P$L – Partia Sprzedająca Ludowców ???

PSL - Partia Sprzedająca Ludowców ???PSL - Partia Sprzedająca Ludowców ???
Symboliczna akcja pt. "P$L - Partia Sprzedająca Ludowców?" DLACZEGO? Rząd PO-PSL chce wprowadzić GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) tylnymi drzwiami ustawą o nasiennictwie! PSL zamiast bronić interesu półtora miliona rodzinnych tradycyjnych i ekologicznych gospodarstw twierdzi, że nowy projekt ustawy o nasiennictwie został starannie przygotowany. Ta propozycja ustawy o nasiennictwie została 1 lipca 2011 przeglosowana przez koalicję PO-PSL . Jest zła z dwóch powodów: po pierwsze - pozwoli ona na prowadzenie w Polsce upraw GMO, po drugie - spowoduje ograniczenie dostępności ziarna siewnego naszych rodzimych odmian uprawnych. Z treści obowiązującej ustawy o nasiennictwie wykreślono kluczowy zapis w brzmieniu : "Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru." Oznacza to umożliwienie upraw GMO, co w konsekwencji doprowadzi do natychmiastowego i nieodwracalnego skażenia upraw tradycyjnych i ekologicznych. Sytuacja jest bardzo zagmatwana i jest to celowe działanie dezinformacyjne...Koalicja PO-PSL mówi, że jest przeciwko uprawom GMO i stwarza POZORY ZAKAZU tych upraw ale w efekcie daje, poprzez nową ustawę o nasiennictwie, przyzwolenie na uprawy GMO. Mówi również, że celem nowej ustawy jest dostosownaie naszych przepisów do przepisów UE tymczasem wskutek wadliwych przepisów nowej propozycji ustawy o nasiennictwie Polska łamie art. 4 dyrektywy 2001/18/WE, co oznacza spór prawny z Komisją Europejską. Jest to wszystko bardzo pokrętnie skonstruowane, ale w efekcie otrzymujemy przyzwolenie na uprawy GMO, pomimo pozornego zakazu. Dodatkowo -- mamy dezinformację społeczeństwa, któremu wmówiono, że nowa ustawa nie pozwoli na uprawy GMO. Dlatego pytamy posłów z PSL: czy są gotowi wziąć odpowiedzialność za zanieczyszczenie przez GMO polskiej wsi? Czy chcą doprowadzić do upadku półtora miliona rodzinnych, tradycyjnych i ekologicznych gospodarstw; do tragedii rolników, z których wielu oddało na nich głos? Od Rządu RP domagamy się natychmiastowego wprowadzenia zakazu upraw kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora wzorem innych krajów (Francja, Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja, Niemcy, Bułgaria oraz Szwajcaria). Treść APELU dostępna jest na stronie http://alert-box.org/petycja/ . ORGANIZATORZY: KOALICJA Polska Wolna od GMO http://polska-wolna-od-gmo.org/...