Szokujący nowy raport: Roundup zagraża całej biosferze

Anthony Gucciardi 12.3.2012, przekład-skrót Piotr Bein

Wg magazynu Current Microbiology, główny składnik herbicydu Monsanto o nazwie Roundup, glyfosat może bezpowrotnie niszczyć mikrobiologię gleb, zagrażając zdrowiu całego życia. Glyfosat zmienia i niektórych przypadkach niszczy drobnoustroje, od których zależy zdrowa gleba oraz korzyści z surowej i fermentowanej żywności. Niektóre bakterie niezbędne do wszczęcia kultur jogurtu, np. Lactobacillus cremoris, zupelnie zniknęły z niektórych rejonów, gdzie rpzedtem ich nie brakowało. Wg badań, obserwowano śmierć i zakłócenie wzrostu wybranych mikroorganizmów niezbędnych dla żywności, przy stężeniach Roundupu niższych niż w rolnictwie.

Znaczy to, że rolnicy stosujący coraz więcej Roundup i podobnych środków opartych na glyfosacie, by opanować coraz odporniejsze na glyfosat super chwasty w uprawach GMO, nie tylko niszczą zdrowie gleby bezpośrednio, ale i przyszłą pulę drobnoustrojów niezbędnych do inicjacji żywności i żyzności gleby.

Zamach na biosferę

Mikroorganizmy odpowiadają za wiele więcej niż zdrową zawartość fermentowanej i świeżej żywności. Ten najliczniejszy składnik biosfery są dosłownie u korzeni cykli azotu, fosfatu, tlenu i węgla. Drobnoustroje glebowe stanowią ok. 50% bioróżnorodności, zważywszy liczbę ich gatunków.

Zagrażając drobnoustrojom, grzybom i grzybniom w glebie, Roundup może mieć dewastujący potencjał. Wg wybitnego mikologa, Paula Stamets, grzybnie mogą funkcjonować jako sieci w naturze, swego rodzaju „planetarny internet”, od którego mogą zależeć wszystkie inne organizmy, bo całe życie zależy od gleby.

Coraz więcej badań dowodzi, że glyfosat bio-rozkłada się powoli, przesiąka z górnej warstwy gleby do wody gruntowej (źródło wody pitnej) i znajduje się niemal we wszystkich próbkach powietrza i deszczu w USA. Można śmiało powiedzieć, że bestseller Monsanto, Roundup jest historycznie jednym z największych zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska.

Podczas gdy władze USA siedzą z założonymi rękoma i pozwalają Monsanto zagrażać eko-stabilności Planety, staje się jasne, że wspólnie chcą sprzedać przyszłość jej i życia za doraźne korzyści. Departament rolnictwa, przyspieszył nawet zatwierdzenie najnowszych upraw GMO Monsanto, ignorując liczne znane ujemne skutki produktów Monsanto, np. Agent Orange, aspartam, DDT.

Znane skutki Roundup

Negatywne skutki Roundup ustalono bez wątpliwości w licznych badaniach naukowych i dochodzeniach, w tym bezpłodność i rak poprzez uszkodzenia DNA. Nawet 500 razy niższe stężenie niż stosowane w rolnictwie powoduje poważne genotoksyczne zmiany w DNA człowieka. Nieświadomi właściciele domów i pracownicy rolni używają Roundup w całym kraju: 80 mln kg glyfosatu w 2007 r. Roundup prowadzi do mutacji super-chwastów na milionach ha, prowadząc farmera do bankrctwa i niszcząc rolę. Super-chwasty zarastają obecnie ponad 4,5 mln ha w USA, a globalnie 120 mln ha (2010): Australia, Argentyna, Brazylia, Chile, Europa, Płd. Afryka.

Wnioski z badań są jasne. Roundup szkodzi zdrowiu człowieka, niszczy rolę, zagraża samej biosferze niszcząc biróżnorodność jej drobnoustrojów. Rolnicza stabilność Planety, tj. zdolność produkcji żywności metodami monokultury, jest poważnie zagrożona upadkiem.