Dokumenty dotyczące głodówki

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi dokumentami w sprawie „głodówki dla Polski wolnej od GMO”

  • NSZZ RI „Solidarność” popiera protest Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO [*.pdf]
  • Stanowisko Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w odpowiedzi na list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do uczestników akcji „Krocząca głodówka dla Polski Wolnej od GMO”  [*.pdf]
  • List do Premiera RP zostawiony w Kancelarii Premiera [*.pdf]
  • List do Premiera RP w sprawie spotakania z uczestnikami akcji „Krocząca głodówka dla Polski Wolnej od GMO” [*.pdf]

Zobacz zdjęcia z akcji „Krocząca głodówka dla Polski Wolnej od GMO” [tutaj]