Publiczne doniesienie o popełnieniu przestępstw przez wysokich urzędników i polityków Rzeczpospolitej Polskiej.

Publiczne doniesienie o popełnieniu przestępstw przez wysokich urzędników i polityków Rzeczpospolitej Polskiej.

Oskarżam władze Rzeczpospolitej Polskiej o następujące przestępstwa:

 • Prowadzenie eksperymentu na wszystkich obywatelach:a) bez ich wiedzy,b) bez poinformowania ich o możliwych skutkach,c) bez żadnego zabezpieczenia i kontroli,

  d) bez wyszczególnienia grup testowych wymaganych podczas przeprowadzania eksperymentu.

  e) bez rzetelnej debaty publicznej obejmujące obie ze stron: zwolenników i przeciwników wdrażanej od lat technologii GMO.

Wielokrotnie zwracały się różne organizacje działające przeciwko tej technologii do odpowiednich osób: Prezydent, Premier, Minister Rolnictwa i innych w celu publicznej debaty na temat technologii GMO.

Nikt tej debaty nie przeprowadził w żaden rozsądny sposób, a jako osoby wiarygodne wybierano osoby lobbujące za GMO, co jednocześnie powoduje zaszeregowanie tych osób w grupie odpowiedzialnej za konsekwencje trucia obywateli.

 • Dopuszczenie do obrotu środków chemicznych do uprawy roślin o wysokiej szkodliwości – wcześniej: niezbadanym wpływie na organizm zwierzęcy i ludzki – Roundup.
 • Dopuszczenie do obrotu komponentów GMO stosowanych przy produkcji żywności przetworzonej.
 • Dopuszczenie do obrotu żywności GMO nieprzetworzonej.
 • Dopuszczenie do skażenia środowiska środkami chemicznymi o nieprzebadanym wpływie na środowisko.
 • Dopuszczenie do obrotu paszami GMO o nieprzebadanym wpływie na zwierzęta hodowlane.
 • Podpisanie ustawy, która przesuwa termin wejścia w życie zakazu wytwarzania,wprowadzania do obrotu oraz stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych.

Jestem aktywistą od lat działającym przeciwko żywności modyfikowanej.

Swoją wiedzę na temat GMO od lat poszerzam o wszelakie dokumenty i materiały znalezione w sieci. W momencie, kiedy uświadomiłem sobie, że technologia GM jest potencjalnie szkodliwa, nawiązałem współpracę ze stowarzyszeniem ICPPC oraz Koalicją Polska Wolna od GMO, gdzie pozyskałem więcej materiałów na temat tej trującej technologii.

Jest dla mnie sprawą oczywistą, że od lat ISTNIEJĄ przesłanki mówiące o szkodliwości tej technologii w całym zakresie jej stosowania.

Za technologię GMO należy rozumieć:

 • Pasze GMO stosowane w Polsce od lat. Z tego co mi wiadomo na dzień dzisiejszy w Polsce handluje się tylko paszami GMO.
 • Nasiona GMO. Obrót nasionami GMO jest w Polsce zakazany, jednak odpowiedzialne za proces legislacyjny wdrażania ustaw osoby, pozostawiły w ustawie furtkę, zezwalającą na wwożenie nasion GMO spoza Polski na własny, prywatny użytek.
 • Pestycydy, herbicydy i cała masa innych środków chemicznych o wątpliwej nieszkodliwości w tym Roundup.
 • Patenty, którymi objęta jest technologia GMO.

Od wielu lat organizacje takie jak ICPPC, Koalicja Polska Wolna od GMO, Green Peace i wiele innych, aktywnie uczestniczą w uświadamianiu Polaków o szkodliwości tej technologii oraz za wszelką cenę próbują przekonać osoby na odpowiedzialnych stanowiskach o potencjalnej szkodliwości tej technologii.

Jak do tej pory nikt z osób na wysokich stanowiskach, nie zainteresował się tematem!!!!

Pytania do rządu:

 • Dlaczego firma KWS miała w swojej ofercie nasiona GM?
 • Dlaczego nikt nie wyciągnął konsekwencji wobec firmy KWS za dopuszczenie do obrotu nasion modyfikowanych?
 • Na jakiej podstawie został dopuszczony do użytku w środowisku środek Roundup na terenie Polski.
 • Dlaczego firma, która tym środkiem handluje, zapłaciła tylko 300zł kary za oszustwo związane z jego biodegradacją? Roundup posiadał wcześniej etykietę, że ulega biodegradacji. Po wykryciu oszustwa, nikt nie zajął się sprawą tego trującego produktu. (TVN UWAGA)
 • Kto odpowiada za zanieczyszczenie środowiska tym trującym środkiem chemicznym, jakim jest Roundup od czasu wprowadzenia na rynek, do dnia dzisiejszego?
 • Dlaczego w Polsce nie ma rejestru upraw GMO? Wiadomo mi, ze takie uprawy istnieją. Biorąc również pod uwagę lukę prawą w ustawie o nasiennictwie, można założyć, że takie uprawy na terenie Polski istnieją. Kto posiada rejestr takich upraw?
 • Kiedy w Polsce wprowadzono do obrotu dodatki z produktów GMO?
 • Dlaczego nikt nie poinformował opinii publicznej co to jest GMO i że występuje w produktach przetworzonych?
 • Od ilu lat obywatele Polski spożywają produkty z dodatkami komponentów modyfikowanych?
 • Od ilu lat w Polsce stosuje się pasze GMO? Kto jest odpowiedzialny za monitoring wszystkich tych produktów?
 • Kto jest odpowiedzialny za prywatyzację central nasiennych, które zajmują się naszymi rodzimymi odmianami roślin uprawnych? Wątek spółki Skłodowski, która zakupiła centralę nasienną w Kielcach i handlowała produktami firmy Monsanto. Po telefonie z RadioWnet, usunęła produkty i logo korporacji Monsanto a jej przedstawiciel skłamał, że nie współpracuje z Monsanto.
 • Co zrobiła Prokuratura Rejonowa w Wieliczce w powyższej sprawie?
 • Co zrobił Burmistrz Miasta i Gminy w Wieliczce w tej sprawie.

Nie ma znaczenia, czy osoby zaangażowane politycznie posiadały wiedzę na temat szkodliwości. Są na swoich stanowiskach i winni działać dla dobra wszystkich Polaków. Niewiedza ich nie usprawiedliwia, tym bardziej, że różne organizacje chciały ich uświadomić, jednak politycy „wybrali rozmowy” z osobami lobbującymi.

Należy zatem jednoznacznie stwierdzić, że:

Od nieokreślonego czasu w Polsce stosuje się technologię GMO w środowisku, karmi się nią zwierzęta hodowlane oraz testuje się ją na obywatelach. W świetle ostatnich badań naukowych przeprowadzonych we Francji przez:  Gillesa-Erica Seralini z Uniwersytetu w Caen, technologia ta  JEST TRUJĄCA. Badanie te dowiodły i dosadnie potwierdziły wiedzę i obawy wszystkich stowarzyszeń, aktywistów, naukowców, którzy tą technologię odrzucali.

Należy zatem stanowczo stwierdzić, bez żadnej wątpliwości, że polscy politycy dopuścili do eksperymentu naukowego na całej populacji, bez żadnej sensownej wiedzy i argumentów, ulegając naciskom lobbystów.

Nikt nie wie jakie będą skutki trwającego wcześniej i obecnie eksperymentu naukowego, ponieważ nikt dokładnie nie wie ile trwa ten żenujący i zbrodniczy eksperyment oraz nikt nie ma pojęcia, ile składników GMO zawartych jest w pożywieniu, które spożywamy.

Statystyki związane z zachorowaniami na raka rosną!!

Jednocześnie żądam udostępnienia wszelakich danych związanych z monitoringiem, rejestracją całej tej technologii oraz monitoringiem korporacji handlujących i lobbujących w Polsce o wdrażanie technologii GMO i wszystkich komponentów z nią związanych.

Wszystkie te informacja muszą zostać udostępnione opinii publicznej w trybie NATYCHMIASTOWYM!!!

Żądam:

 • Udostępnienia do publicznego wglądu monitoringu pól uprawnych GMO.
 • Zbadania ilości i lokalizacji pól GMO i natychmiastowego ich usunięcie.
 • NATYCHMIASTOWEGO anulowania ustawy związanej z przesunięciem blokady pasz GMO do roku 2017.
 • Natychmiastowego zakazu stosowania pasz GMO
 • Natychmiastowego zakazu stosowanie komponentów GMO w przetwórstwie spożywczym.

Dla prasy:

W dniu 26.07.2011 do Prokuratury Rejonowej w Wieliczce oraz Burmistrza Miasta i Gminy w Wieliczce złożyłem: Obywatelskie żądanie wstrzymania głosowania w sprawie ustawy o nasiennictwie.

Obywatelskie żądanie

Obywatelskie żądanie


Sprawa figuruje na komisariacie Policji w Wieliczce, gdzie byłem przesłuchiwany, pod numerem:
6458/11

Maciej Kawiak  Wieliczka 26.08.20011

 

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
ul. Jedynaka 30a, 32-020

Załączniki do obywatelskiego żądania wstrzymania głosowania.

