Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych”

W zwiazku projektem ustawy „ Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych”, przesłanym do konsultacji w ramach opiniowania społecznego, KOALICJA „POLSKA WOLNA OD GMO” zrzeszajaca 397 członków, w tym naukowców, rolników indywidualnych, konsumentów, samorzadowców, polityków oraz organizacji społecznych – zadeklarowanych przeciwników stosowania technologii sztucznej modyfikacji genetycznej w żywnosci i produkcji rolnej , wystosowała do Ministra Srodowiska pismo zawierajace jednoznaczny sprzeciw wobec przedłożenia przedmiotowego projektu pod obrady Parlamentu.
Nasze stanowisko zostało jednak całkowicie pominiete w sprawozdaniu z konsultacji społecznych dołaczonych do uzasadnienia projektu ustawy,stanowiacego załacznik do przedłożenia rzadowego – druk nr 2547.
W tej sytuacji pragniemy ponownie poinformować…

Czytaj całość.