Modlitwa Za Rolników i Modlitwa Rolnika

Modlitwa Za Rolników

Panie Jezu, tak często mówiłeś
o siewcach, żniwiarzach.
Modlę się za naszych rolników.
Oni tak ciężko pracują
i dzielą się chlebem z nami.

Oni są naszymi żywicielami.
Panie, odchodzą ludzie ze wsi,

bo tak często są skrzywdzeni.

Zostają Ci, którzy kochają ziemię,
– ci, którzy żywią i bronią.

Spójrz, Panie na ich spracowane ręce
i wysłuchaj tych, którzy mimo zmęczenia,
wznoszą je do Ciebie z wołaniem;
,,Boże, z Twoich rąk żyjemy,
choć my Ci damy trud i poty,
Ty nam daj urodzaj złoty’’

Spójrz, Panie, na chleb,
Który oni przez kapłana składają
Na ołtarzu, aby stał się Komunią Świętą.

Panie, oni znoszą ciężar dnia
I upał południa
-daj im po denarze-
Ty sam bądź dla nich zapłatą!

Modlitwa Rolnika

Panie Boże Wszechmogący, Stworzycielu Wszechświata
i Ojcze Nasz dałeś mi we władanie Świętą Matkę Ziemie,
każesz mi ją uprawiać, orać, siać i zbierać,
aby uzyskać plony, każesz mi hodować zwierzęta,
aby te wytwory Twojej hojności w przyrodzie
i mojej pracy służyły za pokarm ludziom;
daj mi umysł sprawny i zdrowy, bym mógł czynić dobrze,
daj mi serce prawe bym wytwarzał zdrową żywność
i na tyle obfitą by żywić tych którzy pracują
w innych zawodach; daj mi umysł światły i serce
szerokie abym rozumiał ,że pierwszą i najważniejszą
rzeczą jest nie szkodzić nikomu, ani ludziom,
ani przyrodzie, a potem dopiero, abym mógł
zapewnić taką ilość pokarmu, by służył wszystkim
którzy go potrzebują.
Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen