Amflora – legalnie nielegalny ziemniak GMO

4 tego marca 2010 r. Komisja Europejska zatwierdziła ostatecznie wniosek formy BASF w sprawie dopuszczenia genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka Amflora .

Bulwa ziemniaka zawiera zmodyfikowaną skrobie, która według właściciela patentu na Amflorę może być lepiej wykorzystywana do produkcji papieru i klejów. Autoryzacja Komisji Europejskiej została wydana na uprawy oraz zastosowanie w paszach zwierzecych i żywności pod warunkiem nie przekroczenia 0,9% zawartosci Amflory . [czytaj więcej]