Dotyczy ustawy o nasiennictwie – w szczególności całej technologii związanej z GMO.
W wyniku złożonych przeze mnie dokumentów do UM oraz Prokuratury – sprawie nadano numer 6458/11.

 

1. Żywność GMO – pestycydy we krwi ciężarnych kobiet. 2 str.

2. Roundup powoduje wady wrodzone. 1 str.

3. GMO – wpływ na zakłócenia organów wewnętrznych. 2 str.

4. Genetycznie modyfikowana soja łączy się z bezpłodnością i śmiertelnością noworodków. 2 str.

5. Płody bez głów. Czy te eksperymenty zagrażają Polakom. 4 str.

6. Badania pokazują szkodliwość GMO – lista badań międzynarodowych. 2 str.

7. Czym jest genetycznie modyfikowana żywność. 5 str.

8. Rośliny transgeniczne Bt, insektycydy i wpływ na owady pożyteczne. 2 str.

9. Batalia o Polskę wolną od GMO – przegląd aktualnej sytuacji. 4 str.

10. Zgoda na dopuszczenie kukurydzy GMO niezgodna z prawem. 2 str.

11. Konflikt interesów. 2 str.

12. Udowodnione kłamstwa. 4 str.

13. Patenty. 2 str.

14. Zanieczyszczenie żywności. 3 str.

15. GMO – aspekty toksykologiczne. 3 str.

Biorąc pod uwagą rodzaj publikacji istniejących w internecie uważam, że sprawa organizmów modyfikowanych oraz całej technologii powiązanej, jest na tyle skomplikowana, że nie można zezwolić na jej stosowanie w Polsce i należy bezwzględnie przeprowadzić wszelakie badania naukowe, które wyjaśnią zagrożenia i skutki zastosowania tej technologii.

Maciej Kawiak

Wszyscy dziennikarze proszeni są o zainteresowanie tematem i weryfikację, co do dnia dzisiejszego zostało poczynione oraz czym tak na prawdę jest technologia GMO

O badaniach czytaj: W ZWIĄZKU Z SZOKUJĄCYMI WYNIKAMI BADAŃ NA SZCZURACH KARMIONYCH ZIARNEM GMO: José Bové (eurodeputowany partii zielonych z Francji) wezwał Komisję Europejską do zawieszenia zezwolenia na uprawę kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora na terenie Unii Europejski

EKSPERYMENT NAUKOWY A PRAWO

W tym miejscu warto przytoczyć najistotniejsze kwestie prawne, związane z eksperymentem naukowym przeprowadzanym na ludziach. Aby przeprowadzić eksperyment naukowy, należy spełnić następujące warunki:

1. Osoba, jako uczestnik biorący udział w eksperymencie, musi wyrazić swoją zgodę na przeprowadzenie owego eksperymentu w sposób jasny i wyraźny. Zgoda ta nie może być w żadnym wypadku dorozumiana.  Musi również zostać w pełni poinformowany nie tylko o korzyściach, ale przede wszystkim o grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania. Musi mieć także możliwość odstąpienia od przeprowadzania eksperymentu w każdym momencie. Jeśli istnieją przesłanki, że nie będzie się dało wycofać z eksperymentu, uczestnik musi o tym również zostać powiadomiony. [3]

2. Krąg uczestników eksperymentu winien zostać sprecyzowany i ograniczony do określonej grupy biorącej udział w eksperymencie. Podczas eksperymentu najczęściej asystują biegli oraz technik kryminalistyki [4]

Dalej przytoczmy zapisy prawne dotyczące eksperymentu naukowego oraz aspektów bezpośrednio z nim związanych w kontekście technologii GMO:

Art. 27. Kodeksu Karnego [5] stanowi:
§2. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.

Art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [6] mówi zaś:
Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art. 68. Konstytucji RP:
§1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
w związku z Art. 68.
§4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Art. 74. Konstytucji RP:
§1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
oraz
§2. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Art. 181. Kodeksu Karnego mówi:
§1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§3. Karze określonej w §2. podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.

Art. 23. Kodeksu Cywilnego [7]:
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie (…), pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24. §1. k.c.:
Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
W związku z Art. 5. k.c.:
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Autor: Maciej Kawiak

Źródło: https://maciejka.nowyekran.pl/post/74977,do-wszystkich-polakow-prezydenta-komorowskiego-premiera-donalda-tuska-bylych-ministrow-rolnictwa-oraz-politykow-ktorzy-glosowali-na-tak-podczas-wdrazania-wszelakich-ustaw-zwiazanych-z-gmo