Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu

Z okazji Międzynarodowego Dnia Sprzeciwu wobec GMO odbyły się:

Symboliczny protest w Wadowicach [czytaj tutaj]
W gospodarstwach rolnicy palili ogniska jako symbol ostrzeżenia przed zagrożeniem. Na zdjęciach ognisko u Edyty Jaroszewskiej (zachodniopomorskie), która prowadziła przez 20 dni głodówkę dla POLSKI WOLNEJ OD GMO. zobacz głodówka
Program w Radio Kraków [zobacz zdjęcia]
Radna ze Strzegowa edukuje swoich kolegów [zobacz zdjęcia]
KROCZĄCA GŁODÓWKA trwa.… Dalej trwa akcja obywatelska KROCZĄCA GŁODÓWKA dla POLSKI WOLNEJ OD GMO. !!!W Polsce już prawie miesiąc trwa akcja obywatelska 'KROCZĄCA GŁODÓWKA DLA POLSKI WOLNEJ OD GMO’. Rozpoczęła ją Edyta Jaroszewska (20 dni głodówki), rolniczka i działaczka z zachodniopomorskiego. Kilka dni później dołączyła do niej Danuta Pilarska (12 dni głodówki),  przewodnicząca Związku Rolników Ekologicznych im. Św.Franciszka Serce Ekoziemi. Głodówkę solidarnościową prowadziło kilka innych osób mi.n. Jadwiga Łopata (6 dni głodówki) Laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), Człowiek Roku 2008, Leszek Sobczyński (3 dni głodówki), konsument, ekolog i działacz z mazowieckiego.
!!!OBECNIE (dzisiaj jest 8.04.2009) GŁODÓWKĘ PROWADZĄ:
a. Anna Bednarek (5 dni)z Jeleśni (kontakt: 34-340 Jeleśnia, ul. Babiogórska 72, tel. 0/33/863-60-03, 0/602-713-551, e-mail: best_proeko@o2.pl), Prezes Zarządu BEST PROEKO, mgr inż. górnik, ekolog, rolnik ekologiczny.
b. Bożenna Kędziorek z Gdańska głoduje (6 dni) kontakt: 604 265 727.
c. !!!GŁÓDÓWKĘ SOLIDARNOŚCIOWĄ prowadzi również Sabine Raeuschel z NIEMIEC, rolniczka, działaczka, właścicielka firmy sprzedającej pro-ekologiczne technologie (kontakt: rauschel@web.de; SR_WIZ@web.de)

8 kwietnia 2009 – Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec GMO
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Sprzeciwu wobec GMO na całym świecie, a także w całej Polsce odbywają się różnego rodzaju akcje i happeningi mające na celu zwrócenie uwagi rządzących na zagrożenia związane z wprowadzaniem GMO. Na całym świecie: rolnicy, naukowcy, politycy, którzy popierają swoich wyborców, ekolodzy, przedsiębiorcy…wszyscy, również jako konsumenci, mówią NIE DLA GMO!

Link do galerii na temat Międzynarodowego Dnia Sprzeciwu wobec GMO: https://icppc.pl/galerie/dzienopozycji2009/

!!!W Polsce już prawie miesiąc trwa akcja obywatelska 'KROCZĄCA GŁODÓWKA DLA POLSKI WOLNEJ OD GMO’. Rozpoczęła ją Edyta Jaroszewska (20 dni głodówki), rolniczka i działaczka z zachodniopomorskiego. Kilka dni później dołączyła do niej Danuta Pilarska (12 dni głodówki), przewodnicząca Związku Rolników Ekologicznych im. Św.Franciszka Serce Ekoziemi. Głodówkę solidarnościową prowadziło kilka innych osób mi. Jadwiga Łopata (6 dni głodówki) Laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), Człowiek Roku 2008, Leszek Sobczyński (3 dni głodówki), konsument, ekolog i działacz z mazowieckiego.
!!!OBECNIE GŁODÓWKĘ PROWADZI Anna Bednarek z Jeleśni (kontakt: 34-340 Jeleśnia, ul. Babiogórska 72, tel. 0/33/863-60-03, 0/602-713-551, e-mail: best_proeko@o2.pl), Prezes Zarządu BEST PROEKO, mgr inż. górnik, ekolog, rolnik ekologiczny.
!!!GŁÓDÓWKĘ SOLIDARNOŚCIOWĄ prowadzi również Sabine Raeuschel z NIEMIEC, rolniczka, działaczka, właścicielka firmy sprzedającej pro-ekologiczne technologie (kontakt: rauschel@web.de; SR_WIZ@web.de)
W piątym dniu głodówki Pani Anna napisała:
’…Dziś jest piąty dzień mojej głodówki, czuję się osłabiona lecz trwam i wierzę, że Polski Rząd w Wielkim Tygodniu podejmie decyzję i będziemy się mogli cieszyć POLSKĄ WOLNĄ OD GMO. Mam opiekę lekarską, mój nr tel.602 713 551. Jestem w Jeleśni w siedzibie Stowarzyszenia BEST PROEKPO, tj. powiat żywiecki.
Pozdrawiam i modlę się o rozum i serce dla wszystkich, którzy podejmą decyzję w sprawie GMO. Błagam, aby mieli wzgląd na Testament naszego ukochanego Ojca Św. Jana Pawła II, Prawo Ochrony Przyrody i na polskie kobiety, którym najbliższa sercu jest przyszłość młodego pokolenia, naszych dzieci i wnuków i bezpieczny wspólny dom, jakim dla rodziny ludzkiej i wszystkich istot żywych jest ZIEMIA – rodząca, a nie bezdusznie eksploatowana…’
Z całego świata przychodzą listy poparcia akcji 'KROCZĄCA GŁODÓWKA DLA POLSKI WOLNEJ OD GMO’, skierowane do Premiera Donalda Tuska bowiem straciliśmy nadzieję, że Ministrowie wykażą wolę wprowadzenia zakazu na uprawy GMO. Listy poparcia oraz inne dokumenty związane z akcją można zobaczyć na https://www.icppc.pl/antygmo/category/wszystkie/wydarzenia/glodowka/
WIĘCEJ O GŁODÓWCE https://www.icppc.pl/antygmo/category/wszystkie/wydarzenia/glodowka/
W całej Unii Europejskiej jest silny opór przeciw żywności z GMO oraz genetycznie zmodyfikowanym uprawom. Około 80% mieszkańców nie chce GMO. Austria, Węgry, Włochy, Grecja, Francja, Walia, Szkocja, Luksemburg ogłosiły się strefami wolnymi od GMO i wprowadziły zakazy na uprawy GMO oraz niektóre produkty spożywcze zawierające GMO. Podobne zakazy i strefy wolne od GMO dotyczą połowy Anglii, części Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i wielu innych regionów w Europie.
W marcu 2009 Parlament Europejski przyjął poprawkę do wspólnego rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie nowej żywości – GMO i pochodzącej ze sklonowanych zwierząt. Zgodnie z poprawką, produkty pochodzące od zwierząt karmionych genetycznie modyfikowaną paszą, MUSZĄ być oznaczone informacją, że zostały w ten sposób wyprodukowane. Dlatego tak ważne jest zachowanie naszego kraju wolnym od GMO, aby rolnicy mogli dalej sprzedawać swoje produkty jako wysokiej jakości żywność i aby polska żywność dalej mogła być postrzegana jako zdrowa i wyjątkowo smaczna.

