Ziemia polskich rolników kradziona pod uprawy GMO

Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia i nagłaśniania poniższych filmów:
1. „Zachodnie korporacje kradną ziemię polskich rolników na uprawy GMO”

...


2. „ZIEMIA POLSKICH ROLNIKÓW KRADZIONA POD UPRAWY GMO!”
ZIEMIA POLSKICH ROLNIKÓW KRADZIONA POD UPRAWY GMO!ZIEMIA POLSKICH ROLNIKÓW KRADZIONA POD UPRAWY GMO!
https://www.gmo.icppc.pl https://www.icppc.pl https://www.protestrolnikow.pl POPIERAJMY DOBRYCH POLSKICH ROLNIKÓW, BO KORPORACJE CHCĄ Z NAS ZROBIĆ NIEWOLNIKÓW! POLSKA JEST NASZA! STOP DLA WYPRZEDAŻY ZIEMI OBCYM PODMIOTOM! STOP GMO! ZIEMIA JEST WŁASNOŚCIĄ NARODU, PRZYSZŁYCH POKOLEŃ POLAKÓW!...

oraz nagłośnienia poniższej informacji.
„Rząd RP w tajemnicy popiera międzynarodowe korporacje w ich zakusach na zawłaszczenie polskiej ziemi, z myślą o wielkoobszarowej produkcji GMO. Doprowadzi to do szybkiego zanieczyszczenia wszystkich upraw przez GMO!” – mówi Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.„Chcemy wytwarzać dobrej jakości żywność bez GMO. Pomóżcie nam w odbudowie współpracy MIASTO-WIEŚ. Rolnicy i mieszkańcy miast są od siebie zależni. Powiedzmy korporacjom, które chcą przejąć kontrolę nad produkcją żywności: STOP!” – mówi Edyta Jaroszewska-Nowak rolniczka z zachodniopomorskiego i namawia do zakupów bezpośrednich w gospodarstwie.Od grudnia trwają protesty zachodniopomorskich rolników. Popierają ich rolnicy z innych regionów Polski, organizując wspierające pikiety. Rolnicy domagają się zakazu sprzedaży ziemi obcym podmiotom, ustawowego zakazu upraw GMO oraz umożliwienia sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie. Nie ma porozumienia, są tylko ustalenia w sprawie obrotu ziemią. Protestujący rolnicy domagają się realizacji WSZYSTKICH postulatów!

Uchwalona niedawno ustawa o nasiennictwie i rozporządzenia, które wejdą w życie 28 stycznia 2013, zakazują wprawdzie uprawiania GMO, ale BRAK jest ZAKAZU SPRZEDAŻY genetycznie zmodyfikowanego materiału siewnego (chodzi o kukurydzę Mon 810 i ziemniaki Amfora GM).
Rząd okłamał opinie publiczną, która otrzymała przekaz, że zakazuje się GMO.
Tymczasem badania profesora Seraliniego (z Francji) nad szkodliwością kukurydzy GMO, opublikowane w zeszłym roku, zostały potwierdzone! Dwuletnie obserwacje wykazały, że zarówno pasza z kukurydzą GM jak i dodatek Roundupu powodowały zaburzenia hormonalne, uszkodzenia wątroby i nerek, zwiększoną zachorowalność na nowotwory oraz większą śmiertelność zwierząt.

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: „700 tys. polskich gospodarstw rolnych jest na skraju bankructwa”
A 16 proc. polskich gospodarstw, które podobno skorzystały na wejściu do Unii Europejskiej, jest poważnie zadłużonych.
„To wynik polityki, której celem jest zniszczenie małych i średnich rodzinnych gospodarstw w Polsce. To polityka prowadzona przez Komisję Europejską, wielkie korporacje i przez rząd RP, który współdziała z wielkimi korporacjami w ich próbach przejęcia całkowitej kontroli nad łańcuchem żywieniowym.” – komentuje Sir Julian Rose

Kto kontroluje żywność ten kontroluje wszystko! Już obecnie ponad 70% nasion na świecie jest własnością kilku korporacji.

„80% dotacji trafia do 20% właścicieli dużej ilości ziemi i wielkich przetwórni w tym jest wiele ponadnarodowych korporacji! Równocześnie doprowadzono do ruiny i zamknięcia tysiące małych przetwórni w całej Polsce. Polscy, dobrzy rolnicy pozostali bez możliwości sprzedaży swoich produktów. Dotacje w żaden sposób nie wyrównują galopujących podwyżek.” – dodaje Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

Więcej: www.protestrolnikow.pl www.icppc.pl

Źródła:
https://www.icppc.pl/antygmo/2013/01/toksycznosc-gmo-i-srodka-chwastobojczego-roundup-potwierdzona/

https://www.agronews.com.pl/pl/4,1,14029,8,2,polskie_gospodarstwa_bankrutuja.html