Głodówka dla Polski wolnej do GMO cd..

Zdjęcia z protestu i PILNE listy

Nasze rolniczki, Edyta i Danuta, głodujące w intencji POLSKI WOLNEJ OD GMO proszą o WSPARCIE!!! (http://icppc.pl/galerie/glodowka/)

Z całego świata przychodzą do nas listy poparcia skierowane (na naszą prośbę) do Premiera Donalda Tuska bowiem straciliśmy nadzieję, że Ministrowie coś zrobią skoro nie zrobili do dzisiaj.

!!!Prosimy o Wasze aktywne zaangażowanie. Można to zrobić w różny sposób:

1. Dołączyć chociaż na chwilę do protestu przed Ministerstwem Rolnictwa (jutro, piątek 20 marca od 9:00 do 13:00) supermarketami i kościołem (w sprawie szczegółów proszę dzwonić do Edyty lub Danuty)

2. W związku z brakiem reakcji ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska na wiele naszych listów i akcji bardzo prosimy o WYSYŁANIE LISTÓW (najlepiej pocztą poleconą) do Premiera. Zasypmy go lawiną listów z przewodnim hasłem „Nie dla GMO w Polsce”. Poniżej adres. Dobrze jakby Państwo napisali prywatny list w tej sprawie, jednak poniżej wklejamy przykładowy list.

Pokażmy jeszcze raz solidarność! LINK DO ZDJĘĆ Z PROTESTU http://icppc.pl/galerie/glodowka/

***ADRESY NA KTÓRE NALEŻY WYSŁAĆ LIST***

Prezydent RP Lech Kaczyńki
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
Tel. (+48 22) 695-29-00, Faks (+48 22) 695-23-52, e-mail: listy@prezydent.pl

Premier Donald Tusk
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
telefon: 022 8413832; 6946983, faks: 022 6252872; 6284821, e-mail: cirinfo@kprm.gov.pl

***LIST PRZYKŁADOWY***

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze

Rząd obiecuje Polskę wolną od GMO ale nie realizuje tego w praktyce. Pozostały nam więc akcje obywatelskie, których celem jest wprowadzenie jasnego i całkowitego zakazu na GMO w Polsce podobnie jak zrobiły to inne kraje (w trybie pilnym zakazu uprawy kukurydzy MON810). Dlatego w pełni solidaryzujemy się z protestującymi i głodującymi od kilku dni rolniczkami: Danutą Pilarską, przewodniczącą  Związku Rolników Ekologicznych im. Św.
Franciszka Serce Ekoziemi i Edytą Jaroszewską, przewodniczącą Zachodniopomorskiego oddziału stowarzyszenia EKOLAND oraz z innymi osobami i
organizacjami, które wspierają tę akcję.

W naszym głębokim przekonaniu zachowanie przez Polskę statusu kraju wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych urasta do rangi obrony Polskiej Racji Stanu.

Wskazując na następujące okoliczności:

 1. Nie jest możliwe współistnienie roślin genetycznie zmodyfikowanych obok upraw konwencjonalnych i ekologicznych.
 2. Dopuszczenie do owego „współistnienia” roślin konwencjonalnych i modyfikowanych genetycznie doprowadzi nieuchronnie do niekontrolowanego i nieodwracalnego skażenia upraw oraz środowiska naturalnego.
 3. GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska naturalnego, rolnictwa i lokalnej ekonomii.
 4. Jedynym skutecznym sposobem obrony przed GMO w rolnictwie oraz żywieniu ludzi i zwierząt jest wprowadzanie całkowitego zakazu na stosowanie
  genetycznie zmodyfikowanych organizmów na terytorium Polski.
 5. Zakaz uprawy genetycznie zmodyfikowanych roślin umożliwi wykorzystanie naturalnych walorów polskiej wsi oraz polskiego rolnictwa.

Domagamy się od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanych działań dla zablokowania swoistej inwazji GMO na nasz Kraj i:

 1. Wprowadzania całkowitego zakazu stosowania GMO w rolnictwie i przetwórstwie rolnym, przy czym w trybie pilnym wprowadzenie całkowitego zakazu uprawy kukurydzy MON 810.
 2. Wprowadzenia bezwzględnego obowiązku znakowania żywności z GMO i systematycznego wycofywania tej żywności ze sprzedaży.
 3. Wprowadzenia, jeszcze w tym roku, zakazu stosowania pasz z GMO.
 4. Przeznaczania społecznych funduszy na wspieranie i rozwój tradycyjnego oraz ekologicznego rolnictwa.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powinien natychmiast podjąć współpracę z innymi krajami w celu rozszerzenia całkowitego zakazu upraw GMO w całej
Europie.
Prosimy o odpowiedź jakie działania podejmie Pan aby zrealizować nasze postulaty.

Z poważaniem,

imię, nazwisko i dokładny adres

*********************