Czy uprawy GMO będa się nam opłacać?

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z prof. dr hab. Janem Narkiewiczem-Jodko, byłym kierownikiem Zakładu Ochrony Roślin Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach i byłym szefem grupy Roboczej Światowego Towarzystwa Nauk  Ogrodniczych, rolnikiem i przyrodnikiem, która ukazała się w Zielonym Sztandarze nr 35 (2012).

Profesor opowiada się za zakazem upraw GMO i podaje szczegółowe wyjaśnienia zagrożeń związanych w prowadzaniem transgenicznych roślin do upraw.