Sejmowa debata o ustawie i GMO

GMO: naukowcy na łasce koncernów, społeczeństwo na łasce mediów – artykuł doc. dr hab. Katarzyny Lisowskiej

9 lutego 2010 r w Sejmie doszło do publicznej debaty na temat zamiaru wprowadzenia przez Rząd RP ustawy o genetycznie zmodyfikowanych organizmach i określającej zasady uwalniania GMO do środowiska. W debacie wzięło udział ponad 130 podmiotów i zabrało głos ponad czterdziestu dyskutantów z różnych organizacji i związków. W czasie debaty bardzo niekorzystnie i praktycznie bez poparcia naukowymi dowodami i argumentami wypadli zwolennicy upraw GMO. Wbrew temu, co podają media, przeciwników GMO w czasie debaty reprezentowały wybitne autorytety, zarówno jeśli chodzi o nasiennictwo, gleboznawstwo, jak i wiedzę medyczną. Wszyscy wskazywali i podawali przykłady badań naukowych odzwierciedlających niewątpliwie negatywny wpływ roślin transgenicznych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Profesorowie Żarski, Rembiałkowska, Narkiewicz-Jodko, Wiąckowski, dr Lisowska, a wcześniej na zorganizowanej 8 lutego konferencji prasowej profesor Tomiałojć udowodnili, że negatywny wpływ roślin transgenicznych na życie człowieka i niszczenie bioróżnorodności w przyrodzie jest sygnalizowany od lat i tylko nie dostrzegają tego zaślepione zyskiem korporacje odpowiedzialne za wytwarzanie GMO. Oprócz ludzi nauki swój sprzeciw dotyczący wprowadzenia w/w ustawy w prezentowanym kształcie wnieśli przedstawiciele różnych środowisk , nie tylko ekologicznych. „Jesteśmy przeciwko wprowadzaniu GMO do rolnictwa i konsumpcji w ogóle, to zagraża gospodarstwom tradycyjnym i ekologicznym. GMO zagraża zdrowiu i życiu człowieka, a także powoduje spustoszenie w faunie i florze. To nie garstka polityków i osób będących na usługach korporacji ma decydować o tym, co dla nas dobre, a co złe. Cała natomiast ustawa godzi w nasze prawa zagwarantowane Konstytucją” – to najczęstsze komentarze uczestników debaty.

Na zakończenie debaty, prowadzący Marek Kuchciński zdecydował, że prace nad ustawą zostaną przekazane do podkomisji i zaproszeni do współudziału w tych pracach zostaną przedstawiciele czynników społecznych.

K. Zając

Krótkie sprawozdanie z wysłuchania publicznego w sejmie w sprawie rządowego projektu ustawy – „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”- autor Grażyna Juśkiewicz-Kłobukowska

Lista osób, które wysłały do PAP prośbę o sprostowanie

[catlist id=187 orderby=name]

Teksty prezentowane podczas wysłuchania

O sejmowej debacie przeczytaj także: