Uchwała Forum Rolnictwa Ekologicznego

Uchwała[*.doc] w sprawie upraw roślin transgenicznych w Polsce podjętą przez Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego w dniu 2 lutego 2010 r. oraz pismo[*.doc] skierowane do pana Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.