List Protestacyjny Stronnictwa Ludowego ,,Ojcowizna”

Stronnictwo Ludowe ,,Ojcowizna” – Zarząd Wojewódzki w Kielcach, domaga się podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych celem wstrzymania procesu prywatyzacji
Kieleckiego Przedsiębiorstwa Nasiennego ,,Centrala Nasienna” w Kielcach.
Prywatyzacja ta jest kolejnym przykładem zaprzepaszczenia dorobku wielu lat pracy polskich naukowców i rolników w uzyskiwaniu wysokiej jakości odmian nasiennych roślin motylkowych, dostosowanych do naszych warunków klimatycznych i glebowych.
Czytaj więcej [tutaj]