Krocząca głodówka dla Polski i Europy wolnej od GMO

POSTULATY AKCJI OBYWATELSKIEJ

„KROCZĄCA GŁODÓWKA DLA POLSKI WOLNEJ OD GMO”

W naszym głębokim przekonaniu zachowanie przez Polskę statusu kraju wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych urasta do rangi obrony Polskiej Racji Stanu.

Wskazując na następujące okoliczności:

1.Nie jest możliwe współistnienie roślin genetycznie zmodyfikowanych obok upraw konwencjonalnych i ekologicznych.

2.Dopuszczenie do owego „współistnienia” roślin konwencjonalnych i modyfikowanych genetycznie doprowadzi nieuchronnie do niekontrolowanego i nieodwracalnego skażenia upraw oraz środowiska naturalnego.

3.GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska naturalnego, rolnictwa  i lokalnej ekonomii.

4.Jedynym skutecznym sposobem obrony przed GMO w rolnictwie oraz żywieniu ludzi i zwierząt jest wprowadzanie całkowitego zakazu na stosowanie genetycznie zmodyfikowanych organizmów na terytorium Polski.

5.Zakaz uprawy genetycznie zmodyfikowanych roślin umożliwi wykorzystanie naturalnych walorów polskiej wsi oraz polskiego rolnictwa.

Domagamy się od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanych działań dla zablokowania swoistej inwazji GMO na nasz Kraj i:

1.Wprowadzania całkowitego zakazu stosowania GMO w rolnictwie i przetwórstwie rolnym, przy czym w trybie pilnym wprowadzenie całkowitego zakazu uprawy kukurydzy MON 810.

2.Wprowadzenia bezwzględnego obowiązku znakowania żywności z GMO i systematycznego wycofywania tej żywności ze sprzedaży.

3.Wprowadzenia, jeszcze w tym roku, zakazu stosowania pasz z GMO.

4.Przeznaczania społecznych funduszy na wspieranie i rozwój konwencjonalnego oraz ekologicznego rolnictwa.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powinien natychmiast podjąć współpracę z innymi krajami w celu rozszerzenia całkowitego zakazu upraw GMO w całej Europie.

AKCJA ORGANIZOWANA jest przez Koalicję „POLSKA WOLNA OD GMO”. Naszym celem jest ochrona Polski przed GMO oraz wspieranie konwencjonalnego i ekologicznego rolnictwa poprzez wydawanie oświadczeń, lobbing wśród władz i polityków, organizowanie wszelkich działań edukacyjnych, organizowanie akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego (wolnych od przemocy) oraz współpraca z innymi krajami.

Do KOALICJI przystąpiło już 280 organizacji i osób – reprezentujemy tysiące polskich obywateli. www.polska-wolna-od-gmo.org

Telefony kontaktowe: Edyta Jaroszewska-Nowak – 0609645386,  Paweł Połanecki – 0601258789, Jadwiga Łopata – 033 8797114, Marek Kryda – 0608458011, Danuta Pilarska 0668527624


KOALICJA „POLSKA WOLNA OD GMO”
ul. Chłodna 48 lok. 153
00-872 Warszawa

https://www.polska-wolna-od-gmo.org