Nasiona kukurydzy skażone GMO sprzedawane i uprawiane we Francji

Paryż, 15 kwietnia 2014 r. – Greenpeace ujawnił dziś, że nasiona kukurydzy „certyfikowane bez GMO” sprzedawane francuskim rolnikom w 2013 i 2014 r. przez hiszpańską firmę nasienniczą Semillas Fitó zawierały do sześciu różnych GMO. Greenpeace przetestował w niezależnym laboratorium Eurofins trzy wyrywkowe próbki ok. trzech kilogramów nasion kukurydzy sprzedawanych w 2013 i 2014 roku.
Kukurydza skażona we FrnacjiLaboratorium stwierdziło w nich:
3 różne GMO w próbce kukurydzy ORDINO z 2014 r.: TC1507, MIR604 i DAS-59122
6 różnych GMO w próbce kukurydzy ORDINO z 2013 r.: MON810, MON863, NK603, TC1507, MON88017 i DAS-59122
2 różne GMO w próbce kukurydzy TAUSTE z 2013 r.: TC1507 i DAS-59122
„Te nasiona GMO były sprzedane, posiane i uprawiane na polach, nie wiemy gdzie we Francji, bez woli rolników, którzy nie chcieli uprawiać roślin GMO, ale którzy zostali oszukani przez firmę nasienną, tłumaczy Anaïs Fourest, odpowiedzialna za kampanię rolnictwo w Greenpeace. Kukurydza ta, zawierająca GMO, znajduje się więc potencjalnie w naszej żywności.
Greenpeace żąda, aby te nasiona zostały natychmiast wycofane z rynku i występuje do rządu o ustanowienie skutecznych narzędzi kontroli i zastosowania surowych kar wobec łamania tych reguł.
Greenpeace wysłał list w tej sprawie do ministra rolnictwa (https://act.gp/1l1GnjU).
Na politykach spoczywa ponadto obowiązek przeprowadzenia śledztwa co do upraw, które mogłyby zostać skażone w ostatnich latach, oraz obowiązek zbadania końca łańcucha sektora, ustalając zużytkowanie skażonej kukurydzy, w szczególności do produkcji żywności dla ludzi.
Odpowiedzieć na sytuację nadzwyczajną i ostatecznie zabronić GMO
Ustawa zabraniająca upraw GMO we Francji, debatowana dziś po południu w Zgromadzeniu Narodowym, jest pilną koniecznością. Jest jednak niewystarczająca: aby skutecznie walczyć z GMO, Francja musi działać na poziomie europejskim, aby wzmocnić ewaluację GMO zapewniając, że będzie brała pod uwagę wszystkie długofalowe konsekwencje zdrowotne, środowiskowe i społeczno-ekonomiczne. Takiej linii broniła w 2012 roku dzisiejsza minister Ekologii, Ségolène Royal (https://www.20minutes.fr/planete/1031256-trois-ministres-environnement-demandent-revision-autorisations-ogm).

Firmy handlujące nasionami mają niewiele skrupułów, wręcz manipulują
Czy chodzi o wybieg firm handlujących nasionami i lobby, aby za wszelką cenę wprowadzić GMO do krajów, które ich nie chcą? Rzeczywiście, w niektórych przypadkach jak w Brazylii, firmy handlujące nasionami i lobby wprowadziły uprawy na polach, skażając okoliczne uprawy, używając skażenia, aby uzyskać, de fakto, zezwolenie na uprawę.
„Ten przypadek dorzuca się do licznych dowodów skażenia, nagromadzonych od lat, przypomina Anaïs Fourest. Przypominamy jeszcze raz: skażenia GMO nie można uniknąć i współistnienie upraw GMO i wolnych od GMO jest niemożliwe! Tolerowanie skażenia przez GMO oznaczałoby otwarcie im szeroko drzwi. To jest niedopuszczalne!
Kontakt :
Isabelle Philippe, Komunikacja : +33-(0)6 73 89 48 90, +33-(0)6 73 89 48 90

https://www.greenpeace.org/france/fr/