Węgry niszczą genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę

Węgierski Urząd Kontroli Rolnictwa i Żywności polecił zniszczenie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, którą obsiano nielegalnie 200 hektarów w północnych rejonach kraju. Na Węgrzech obowiązuje zakaz sprzedaży genetycznie zmodyfikowanego materiału siewnego.

Cały artykuł: https://www.rp.pl/artykul/690953-Wegry-niszcza-genetycznie-zmodyfikowana-kukurydze.html