cisterna et al. 2008). W wątrobie myszy karmionych GM soją obserwowano znaczące zmiany ultrastruktury hepatocytów
MALATESTA M., CAPORALONI C., GAVAUDAN S., ROCCHI M. B., SERAFINI S., TIBERI C., GAZZANELLI G. 2002. Ultrastructural morphometrical and immunocytochemical analyses of hepatocyte nuclei from mice fed on genetically modifi ed soybean. Cell Structure and Function 27(4): 173–180
VECCHIO L., CISTERNA B., MALATESTA M., MARTIN T. E., BIGGIOERA M. 2004. Ultrastructural analysis of testes from mice fed on genetically modifi ed soybean. European Journal of Histochemistry 48(4): 448–454
CISTERNA B., FLACH F., VECCHIO L., BARABINO S. M., BATTISTELLI S., MARTIN T. E., MALATESTA M., BIOGGIERA M.2008. Can a genetically-modifi ed organism-containing diet infl uence embryo development? A preliminary study on pre-implantation mouse embry
47. Mając na uwadze, że pyłek oraz resztki pożniwne GM kukurydzy Bt są obecne w ciekach przy uprawach polowych i działają niekorzystnie na organizmy wodne, co może prowadzić do zaburzeń w łańcuchu troficznym ekosystemów wodnych
(ROSI-MARSHALL E. J., TANK J. L., ROYER T. V., WHILES M. R., EVANS-WHITE M., CHAMBERS C., GRIFFITHS N. A., POKELSEK J., STEPHEN M. L. 2007. Toxins in transgenic crop byproducts may affect headwater stream ecosystems. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A 104(41): 16204–16208.).
48. Znając fakt, ze stwierdzono występowanie toksyny Bt w wodach rzek i sedymentach w pobliżu pól GM kukurydzy, w stężeniu, które w warunkach doświadczalnych powodowało zahamowanie przyrostu masy dżdżownic
GAGNE F., DOUVILLE M., BLAISE C., MARINEAU A. [b.r.].Release and Potential Impacts of Biological Toxins Bt Genetically-Modifi ed Corn Crops and Biopesticide Application. Poster Communication, <https://www.mindfully.org/GE/GE3/Bt-St-Lawrence-River-GagneDec01.htm>, dostęp: 28 lutego 2011..
49. Znając fakt, że kukurydza MON88017 produkuje średnio 905 g toksyny Cry3Bb1 na hektar, czyli czterokrotnie więcej niż wynosi średnie zużycie konwencjonalnych pestycydów w uprawach tradycyjnych. Nowe odmiany GM kukurydzy (np. Smart Stax) zawierają po sześć różnych genów Bt, można więc szacować, że będą one produkować odpowiednio więcej toksyny
NGUYEN H. T., JEHLE J. A. 2009. Expression of Cry3Bb1 in transgenic corn MON88017. J. Agric. Food Chem. 57(21): 9990–9996).
50. Wiedząc, że transgeniczna kukurydza rozprzestrzenia się w środowisku powodując skażenie genetyczne natywnych odmian w Meksyku, który jest kolebką tego zboża
QUIST D., CHAPELA I. 2001. Transgenic DNA introgressed into traditional maize landraces in Oaxaca, Mexico. Nature 414: 541–543;Pineyro-Nelson et al. 2009
51. Wiedząc, że w Japonii, gdzie nie uprawia się w ogóle odmian GM, znaleziono transgeniczny rzepak rosnący w pięciu z sześciu głównych portów i wzdłuż dwóch z czterech badanych poboczy dróg. Prawdopodobnie zanieczyszczenie pochodzi z importowanych nasion, zgubionych podczas transportu do zakładów olejarskich
SAJI H., NAKAJIMA N., AONO M., TAMAOKI M., KUBO A., WAKIYAMA S., HATASE Y., NAGATSU M. 2005. Monitoring the escape of transgenic oilseed rape around Japanese ports and roadsides. Environmental Biosafety Research 4(4): 217–222
52. Wiedząc, że udokumentowano zjawisko krzyżowania się transgenicznego rzepaku (Brassica napus) ze zdziczałymi populacjami blisko spokrewnionych gatunków, B. rapa i B. juncea
AONO, M., WAKIYAMA S., NAGATSU M., NAKAJIMA N., TAMAOKI M., KUBO A., SAJI H. 2006. Detection of feral transgenic oilseed rape with multiple-herbicide resistance in Japan. Environment Biosafety Research 5(2): 77–87
53. Uznając zasadę przezorności zapisaną m.in. w art. 7 Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 178/200218, dotyczącego bezpieczeństwa żywności, zaś w art. 14 tej regulacji stwierdzono jednoznacznie, iż „podczas podejmowania decyzji, że środek spożywczy jest szkodliwy dla zdrowia, należy mieć na względzie nie tylko prawdopodobne natychmiastowe i/lub krótkotrwałe i/lub długofalowe skutki tej żywności dla zdrowia spożywającej ją osoby, ale także dla następnych pokoleń”.
54. Wiedząc, że Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO i współpracujące z nią organizacje interweniowały do władz w sprawie wprowadzenia zakazu GMO co najmniej 200 razy w ciągu ostatnich kilku lat. Wykaz ten pokazuje jak bardzo politycy ignorują społeczeństwo.
dokument 200 x TAK dla Polski Wolnej od GMO – 54. w załączeniu

Wzywamy Premiera, Ministra Rolnictwa, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, posłów i senatorów do:
1. NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA ZAKAZU UPRAW GMO W POLSCE, w tym szczególnie upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA.
2.  Stopniowego wycofywania ze sprzedaży produktów żywnościowych i pasz zawierających GMO – termin całkowitego wycofania wspomnianych produktów nie może być dłuższy niż 3 lata.
3.  Nieograniczonego dostępu do tradycyjnych, lokalnych/regionalnych nasion.
4. Nieograniczonego dostępu do dobrej jakości żywności produkowanej przez tradycyjnych i ekologicznych rolników co wiąże się jednoznacznie z opracowaniem regulacji, które będą tę sprzedaż ułatwiały a nie utrudniały, jak to jest obecnie.

Z poważaniem
Anna Szmelcer – Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Paweł Połanecki, Jadwiga Łopata i Roman Andrzej Śniady – w imieniu Komisji Sterującej Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO
Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/Zachodnipomorski
Sir Julian Rose – Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Poskiej Wsi-ICPPC
Anna Bednarek – w imieniu BEST PROEKO

Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO wspierana jest przez dziesiątki tysięcy Waszych wyborców; należy do niej 431 organizacji i osób.

Warszawa, 8 listopada 2012
Adres do korespondencji: Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”, ul. Chłodna 48/153,00-872 Warszawa