Konkurs na plakat

Zapraszamy wszystkich grafików, rysowników oraz wszystkie osoby umiejące tworzyć do wzięcia udziału w konkursie na plakat promujący kampanię „Stop dla GMO w Polsce”, której celem jest  pokazanie zagrożeń GMO, ochrona różnorodności biologicznej w Polsce oraz tradycyjnego i zdrowego dla konsumentów rolnictwa.

Aby wziąć udział w konkursie należy
1.zgłosić swój udział w konkursie przesyłając e-mail na adres biuro@icppc.pl
2.wykonać plakat w formacie A2
3.przesłać go na e-mail podany prze Organizatora w odpowiedzi na zgłoszenie.

Zwycięzców zaprosimy do EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl na nocleg z ekologicznym śniadaniem.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs jest prowadzony na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja ICPPC, 34-146 Stryszów zwany dalej Organizatorem.
 3. Konkurs trwa od 6 lipca 2009 roku.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest ukończony 18 rok życia lub zgoda prawnych opiekunów.
 5. Każdy uczestnik/uczestniczka konkursu zobowiązany jest do przesłania do dnia 7 sierpnia
  • Plakat o formacie A2 (420 x 594 mm + 5 mm spadu z każdej strony, elementy graficzne w rozdzielczości 300 DPI) w pliku PDF, w jakości umożliwiającej późniejszy druk oraz drugiej wersji plakatu (na tych samych motywach graficznych) z uwzględnieniem przestrzeni na umieszczenie daty i miejsca wydarzeń prowadzonych w ramach kampanii „Stop dla GMO”. Każda praca powinna być podpisana sygnaturką, logiem i/lub podpisem autora.
  • Plik tekstowy zawierający imię, nazwisko oraz aktualny nr telefonu.
  • Wszelkie materiały powinny być skompresowane do jednego pliku o nazwie imię_nazwisko w formacie .zip, .rar,
 6. Uczestnik/uczestniczka konkursu wyrażając chęć udziału w konkursie:
  • oświadcza, że przy tworzeniu swojej pracy nie dopuścił/a się złamania praw autorskich.
  • zezwala Organizatorowi na publikację oraz rozpowszechnianie swojej pracy w stopniu jaki Organizator uzna za stosowny;
  • oświadcza, że prace nie zostały nigdzie uprzednio publikowane;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych;
 7. Spośród nadesłanych prac, Jury wybierze zwycięskie prace, których autorom zostaną przyznane nagrody.
 8. Jury tworzy trzech przedstawicieli Organizatora,
 9. Ocena prac zgłoszonych do konkursu dotyczyć będzie następujących kryteriów:
  • Walory artystyczne,
  • Wkład pracy,
  • Powiązanie z tematyką kampanii.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 sierpnia
 11. Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, unieważnienia wyników w całości bądź części oraz zmiany terminów podanych w niniejszym regulaminie.