Giną Pszczoły – Stop GMO – Czerwony Autobus w Drodze

W kwietnia 2010 rozpoczęła się  akcja informacyjno-szkoleniowa „GINĄ PSZCZOŁY – STOP GMO – CZERWONY AUTOBUS W DRODZE!”. Autobusy wyposażone w sprzęt do wyświetlania filmów i prezentacji odwiedzą wsie, miasta i miasteczka. Lokalni mieszkańcy będą zapraszani do autobusów,w których obejrzą filmy i prezentacje oraz wysłuchają wykładów na temat zagrożeń GMO.

Etyczne aspekty stosowania GMO w rolnictwie

Wprowadzenie

Omówienie etycznych aspektów stosowania GMO w rolnictwie wymaga objaśnienia podstawowych terminów i problemów dotyczących tego zagadnienia.

Genetycznie zmodyfikowany organizm (GMO) to organizm (roślina, zwierzę lub mikroorganizm), którego materiał genetyczny został zmieniony technikami inżynierii genetycznej (tzn. w sposób nie występujący w naturalnych warunkach). Read more

Nowe badania wykazują dramatyczny wzrost zużycia pestycydów w uprawach genetycznie modyfikowanych

Greenpeace
Informacja prasowa
Bruksela, Warszawa, 18.11.2009

Genetycznie modyfikowane uprawy zostały ogłoszone przez przemysł biotechnologiczny lekarstwem na stosowanie pestycydów. Jednak najnowsze wyniki badań wskazują, że stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Nowy raport, jaki wczoraj został opublikowany przez amerykańskie organizacje rolnicze (Organic Center, Union for Concerned Scientists oraz Center for Food Safety) prezentuje dane wskazujące, że zużycie wszystkich rodzajów chemikaliów znacząco wzrasta po wprowadzeniu na pola genetycznie modyfikowanych roślin. Fakt ten, zdaniem autora raportu, dr Charles’a Benbrook’a, budzi poważne zastrzeżenia w stosunku do komercyjnych upraw GMO na całym świecie, w tym Europie. Read more

Oświadczenie prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski Kraków, dn. 1.03.2010 r.
Kierownik Katedry Nauk
o Środowisku Przyrodniczym
AWF w Krakowie

Oświadczenie w sprawie uwalniania do środowiska roślin GMO oraz żywności z udziałem GMO w Polsce

Przygotowywanie kolejnej wersji ustawy o GMO spowodowało ponowne starcie zwolenników i przeciwników GMO. Jak słyszałem, w najbliższym czasie ma się odbyć posiedzenie Prezydium PAN, na którym ma zostać podjęte stanowisko tej najpoważniejszej w naszym kraju instytucji naukowej w sprawie GMO. Ponieważ sprawa dotyczy nas wszystkich i należy do jednych z istotniejszych problemów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych we współczesnym świecie uważam za swój obowiązek publicznie wyrazić na ten temat opinię. Read more

1 2 3