RAPORT NIK wykazał „Nie opracowano strategii dla zapewnienia biologicznego bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego. System nadzoru i kontroli nad uwolnionymi do środowiska oraz wprowadzonymi do obrotu GMO był niepełny i nieskuteczny.”

Link do raportu NIK [tutaj]

„…CZEKAMY TERAZ NA WŁAŚCIWY KROK Rządu RP! Polski Rząd nie może już wmawiać społeczeństwu, że będziemy płacić wysokie kary, jeśli zabronimy upraw GM. Przykłady zakazów wprowadzonych ostatnio przez Austrię i Węgry świadczą, że do skutecznego zakazu upraw GM trzeba przede wszystkim mieć wolę i wyrazić poparcie dla wyborców a nie dla ponadnarodowych korporacji…- mówi Jadwiga Łopata (kontakt: jadwiga@icppc.pl, 033 8797114)
i dodaje: '…Wbrew Komisji Europejskiej kraje członkowskie UE na początku marca 2009 zgodziły się by Austria i Węgry  utrzymały zakaz uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810. Ministrowie ds. ochrony środowiska przegłosowali odrzucenie stanowiska Komisji Europejskiej i Komisja MUSI respektować tę decyzję.’

POSTULATY KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO:
W naszym głębokim przekonaniu zachowanie przez Polskę statusu kraju wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych urasta do rangi obrony Polskiej Racji Stanu.
WSKAZUJĄC NA NASTĘPUJĄCE OKOLICZNOŚCI:
1.Nie jest możliwe współistnienie roślin genetycznie zmodyfikowanych obok upraw konwencjonalnych i ekologicznych.
2.Dopuszczenie do owego „współistnienia” roślin konwencjonalnych i modyfikowanych genetycznie doprowadzi nieuchronnie do niekontrolowanego i nieodwracalnego skażenia upraw oraz środowiska naturalnego.
3.GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska naturalnego, rolnictwa i lokalnej ekonomii.
4.Jedynym skutecznym sposobem obrony przed GMO w rolnictwie oraz żywieniu ludzi i zwierząt jest wprowadzanie całkowitego zakazu na stosowanie genetycznie zmodyfikowanych organizmów na terytorium Polski.
5.Zakaz uprawy genetycznie zmodyfikowanych roślin umożliwi wykorzystanie naturalnych walorów polskiej wsi oraz polskiego rolnictwa.
DOMAGAMY SIĘ OD RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZDECYDOWANYCH DZIAŁAŃ DLA ZABLOKOWANIA SWOISTEJ INWAZJI GMO NA NASZ KRAJ I:
1.Wprowadzania całkowitego zakazu stosowania GMO w rolnictwie i przetwórstwie rolnym, przy czym w trybie pilnym wprowadzenie całkowitego zakazu uprawy kukurydzy MON 810.
2.Wprowadzenia bezwzględnego obowiązku znakowania żywności z GMO i systematycznego wycofywania tej żywności ze sprzedaży.
3.Wprowadzenia, jeszcze w tym roku, zakazu stosowania pasz z GMO.
4.Przeznaczania społecznych funduszy na wspieranie i rozwój konwencjonalnego oraz ekologicznego rolnictwa.

RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN NATYCHMIAST PODJĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI KRAJAMI W CELU ROZSZERZENIA CAŁKOWITEGO ZAKAZU UPRAW GMO W CAŁEJ EUROPIE.
Celem KOALICJI jest ochrona Polski przed GMO oraz wspieranie konwencjonalnego, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa poprzez wydawanie oświadczeń, lobbing wśród władz i polityków, organizowanie wszelkich działań edukacyjnych, organizowanie akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego (wolnych od przemocy) oraz współpraca z innymi krajami. Do KOALICJI przystąpiło już 280 organizacji i specjalistów – reprezentujemy tysiące polskich obywateli.
www.polska-wolna-od-gmo.org

Informacje o akcjach dostępne również na stronach: