Sąd uchyla decyzję KE o dopuszczenu ziemniaka GMO

KE ominęła przepisy proceduralne wydając zezwolenie na wprowadzenie do uprawy zmodyfikowanego genetycznie ziemniaka Amflora, w związku z tym Sąd UE uznał w piątek nieważność tej decyzji. Skargę na decyzję KE z 2010 r. wniosły Węgry poparte m.in. przez Polskę.