Czerwona kartka dla GMO

24 listopada 2010 sędziowie Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe potwierdzili zgodność z konstytucją prawa dotyczącego genetycznie modyfikowanych organizmów. Niemieccy rolnicy wysiewający GMO będą zobowiązani do wypłat ogromnych kar w przypadku zanieczyszczenia niemodyfikowanych genetycznie upraw na sąsiednich polach.

Źródło: http://ekologia.re.pl/artykul/19087.html