List – zakaz GMO – patogen

List w formacie:
*.doc
*.pdf

Szanowny Pan….,

Z wielkim niepokojem przeczytaliśmy informację o odkryciu nieznanego dotąd patogenu w genetycznie modyfikowanych uprawach typu RR (Roundap Ready – odmiany odporne na herbicyd Roundup). To kolejny dowód na zagrożenia płynące ze stosowania technologii GMO przy produkcji żywności.

Profesor Don Huber z USA, który badał patogeny roślin przez ponad 50 lat uważa, że zagrożenie jakie stwarza nowy patogen jest wyjątkowe, stanowi ogromne ryzyko i powinno być ono traktowane jako sytuacja krytyczna.

W związku z powyższym po raz kolejny apelujemy do Pana o wprowadzenie natychmiastowego ZAKAZU upraw GMO, zanim omawiany patogen rozpowszechni się u nas.

W swoim liście do Sekretarza Rolnictwa USA Toma Vilsacka prof. Huber pisze:

'… Zespół uznanych naukowców specjalizujących się w badaniach roślin i zwierząt zwrócił niedawno moją uwagę na odkrycie widocznego jedynie pod mikroskopem elektronowym patogenu, który wydaje się mieć duży wpływ na zdrowie roślin, zwierząt, a prawdopodobnie także ludzi. Z oglądu danych wynika, że jest on szeroko rozpowszechniony, może wywołać poważne konsekwencje, a także, że występuje w wyraźnie wyższym stężeniu w genetycznie modyfikowanych odmianach soi i kukurydzy typu RR (są to odmiany odporne na herbicyd Roundup), co może oznaczać związek z genem RR lub, co bardziej prawdopodobne, z obecnością Roundupu. Organizm ten był dotąd w nauce NIEZNANY.

Jest to bardzo „wrażliwa” informacja, która może spowodować załamanie rynku eksportu amerykańskiej soi i kukurydzy, a także poważne zakłócenia w krajowych dostawach żywności i paszy. Istnieje także prawdopodobieństwo, że ten nowy organizm jest odpowiedzialny za wywołanie poważnych szkód w rolnictwie…

Miejsca występowania i stężenie patogenu. Patogen występuje w wysokim stężeniu w mączce sojowej i kukurydzianej z odmian odpornych na działanie Roundupu, w wytłokach gorzelnianych z kukurydzy RR, fermentowanej paszy dla zwierząt, zawartości świńskich żołądków oraz w łożyskach bydła i trzody chlewnej karmionej produktami RR.

Związek z rozprzestrzenianiem się chorób roślin. Patogen występuje w dużym stężeniu w roślinach dotkniętych dwiema chorobami, które obniżają plony i dochody rolników. Są to syndrom nagłej śmierci soi (SDS) oraz fuzarioza kukurydzy. Patogen występuje także w grzybiczym komponencie czynnika wywołującego SDS (Fusarium solani fsp glycines).

Związek ze spadkiem płodności zwierząt. Badania laboratoryjne potwierdziły obecność tego organizmu w szerokim spectrum inwentarza żywego, który był dotknięty niepłodnością i poronieniami. Wstępne wyniki badań doświadczalnych potwierdzają zdolność patogenu do wywołania poronień u zwierząt.

Obecność tego patogenu może wyjaśnić przyczynę obserwowanego w ostatnich kilku latach nasilenia problemu niepłodności i poronień u bydła mięsnego i mlecznego, trzody chlewnej i koni. Mieszczą się w tym także ostatnie raporty, mówiące o ponad 20% poziomie bezpłodności u jałówek i poronieniach u bydła na poziomie 45%…”

Prosimy o PILNĄ odpowiedź kiedy i w jakiej formie zostanie wprowadzony ZAKAZ NA UPRAWY GMO oraz jakie środki zaradcze Pan podejmie aby zabezpieczyć Polaków przed zagrożeniami ze strony wspomnianego patogenu, konsekwencjami spożywania żywności z zawartością GMO oraz konsekwencjami nielegalnych upraw GMO o których również szeroko pisała prasa.

Cały list Profesora Dona Hubera z USA:

List otwarty profesora Dona Hubera w sprawie nowego patogenu powstałego w wyniku modyfikacji genetycznych

ŹRÓDŁO: https://www.i-sis.org.uk/newPathogenInRoundupReadyGMCrops.php

Z poważaniem,