Brak Plonów – raport w sprawie GMO

Failure to Yield jest pierwszym raportem, który dokładnie ocenia ogólny wpływ inżynierii genetycznej na plony z upraw w porównaniu do innych technologii rolniczych. Dokonuje przeglądu ponad dwudziestu badań uniwersyteckich dotyczących kukurydzy i soi, czyli dwóch podstawowych w Stanach Zjednoczonych roślin uprawnych, przeznaczonych na cele spożywcze i na pasze, będących przedmiotem inżynierii genetycznej. Na podstawie tych badań, raport UCS stwierdził, że modyfikowana genetycznie soja tolerująca herbicydy oraz kukurydza tolerująca herbicydy nie spowodowały zwiększenia plonów. Plony odpornej na owady kukurydzy zwiększyły się jedynie marginalnie. Zgodnie z raportem, wzrost plonów obu roślin uprawnych w ciągu ostatnich 13 lat zawdzięcza się tradycyjnej hodowli lub ulepszeniu praktyk rolniczych.
Zobacz cały artykuł.