Akcja społeczna pt. „Zadaj pytania posłom i senatorom”

Już dwa miesiące trwa akcja społeczna PT. „ZADAJ PYTANIA POSŁOM I SENATOROM” mająca na celu przypomnienie im, że zostali wybrani demokratycznie i powinni reprezentować swoich wyborców.
„Czy popiera Pan/Pani stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była krajem wolnym od GMO?” to jedno z siedmiu pytań stawianych w ramach wyżej wspomnianej akcji.

Prosimy Państwa o nagłośnienie tej społecznej akcji, prosimy również o zadawanie pytań posłom i senatorom.
PYTANIA DO POSŁÓW I SENATORÓW I ODPOWIEDZI http://icppc.pl/stanowiska/

15. grudnia, było pierwsze czytanie w Sejmie nowej propozycji ustawy o GMO, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO, oszukuje Polaków wmawiając im, że jest możliwe współistnienie/sąsiadowanie upraw GM z uprawami tradycyjnymi, ignoruje stanowiska Sejmików Wojewódzkich oraz jest niezgodna z Konstytucją RP.

W okresie od 6 listopada do chwili obecnej setki Polaków wysłało listy z zapytaniami do posłów i senatorów. Obywatele chcą wiedzieć jaką wiedzę mają na temat zagrożeń GMO i jakie stanowiska zajmują posłowie i senatorowie w SPRAWIE KLUCZOWEJ dla przyszłości polskiego rolnictwa, wsi, naturalnej różnorodności oraz zdrowia Polaków.
Dotychczas jedynie 43 posłów i 5 senatorów udzieliło odpowiedzi.

Brak odpowiedzi – przez olbrzymią większość – świadczy o tym, że zapomnieli oni, iż są odpowiedzialni za swoje działania przed wyborcami. Dlatego od dzisiaj akcja społeczna PT. „ZADAJ PYTANIA POSŁOM I SENATOROM” zostanie wzbogacona o dodatkowe działania, jak wizyty i telefony do posłów i senatorów.
Chcemy im uświadomić, że POLACY NIE CHCĄ GMO, podobnie jak zdecydowana większość mieszkańców innych krajów UE. Domagamy się natychmiastowego zakazu na MON810!
Niektórzy posłowie usprawiedliwiają brak odpowiedzi tym, że zostali zasypani lawiną pytań…to świadczy jak bardzo zaniepokojeni są Polacy planami otwarcia Polski na komercyjne uprawy GMO.